02.02.2012 11:30 | Son Güncelleme: 02.02.2012-12:19

Meclisteki kuyruk kavgası tutanaklara böyle yansıdı

Meclis Genel Kurulu’nda TBMM İçtüzüğünde değişiklik öngören teklif üzerindeki görüşmelerde sert tartışmalar çıktı.

 Genel Kurul’daki gerilim nedeniyle çalışmalara sık sık ara verildi. Meclis Başkanvekili Meral Akşener’in, "gürültü ve kavga" devam ettiği için birleşimi kapattığı Genel Kurul görüşmelerinde; "kuyruk", "kuyruk acısı", "terbiyesiz", "kuyruk taktınız", "kuzularda kuyruk olur", "fitne", "fesat", "adam gibi", "sen laf atma memuru musun", "bu Meclis Amerikan kuyrukçularını kabul etmez", "PKK’nın kuyruğu olursun" tartışmaları yaşandı.

-"KUYRUK ACISI" KAVGASI-

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ile Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu arasında dün TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan "kuyruk acısı" kavgası tutanaklara şöyle yansıdı:

Kuzu: Siz bakın, işte neredeyse siz bulun, ben niye bulayım canım. Alt komisyon raporunda, bakarsanız görürsünüz orada.

Vural: Efendim, bu konuda, alt komisyon raporu görüşülmez burada, üst komisyonun değerlendirmesi var.

Kuzu: Alt komisyon raporunu üst komisyonumuz görüştü, bakın ne dedi alt komisyon raporunda. Dinler misiniz?

Vural: O zaman o konuyu almamışsınız. Böyle Komisyon Başkanlığı yapılmaz, bildiğin konularda gel. Sen bildiğin konuda gel.

Kuzu: Senin kuyruk acın var, kuyruk acın. Senin kuyruk acın var, alamazsın bunu benden. Senin kuyruk acın var. Dinle okuyorum.

Vural: Bilmediğin konuları konuşuyorsun.

Kuzu: Sen anlaman bu işleri. İkinci defa söylüyorum: Sen ne anlarsın bu işlerden be!

Vural: Sen de anlamazsın, ne anlarsın sen! Sen anlasaydın zaten.

Vural: Efendim, bu rapor görüşülmez. Rapor hazırlamasını bilmiyor Başkan ya!

Kuzu: Kuyruk acısı var, kuyruk acısı! (MHP sıralarından gürültüler)

Vudal: Haydi. Haydi.

Kuzu: Kuyruk acısı.

-"KUYRUK SENDE VAR, KUZULARDA KUYRUK OLUR"-

Vural: Kuyruk sende var. Kuzularda kuyruk olur.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan: Ayıp! Ayıp!

Vural: Daha göreceksin, sen.

Türkkan: Bu üslubunu değiştirmediğin sürece daha çok laf yiyeceksin sen!

Vural: Yedireceğim.

Vural: Sayın Başkan, şu Komisyon Başkanını uyarır mısınız? Ya Komisyon Başkanı gibi edebiyle oturmasını bilsin ya da kalksın gitsin buradan.

Vural: Ne biçim Komisyon Başkanısın sen?

Tartışmaların üzerine oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Meral Akşener, oturuma on beş dakika ara verdi.

-TEKLİF Mİ, TASARI MI?-

Aradan sonra başlayan çalışmalarda teklif mi, tasarı mı tartışması çıktı. CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, teklifin İç Tüzük’ün 181’inci maddesine açıkça aykırı olduğunu belirterek, "İç Tüzük’teki değişiklik önerisini sadece milletvekillerine vermek suretiyle İçtüzük değişikliğinde bir uzlaşmanın yolunu açmak istemiştir. Oysa bu teklif, Adalet ve Kalkınma Partisinin 5 grup başkan vekilinin grup başkan vekili sıfatıyla vermiş olduğu bir teklifti. Yani İç Tüzük’ün 181’inci maddesine açıkça aykırılık söz konusudur" dedi.

