Çoğunlukla duygusal ilişkiler üzerinde çalıştığım için konu ile ilgili gelen danışanlarda ortak noktalar tespit ediyorum. 

Bunlardan en önemlisi de, eşim, sevgilim beni sürekli "mutlu etmeli, anlamalı" isteği.

Gelen sorular şu yönde "Neden beni ömür boyunca mutlu edecek erkeği bulamıyorum ? Başlarda herşey çok güzel, sonra büyü neden bozuluyor ? "

Öncelikle elbette karşınızdaki kişiye gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye ve aşka karşılık siz de aynı değeri, ilgiyi ve sevgiyi görmek istersiniz, bu çok mantıklı. 

Ancak kadınlar ve erkekler arasında önemli bir fark vardır. Bunu bilmek, anlamak ve her zaman hatırlamak gerekir. Erkeklerin ilgiyi, sevgiyi, romantizmi, yaşadıkları duygusallığı gösterme şekilleri, biz kadınlardan oldukça farklıdır. 

Nedeni ise erkeklerin sol beyinlerini daha fazla kullanıyor olmalarıdır. Kadınlar ise çoğunlukla sağ beyinlerini kullanırlar.

Gelin kısaca bakalım sol ve sağ beyin özelliklerine.

Sağ beyin sevgiye göre karar verir!

Sağ beyni baskın çalışan kişiler iradelerine duygularını katarlar. Bir insanla iş yaparken ya da onun hakkında karar verirken kâr-zarar analizi yapmaktan çok, onu sevip sevmediklerini ölçü alırlar. İnsanları analiz ederken "o beni çok sever" ya da "ben onu çok severim" diyerek referanslarının duygu olduğunu belli ederler.

Sağ beyin niyete, sol beyin sürece bakar!

Sol beyinde niyet önemli değildir. Sürece ve sonuca bakar. Sağ beyin ise niyete göre hareket eder. Sol beyin hayal kurmaz ama sağ beyin hayalcidir. Yine sağ beyin sezgilere çok değer verir. Beyin görüntüleme çalışmalarında sol beynin görsel unsurlara hızlı tepki verdiği ortaya çıkmıştır. Oysa sağ beyin duygusal sayılabilecek uyarılara daha çabuk cevap vermektedir.

Sağ beyin sempatik, ön beyin empatiktir!

Sol beynin önceliği kendisindeyken, sağ beynin önceliği başkalarındadır. 

Oysa ön beyin, önceliğin kendisinde mi yoksa başkalarında mı olacağını, hangi şartta nasıl tercihler yapacağını iyi belirler. Ön beyin empatik düşünür. 

Mesela, sol beyniyle düşünen bir kimse karşısındakine yol tarif ederken, yönleri kendisine göre tarif eder. "Sola gideceksin" dediğinde bu sol taraf kendi soludur. Oysa empati yapabilen insan karşı tarafın yönünü dikkate alır.

Sol gerçekleri, sağ beyin duyguları analiz eder!

Sağ beyin pembe düşler görür. Gerçeklerden uzak hayaller kurmak onun işidir. Sol beyin ise, hayali ve sezgileri önemsemez, kullanmaz. Sağ beyin dişil özellikler barındırdığı için, sezgisel düşünmeye yatkındır ve sezgilerinde çoğunlukla haklı çıkar. Ön beyin ise sezgileri süzgeçten geçirerek kullanır. Her hissettiğini doğru kabul eden sağ beyne mukabil, ön beyin sezgilerinin doğru olup olmadığını anlamaya çalışır. Sol beyin gerçekleri, sağ beyin duyguları, ön beyin ise doğruları analiz eder ve öncelik verir.

Sol beyinde erkeksi özellikler baskın!

Sağ beyin duygusal kararlar verdiği için, bu kararları inanarak vermek ister. Sol beyin, inanamasa da karar vermekten yanadır. Sol beyin tekil ve erildir. Yani erkeksi özellikleri baskındır. Sağ beyin ise çoğulcudur ve dişil özellikleri vardır. 

Sol beyin anlamaya çalışırken, sağ beyin hissetmek için uğraşır. 

Sol beyin karşılaştığı olaylarda çıkarı doğrultusunda tepkiler verirken, sağ beyin sempatik bir bakışıyla yaklaşır. Yani kendini hemen olaya kaptırır. Sağ beyni baskın çalışan kimse, birisi ağladığı zaman onunla beraber ağlar. Kendisinden çok başkalarını mutlu etmeye uğraşır. Kadınlarda bu özelliğe sık rastlanır, kadınların şefkat duyguları yoğundur ve iyi annelik yaparlar.

***

Evet hanımlar durum böyle iken, eşinizin, sevgilinizin size 7 * 24 romantizm, duygusallık, sürekli bir ilgi ve sevgi göstermesini beklemek yanlış bir beklenti olacaktır. 

Belki de sormanız gereken soru şudur kendinize. Sevgilim, eşim benim istediğim gibi beni sevip, ilgi göstermezse, beni sevmemiş mi oluyor ? :)

Kaynak : Sağ ve Sol beyin Özellikleri, Prof.Dr.Nevzat Tarhan

Sevgi ve saygılarımla,

A.Nilgün Aktaş

www.aysenilgunaktas.com

nilgunaktas@hotmail.com