22.09.2017 02:30 | Son Güncelleme:
ANKARA Milliyet

Madencilikte yeni dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca maden kaynaklarının aranması, işletilmesi, geliştirilmesi, üretilmesi amacıyla gerçek  ve tüzel kişilere verilecek haklara ilişkin esaslar belirlendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ‘Maden Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yer kabuğunda ve su kaynaklarında bulunan, ekonomik ve  ticari değeri olan petrol, doğalgaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü madde maden sayılacak.

Maden hakları, medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşlarına, madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti  kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, kamu iktisadi  teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle diğer kamu  kurum, kuruluş ve idarelerine, gerçek veya tüzel tek kişi adına verilecek.

Hak bölünmeyecek

Madenler üzerinde tesis olunan ilk müracaat, arama ruhsatı, buluculuk  hakkı ve işletme ruhsatı haklarının hiç birisi hisselere bölünemeyecek ve her  biri bir bütün halinde muameleye tabi tutulacak.

Madenler ilgili maddede belirtilen gruplara göre ruhsatlandırılacak ve  verilen ruhsatlar başka amaçla kullanılamayacak. Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca maden sahalarının  veya alanlarının ihale edilmesine ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.

Bakanlığın “Maden Sahaları İhale Yönetmeliği”ne göre, ihaleler açık  ihale usulü ile yapılacak ve teklifler kapalı olarak alınacak.

Dünya devleri Ankara’ya...

Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF) Limak ana sponsorluğunda 10. yılında enerji sektörünün karar alıcıları, uzmanları, özel sektör temsilcilerinin yanı sıra sektöründe uzman 250’ye yakın firmayı aynı platformda buluşturacak. 
Global Enerji Derneği tarafından 9 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen kongre ve fuar bu yıl 8 - 10 Kasım tarihleri arasında ATO Congresium’da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu habere ifade bırak
  • 0Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 0Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy0