08.02.2018 14:38 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Üniversitesi başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM sınav tarihini açıkladı...

Milli Savunma Üniversitesi'ne başvurular ne zaman bitecek? Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Milli Savunma Üniversitesine ilişkin Teşkilat ve İşleyiş, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim, Lisansüstü Ölçme ve Değerlendirme Yönetmelikleri Resmi Gazete'de yayımlandı. ÖSYM ise sınav tarihini açıkladı. İşte ayrıntılar...

6756 sayılı KHK'ya dayanılarak hazırlanan 3 yönetmelikte, Milli  Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alan enstitülerin teşkilat, işleyiş, görev,  yetki ve sorumlulukları, eğitim, öğretim, araştırma ve öğrencilerle ilgili  esaslar ile ölçme ve değerlendirme esasları düzenlendi.

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Savunma Üniversitesine Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular, 15 Şubat'ta sona erecek.

2018-2019 eğitim öğretim yılında MSÜ tarafından ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı" yapılacak.

SINAV NE ZAMAN? BAŞVURU NASIL YAPILIR?

"Geleceğin komutanı sen ol" sloganıyla kapılarını açan üniversitenin askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart'ta sınav yapılacak. Adaylar, 18 Mart'taki sınav için başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 15 Şubat'a kadar yapabilecek.

Enstitülerin görevleri

Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş  yönetmeliğine göre kurulan enstitüler, bünyelerinde açılacak lisansüstü akademik  öğretim programları doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerini planlayarak  yürütülmesinden ve kontrol edilmesinden sorumlu olacak.

Akademik danışmanlık hizmeti verme, kuruluş amacına uygun alanlarda  araştırma faaliyetlerinde bulunma, milli savunma ve güvenlik alanında kamu kurum  ve kuruluşları tarafından yürütülen araştırma projelerine Rektörün onayı üzerine  katılma gibi görevleri bulunan enstitüler, ulusal ve uluslararası düzeyde  bilimsel çalışmalar, etkinlikler ve yayınlar yapacak.

Enstitülerin organ ve birimleri, Milli Savunma Bakanlığının ve Milli  Savunma Üniversitesinin ihtiyaçları doğrultusunda Bakanlar Kurulu kararıyla  oluşturulacak.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yönetmeliğe göre, enstitülerin öğrenci kaynakları şöyle olacak:

"Bakanlık tarafından üniversitenin öğretim kapasitesi dikkate alınarak  belirlenecek kontenjan miktarınca, lisansüstü öğrenim görmek üzere kuvvet/kendi  nam ve hesabına tefrik edilecek muvazzaf ve sözleşmeli subaylar,

Kendi nam ve hesabına öğrenime başvuracak subay ve astsubaylar ile  Bakanlık ve bağlısı Kuvvet Komutanlıkları kadrolarında çalışan devlet memurları,  Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı personeli,

Öncelikle Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri  Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığından olmak üzere, kamu kurum  ve kuruluşları nam ve hesabına Bakanlık tarafından ilgili enstitünün öğrenci  kapasitesi dikkate alınarak belirlenecek kontenjan miktarınca, programlara kabul  edilecek kamu personeli,

Öncelikle devlet ve vakıf üniversitelerindeki araştırma görevlileri  olmak üzere, ilgili programın başvuru koşullarını sağlayan, güvenlik  soruşturmaları ve arşiv araştırmaları müspet sonuçlanan Türkiye Cumhuriyeti  vatandaşları, Misafir askeri personel ile güvenlik soruşturmaları ve arşiv  araştırmaları müspet sonuçlanan yabancı uyruklu kişiler"

Enstitüler bünyesinde, sosyal ve beşeri bilimler, fen ve mühendislik  bilimleri ile strateji, güvenlik, savunma ve istihbarat araştırmaları/çalışmaları  alanlarında lisansüstü eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar yapılan yüksek  lisans ve doktora programları açılacak.

Yüksek Lisans Programları

Yönetmeliğe göre, yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere  iki şekilde yürütülebilecek. Bir anabilim dalında tezli ve/veya tezsiz yüksek  lisans programının açılıp açılmayacağı, Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun  kararı ve Bakanlık onayı ile belirlenecek.

Yüksek lisans programlarında derse devam zorunlu olacak. Derse devam  oranı teorik derslerde en az yüzde 70, uygulamalı derslerde ise en az yüzde 80  olarak belirlendi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil  sınavı ile lisansüstü eğitime giriş sınavı aynı koşullarda uygulanmış olmak  kaydıyla, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçişe izin  vermek, Enstitü Yönetim Kurulunun yetkisinde olacak.

Lisansüstü Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği

Yüksek lisans ve doktora programlarına giriş sınavları, sınav  komiteleri ve jüriler, ders programları ve kredileri, derse devam, sınav ve  başarı koşullarının da yer aldığı yönetmelikte, lisansüstü öğretim mazeret  sınavları ile öğrencilerin harf notu, başarı notu ve başarı derecesi puanları da  belirlendi.

Bu habere ifade bırak
  • 1Mutluyum
  • 1Şaşkınım
  • 1Kararsızım
  • 1Kızgınım
  • 2Üzgünüm
Toplam Oy6