Hamzaçebi’nin sözlerine yanıt veren AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, "Sayın Başkanım, öncelikle şunu belirtmemiz gerekir ki biz bu teklifi hiç kuşkusuz milletvekili sıfatıyla verdik. Biz grup başkan vekiliyiz ama aynı zamanda milletvekiliyiz. Dolayısıyla bizim verdiğimiz bir tekliftir, tasarı değildir. Dolayısıyla 181’inci maddede belirtilen yasakla hiçbir alakası yoktur. Yani grup başkan vekilleri milletvekili sıfatıyla teklif edemezler mi" diye itiraz etti.

-USUL TARTIŞMASI-

İçtüzük’ün 181’inci maddesine aykırılık bulunup bulunmadığı konusunda usul tartışması açıldı. Ardından tutanaklara şu konuşmalar yansıdı:

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli: Peki, arkadaşlar biz neyiz? Ben milletvekili değil miyim?

Kamer Genç: Sayın Başkan, Sayın Başkan, İçtüzük’ün 68’inci maddesine göre Genel Kurulda kavga ve gürültü olursa Başkan bir defa ara verir, bir aradan sonra kavga ve gürültü devam ederse birleşimi kapatır. Lütfen, Meclis çalışmıyor. Bu Meclisi bu kadar kavgaya, gürültüye götürmeyin.

Vural: Efendim, herhâlde tutumunuz hakkında şey mi yapıyor? Uyarıda bulunuyorsa eğer, usulüne uygun İçtüzük’e göre talepte bulunur. Orada laf atmanıza gerek yok Meclisin Başkanvekiline.

Mustafa Elitaş: Senin aklına ihtiyacımız yok.

-"SEN LAF ATMA MEMURU MUSUN?"-

Vural: Sen laf atma memuru musun? Memuru musun sen?

Elitaş: Biz biliriz kimin ne olduğunu?

Başkan: Aleyhte İzmir Milletvekili Sayın Oktay Vural.

Elitaş: Avukatı mısın?

Vural: Evet.

Elitaş: Vekâleten azletti seni. Azletti seni. Herkese verir, sana vermez avukatlığı.

Başkan: Sayın Elitaş, ben bütün milletvekillerinin benim avukatım olduğuna inanıyorum, yapmayın.

-ADAM GİBİ TARTIŞMASI-

Vural: Elitaş, adam gibi çık, de ki.

Elitaş: Adam gibiyim ben, adam!

Elitaş: Sayın Başkan, adam gibi konuşmaya davet edin.

Vural: Otur adam gibi yerine be! (MHP sıralarından alkışlar)

Elitaş: Adam gibi konuşmaya davet edin! Adam gibi konuşmaya davet edin!

Elitaş: Sayın Başkan, orada adam gibi konuşmalı.

Vural: Senin gibi konuşuyorum.

Elitaş: Adam gibi konuşuyorsun.

Vural: Senin gibi konuşuyorum.

Elitaş: Şimdi adam gibi oldun!

Vural: Senin gibi konuşuyorum!

Elitaş: Şimdi adam gibi oldun o zaman!

Vural: Hoplama, otur! Otur! Hoplama zıplama! Otur yerine! Hoplama zıplama! Otur yerine, otur!

Elitaş: Hatip kürsüde konuşurken ismimi de anarak hakaret etmiştir, izin verirseniz sataşmaya.

Vural: Sayın Başkan, hangi konuda söz verdiniz, öğrenebilir miyim?

Akşener: Sataşmadan verdim. "Adamlık"lı, "adamsızlık"lı bir konuşma yaptınız ya onunla ilgili verdim.

Elitaş: "Adam gibi olursan, adam gibi konuşursan olur" dedi. Ben de "Sayın Başkan, İç Tüzük 67’nci maddeye göre temiz bir üslupla konuşmaya davet edin." dedim. "Şimdi, senin gibi konuşuyorum." dedi. Doğru; ondan önce farklı konuşuyordun, benim gibi konuşmaya başlayınca adam gibi konuşmaya başladın.

MHP Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak: Ondaki kalıcı da sendeki kalıcı mı belli değil.

