06.10.2017 02:30 | Son Güncelleme:
Ozan Ömer Kadüker

Kolejli sayısında rekor artış

ERG’nin Eğitim İzleme Raporu’na göre özel okulda eğitim gören öğrenci oranı 5 yılda iki kat arttı. Öğretim programlarında öğrenciye beceri kazandırmaktan uzaklaşıldı, ilkokulda okullaşma oranı yüzde 94,4’ten yüzde 91,2’ye düştü. Kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranı artarken, devamsızlık yapan öğrenci sayısı ise azaldı

Eğitim alanındaki gelişmeleri yayınladıkları raporlarla 10 yıldır değerlendiren Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme Raporu 2016-2017’yi yayınladı. ERG Direktörü Batuhan Aydagül, Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık, Politika Analisti Yeliz Düşkün’ün katılımıyla dün gerçekleştirilen toplantıda açıklanan raporda, eğitimin içeriğine ve çıktılarına dikkat çekildi.

Toplantıda konuşan Batuhan Aydagül, eğitimle ilgili net ve sade bir fotoğrafı ortaya koyduklarını söyledi.  Önceki yıllarda MEB ile fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Aydagül, “MEB’den veri taleplerimize 2-3 yıldır olumsuz cevap alıyoruz. Müfredatla ilgili görüşlerimiz için 51 dersi incelemeye 2 hafta süre verildi. Görüşlerimizi incelemiş olabilirler ama yansıdığını görmedik. TEOG için ise bize gelen görüş talebi olmadı” dedi.

Milli değerler önde

ERG’nin Eğitim İzleme Raporu’ndan öne çıkan bulgular şöyle: 

Bir önceki öğretim programlarının temel vurgusu öğrencilere “Beceri kazandırmak” iken, yeni öğretim programlarının temel vurgusu “Milli ve manevi değerleri” kazandırmak oldu.

Öğretim programlarının kimler tarafından hazırlandığı, toplantılara kimlerin davet edildiği kamuoyuyla paylaşılmadı. Katılımcılık ‘görüş almakla’ sınırlandırıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş kurslar ile belediyeler ve dernekler tarafından açılan kreşleri kapsayan toplum temelli kurumların payı geçen yıla göre yüzde 1,7’den yüzde 3,6’ya çıktı. Bu kurumlara giden öğrenci sayısı 2015-2016’da 21 bin 20’ydi, sayı 2016-2017’de 46 bin 736 oldu.

Özel okullarda eğitim görenlerin  oranı 2016-2017’de yüzde 7,6 oldu. Bu oran 2015-2016’da yüzde 7,5, 2014-2015’te yüzde 5,2, 2013-2014’te yüzde 4, 2012-2013’te yüzde 3,3’tü.

Son yıllarda kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranında artış görülüyor. Oran, Güneydoğu’da 2015-2016’da yüzde 64,2 iken 2016-2017’de yüzde 65,8’e; Orta Doğu Anadolu’da yüzde 64,4’ten, yüzde 66,8’e çıktı.

AİHM ihlal ediliyor

Yeni programın, ders materyallerinin ve okul içi pratiklerin toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemesi önemli.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin zorunlu tutulması ve içeriğinde din eğitimi yapılmasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ihlal ediliyor. Ders, tarafsızlık, nesnellik, çoğulculuk ilkelerini temel alan “dinler hakkında eğitim” yerine belirli bir dinin inanç esaslarını ve ibadetlerini benimsetmeyi amaçlayan “din eğitimi” unsurlarını içeriyor. Milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri neredeyse yalnızca Türklük ve İslam üzerinden işleyerek çoğulculuktan uzak ve dışlayıcı bir tutum sergiliyor.

Devamsızlık geriledi

İlkokul, ortaokul, genel ortaokul, mesleki ve teknik ortaöğretim ile imam-hatip Anadolu liselerinde 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranında azalma görülüyor. En büyük fark genel ortaöğretimde  gerçekleşti. Oran, 2015’te yüzde 42,4 iken 2016’da yüzde 28,7’ye geriledi.

