İkizler paradoksu nedir?

Bilim kurgu filmlerinde karşımıza çok sık çıkan, zamanda yolculuk ve ikizler paradoksu nedir?

İkizler paradoksu nedir?

Albert Einstein’ın 1905 yılında yayımladığı genel görelilik kuramında, zamanın mutlak kesinlik belirtmediğini ortaya koymuştur. Aynı zamanda Albert Einstein, uzay ve zamanın birbiriyle bağlantılı olduğundan bahsetmiştir. Ancak Albert Einstein'ın, bu sözüyle anlatmak istediği nedir?

Zaman herkes için aynı akmıyor mu?

Aslında temel teoride zamanın herkes için aynı olduğunu söylemek mümkün değildir. Bir adam güzel bir kadınla bir saat vakit geçirdiğinde ona 1 dakika gibi gelir, aynı adamı sıcak bir fırınının üzerinde durduğunda ise bir dakika bir saat gibi gelir işte bu olaya görelilik denir. 

Kütle çekiminin zamana bir etkisi var mı?

Albert Einstein’ın yayımladığı makalede kütle çekimin zamanı değiştirebileceğinden bahseder. Kütle çekimi arttıkça zaman daha hızlı ilerleyecektir. Ancak kütle çekimi azaldıkça zaman daha yavaş ilerleyecektir.

İkizler paradoksu ve zamanda yolculuk

Ahmet ile Mehmet aynı gün ve aynı saat doğan iki kardeştir. Kardeşlerden Mehmet uzaya yolculuk yapmaktadır. Ahmet ise yolculuk yapmamaktadır. Mehmet kara deliğin çevresinde uzay aracıyla yolculuk yapmaktadır. (Kara delik bilinen en yüksek kütle çekim kuvvetinin bulunduğu yerdir.) Mehmed’in kara deliğin etrafında geçirdiği 7 saat, dünyada ki Ahmet için 50 saat gibi bir zaman geçmiş olacaktır. Basit bir hesap ile Mehmed’in kara deliğin etrafında 7 yıl geçirdikten sonra dünyaya tekrar dönüşünde kardeşi Ahmet için 50 yıl geçmiş olacaktır. Bu olaya ikizler paradoksu denir.
 

Bu makaleye ifade bırak