-İKİNCİ KUYRUK KAVGASI-

Elitaş: Bir de bakıyorum, enteresan; biz burada diyoruz ki, meydanlarda, bazı yerlerde diyoruz ki: "CHP, MHP’nin kuyruğuna mı takıldı, o onun kuyruğuna mı?" derken? (CHP, MHP ve BDP sıralarından gürültüler, ayağa kalkmalar)

Vural: Sözünü geri alsın, sözünü geri alsın Sayın Başkan.

Hamzaçebi: Sözlerine dikkat et!

Hamzaçebi: Terbiyesizlik yapma! Terbiyesiz adam!

Hasip Kaplan: Geri al Sayın Başkan.

Elitaş: Ya damarınıza mı bastık? Bir dakika. Bir dakika. "Kim kimin peşine takıldı?" derken. (CHP, MHP ve BDP sıralarından gürültüler)

-"SEN ANCAK PKK’NIN KUYRUĞU OLURSUN"-

Vural: Fitneci başı, sözünü geri alacaksın! Sen ancak PKK’nın kuyruğu olursun!

Elitaş: Bugün bu İçtüzük konuşulacak, bugün bu İçtüzük konuşulacak.

Elitaş: Fitne yapma, fitne yapma!

Tartışmaların ardından Meclis Başkanvekili Akşener oturuma ara verdi. Ancak arada da tartışmalar sürdü ve tutanaklara şu konuşmalar yansıdı:

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır: Sayın Başkanım, yarım kalan bir oturumda grubumuzun sözcüsünü ilzam edecek şekilde bir kelime kullanan Sayın Elitaş o sözünü geri almak veya özür dilemek durumunda.

-"BU MECLİS AMERİKAN KUYRUKÇULARINI KABUL ETMEZ"-

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Bu Meclis Amerikan kuyrukçularını kabul etmez!

Vural: Milleti birbirine kırdırıyor ya! Ne zaman çıksa hep fitne, fesat!

Genç: Efendim, Sayın Başkan, 68’nci maddeye göre çalışamaz bu Meclis. Efendim, birleşimi kapatın Sayın Başkan.

Vural: Efendim, özür dilemek. Neye göre özür dileyecek, kınama cezası ya da uyarma cezası verin. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

Hamzaçebi: 68’inci maddeye göre bu görüşmenin devamı mümkün değildir. Sayın Elitaş’ın özür dilemesi ayrı bir keyfiyettir, o sağlanacaktır, sağlanmalıdır ama oturumun devamı 68’inci maddeye göre mümkün değildir. Sizin tarafsız bir Meclis Başkan Vekili olarak bugüne kadar takdir ettiğimiz, beğendiğimiz uygulamalarınızın bir devamı olarak bu oturumu kapatmanız gerekir efendim.

Şandır: İç Tüzük 68’e göre çalışma düzeninin devamı mümkün değil. Daha kötü olaylara sebep olmamak için oturumun kapatılmasını talep ediyoruz.

-"SENSİN AMERİKAN BİLMEM NESİ"-

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar: Siz olsanız olsanız Amerikan iradesi olursunuz.

AKP Grup Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı: Sensin Amerikan bilmem nesi!

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan: Kimin Amerika’dan talimat aldığı belli!

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı: Millete de kuyruk taktınız utanmadan. Çıkıp özür dileyecek.

Vural: Elitaş’a kınama cezası verilmesini teklif ediyorum. Bize saldıracaklar ya!

Tezcan: Bu Mecliste muhalefeti susturmak için elli türlü entrikayla karşı karşıyayız. Entrikaya prim vermeyeceğiz Sayın Başkan, entrikaya prim vermeyeceğiz.

CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün: Bu teklifi geri çekecekler Başkan.

Meclis Başkanvekili Meral Akşener: Gürültü ve kavga devam ettiği için 68’inci maddeye göre birleşimi kapatıyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar)

Bu habere ifade bırak
  • 0Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 0Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy0
EtiketlerAnayasa