12.06.2018 10:12 | Son Güncelleme:

İBB 500 İtfaiye eri alacak! İtfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır?

İtfaiye eri alımı için başvurular başladı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 500 itfaiye eri alınacağı duyuruldu. Peki İtfaiye eri alımı başvurusu nasıl yapılır?

İBB tarafından 500 personel alımı başvuruları başladı. İtfaiye alımında ilk şartı olan KPSS puanının yanında genel ve özel şartlarda yer alıyor. İşte o şartlar...

İBB İTFAİYE ERİ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
e. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
f. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

b. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (2/7/1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),

ç. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

d. Sınav açılan kadrolardan öğrenim durumu itibariyle ortaöğretim ve önlisans seviyesinde başvuru yapan adayların, 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75 inci maddesinde belirtilen (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

e. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İtfaiye alımı sınavına katılmak isteyen adaylar, 11/6/2018 - 25/6/2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr adresinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

- Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- 2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
- Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)

İTFAİYE ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ...

Bu habere ifade bırak
  • 1Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 0Kızgınım
  • 1Üzgünüm
Toplam Oy2