• Gıdalar için besin değerleri

  • Tuz, masa tuzu
  • Su, musluk, kuyu
  • Et katkı maddesi
  • Sakız, şekersiz
  • Su, musluk, içme