Türkiye’de eğitim çağında 833 bin 39 geçici koruma altında Suriyeli çocukların yüzde 42’si eğitim dışında.

Eğitim bütçesi artırılmalı

Raporda tespitlerin yanı sıra öneriler de sunuldu. Rapora göre Türkiye, 2017’de genel bütçeden eğitime ayırdığı yüzde 13,2 oranında payı, önümüzdeki yıllarda, zorunlu okul öncesine geçiş, ikili öğretimin sonlanması, öğretmen stratejisinin etkin biçimde uygulanması için gerekli harcamaları içerecek şekilde artırmalı. Ayrıca eğitimi özelleştirme ve bu süreci teşviklerle desteklemek yerine, okullara doğrudan gönderilen eğitim bütçesinin artırılması, dezavantajlı okullarda öğretmenlerin ortalama görev süresini artıracak önlemler alınması ve ücretsiz öğle yemeği verilmesi gibi eşitlikçi politikalar uygulanmalı.

Öğrenci memnuniyeti, sıfır

PISA 2015 sonuçlarına göre, Türkiye, yaşam memnuniyet ölçeğinin uygulandığı 28 OECD üyesi ve 20 partner ülke içinde öğrencilerin ortalama yaşam memnuniyetlerinin en düşük olduğu ülke. Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 28,6’sı 0 ile 10 arasındaki yaşam memnuiyeti ölçeğinde 0 ile 4 arasını seçiyor.

2016-2017’de okul öncesinde net okullaşma oranı 3-5 yaş için yüzde 36; 4-5 yaş için yüzde 46; 5 yaş için yüzde 59. İlkokulda 2015-2016’da oran, yüzde 94,4 iken, 2016-2017’de yüzde 91,2’ye düştü. Ortaokulda yüzde 94,9 olan oran, yüzde 95,7’ye yükseldi. Ortaöğretimde ise yüzde 79,8’den yüzde 82,5’e çıktı.

Yabancı dil geldi, spor ve sanat dersleri rafa kaldırıldı

Eğitim İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu yıl 620 okulda pilot uygulamaya giderek, ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ders saatlerini artırırken beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik derslerini tamamen kaldırdığına yönelik açıklamada bulundu. Uygulamanın öğrenciler başta olmak üzere eğitimcileri mağdur edeceğini kaydeden Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulu’nun uygulamayla ilgili tespitleri şöyle:

MEB’in rotası, çocukların çağdaş bireyler olarak yetiştirilmesinden her geçen gün biraz daha uzaklaşmakta.

Çocukların fiziksel, duyuşsal, bilişsel ve sosyal gelişimi açısından son derece önemli olan ve genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olan beden eğitimini, görsel zekâlarının ve soyut düşünce kabiliyetlerinin gelişmesi için şart olan görsel sanatlar dersini, özgüvenli olabilmeleri ve yetenekleri varsa keşfetmeleri için olmazsa olmaz olan müzik dersini bir çırpıda kaldıran Bakanlık, haftada 2 saat olan din dersine dokunmamıştır.

MEB’i uyaracaklar

Pilot okullarda yeni ders saati dağılımı, yabancı dil 15 saat, Türkçe 6 saat, matematik 4 saat, fen bilimleri 3 saat, sosyal bilimler 3 saat, din kültürü ve ahlak bilgisi 2 saat ve 2 saat seçmeli ders olarak ayarlandı.

Birçok okulda, çocuklara ve velilerine danışılmadan, “Diğer derslerin dolduğu ya da öğretmen açığı bulunduğu” bahaneleriyle, tüm seçmeli derslerin dini dersler olarak belirlendiği duyumları gelmekte. Gelişim çağındaki çocuklara 2’şer saatlik beden ve spor faaliyetlerini, müzik eğitimini çok gören Bakanlık, 4 saat din dersi görülmesini sağlayacak.

Bu uygulama, eğitimciler için de yeni bir krizin habercisi. Önümüzdeki dönemde tüm okullarda uygulanması düşünülen proje, kaldırılan dersler nedeniyle çok sayıda branş öğretmeninin açıkta kalmasına yol açacak.

Norm fazlası durumun yanı sıra yabancı dil alanında çok fazla eğitimciye ihtiyaç duyulacak. On binlerce öğretmenin atamasını yapmayan MEB’in bu kadar yabancı dil alanında branş öğretmenine bir anda nasıl kadro açacağı da büyük soru işareti.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim neferleri olarak çocuklarımızın çok yönlü gelişimini engelleyecek, birçok öğretmeni mağdur edecek bu uygulamaya karşı mücadele edeceğiz!

TED, 200 öğrencinin eğitimini üstlenecek

Türk Eğitim Derneği (TED), Ankara’daki devlet okullarında öğrenim gören başarılı öğrencilere verdiği Tam Destek Bursu’nun sayısını artırdı. Bu yıl belirlenen pilot ilçelerde yaygınlaştırılarak 200 yeni öğrenciye ulaşmayı planlayan TED, burstan yararlanacak öğrenci sayısını 4-5 yılda binin üzerine çıkarmayı hedefliyor. Burs, maddi desteğin yanı sıra öğrencilerin kitap-kırtasiye ve okul kıyafeti harcamaları ile cep harçlığı giderlerini de kapsıyor. Burstan yararlanan öğrenciler spor, sanat ve kültürel gelişim alanlarında da destekleyecek etkinliklere katılabiliyorlar. 

Başvuruları 31 Ekim’e kadar devam eden burs için öğrencinin 9. sınıfa devam etmesi, TEOG yerleştirme puanının en az 470 olması, maddi desteğe ihtiyaç duyması şartları aranıyor.

Oğuzkaan’dan 2 şampiyonluk

Oğuzkaan Koleji’nde öğrenim gören iki öğrenci, ulusal ve uluslararası bilgi ve spor müsabakalarında dereceyle döndü. Halkalı Oğuzkaan Koleji öğrencisi Barış Koyuncu, Tales Matematik Yarışması’nda 6. sınıflar arasında Türkiye birincisi, URFODU Uluslararası Matematik Yarışmasında dünya birincisi oldu. Bilgisayar mühendisi olmayı hedefleyen Koyuncu ayrıca, TÜBİTAK Ulusal Ortaokul Bilim Olimpiyatı’nın birinci aşamasını geçti, gelecek yıl ikinci aşamaya katılacak. Yine aynı okuldan Işıl Deniz Ersoy da Uzakdoğu sporu JİU-JİTSU’da dünya ikincisi oldu. Milli sporcu olan Ersoy, bugüne kadar katıldığı spor müsabakalarında Avrupa ve dünya dereceleri almayı başardı.  

İzmir iş dünyası girişimci arıyor 

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) bünyesinde farklı bölümlerden 315 öğrencinin aldığı “Uygulamalı Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi” dersine katılan EGİAD Melekleri Yatırım Ağı İş Geliştirme ve İletişim Uzman Melisa İtmeç, kentin genç girişimcileri desteklemek için istekli olduğunu söyledi. Enerji, inşaat, lojistik, e-ticaret, tarım, hayvancılık gibi 37 farklı sektörde, melek yatırımcının, girişimcileri desteklemek için bulunduğunu aktaran İtmeç, gençlerin bu avantajı kullanmasını istediklerini vurguladı. 

Melek yatırımcıların, yolun başında olan bir girişim fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri için sermaye bağlamaya hazır kişilerden oluştuğunu belirten İtmeç, Türkiye’de 450 melek yatırımcının olduğunu kaydetti. 

İEÜ Embryonix Şirketler Müdürü Taylan Demirkaya bu dersle öğrencilerde girişimcilik farkındalığı yaratmayı amaçladıklarına dikkat çekerek, “Öğrenciler derste yeni bir fikir nasıl oluşturulur ve iş modeline nasıl çevrilir sorularının yanıtını öğreniyor. KOSGEB destekli dersi başarıyla alan öğrenciler 50 bin hibe, 100 bin 2 yıl geri ödemesiz krediyi içeren sertifika alıyor” dedi.

Bu habere ifade bırak
  • 0Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 0Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy0