18.05.2018 11:21 | Son Güncelleme:

Ömer Hayyam'ın hayatı

Ömer Hayyam, asıl adı "Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni İbrahim el-Hayyam" olan İranşair, filozof, bilgin ve bilim adamıdır. Birçok konuya akıl yoran Ömer Hayyam'ın hayatı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Öyleyse filozof, bilgin, matematikçi ve bilim adamı olan Ömer Hayyam'ın hayatı hakkında bilgi edinelim.

Ömer Hayyam'ın çocukluk dönemi

Ömer Hayyam'ın babası İbrahim KHayyam Nayshapuri'dir. Babası önceki zamanlarda çadırcılık işiyle uğraştığından dolayı Ömer Hayyam'a çadırcı anlamına gelen "Hayyam" adını da vermişlerdi.  İnsanlar arasında böyle anılmaktaydı.

Ömer Hayyam 18 Mayıs 1048 İran Nişabur doğumludur. Eski zamanlarda yaşayan birçok insanın doğum tarihinin bilinmemesi yanında Hayyam'ın biliniyordu. Çünkü aklını birçok konuya yoran Ömer Hayyam takvim konusunda da aklını yormuş ve doğum tarihini bulmuştur. Takvim konusunda da uzmanlaşan Hayyam bugün doğum tarihini bilmemize, ölüm yıl dönümlerini anmamıza yardımcı olmuştur.

 

Ömer Hayyam'ın eğitim hayatı

İslam'ın altın çağı döneminden çıkan Ömer Hayyam kesin bilgi olarak İslam kültürünün dayalı olduğu bir medresede eğitimini tamamlamıştır. Kendi sonuçlarına ve kendi yargılarına ulaşmak için hayatı fazlasıyla sorgulamış aklını birçok konuya yormuştur.  O zamanların ünlü alimi Muvaffakeddin Abdüllatif ibn el Lübad'tan eğitim görmüştür ve hayatının hiçbir döneminde bu isimle ilişkisini koparmamış görüşmeye devam etmiştir. İlişkisini koparmayıp görüştüğü onun için önemi olan bir diğer isimde Hasan Sabbah'tır.

Birçok konuda kendini geliştiren Ömer Hayyam matematik alanında da kendini geliştirmiş iyi bir matematikçi olarak anılmıştır. Bunun sonucunda Binom Açılımını ilk kullanan bilim adamı olmuştur.

Rubai türünün kurucusu da olan Ömer Hayyam Doğu'nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul edilmektedir.

Ömer Hayyam'ın çalışkanlığı

Üretmekten, çalışmaktan ve düşünmekten hiçbir zaman vazgeçmeyen, sıkılmayan Ömer Hayyam birçok konuda kendisini geliştirmiş ortaya elle tutulur sonuçlar çıkarmıştır.

Günlük hayatında sabah saatlerini Geometri ve Cebir alanlarını çalışarak gece saatlerini de Astronomi alanı hakkında çalışarak geçiriyordu. Bunların yanında o zamanlar Selçuklu Hükümdarı olan Melikşah'a da danışmanlık yapmaktaydı.

Uğraştığı, araştırdığı ve kafa yorduğu onca konu arasında Celali Takvimi hakkında da çalışmalar yapan Ömer Hayyam hiçbir zaman yorulmuyor, sürekli yeni şeyler keşfetmenin peşinde ilerliyordu.

 

Ömer Hayyam'ın eserleri

Çeşitli bilim dallarında birçok eser veren Ömer Hayyam'ın verdiği eserlerden 18 tanesinin ismi bilinmektedir. Bunlar haricinde yaptığı bulduğu birçok eseri kaleme almamış ama şahsı birçok icadın ve teorinin isimsiz kahramanı olarak anılmaktadır.  Ömer Hayyam'ın ismi bilinen 18 eseri şunlardır:

1.Ziyc-i Melikşahi

2.Kitabün fi'l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind.

3.Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele.

4.Müşkilat'ül Hisab.

5.İlm-i Külliyat

6.Newruzname

7.Risaletün fil İhtiyal li Marifet.  

8.Risaletün fi Şerhi ma Eşkele min Musaderat 

9.Risaletün fi Vücud

10.Muhtasarun fi't Tabiiyat

11.Risaletün fi'l Kevn vet Teklif

12.Levazim'ül Emkine

13.Fil Cevab Selaseti Mesâil ve fi Keşfil Hicab 

14.Mizan'ül Hikem

15.Abdurrahman'el Neseviye Cevab

16.Nizamülmülk

17.Eş'arı bil Arabiyye

18.Fil Mutayat

 

Ömer Hayyam'ın ölümü

İranlı şair, matematikçi, bilgin ve bilim adamı olan Ömer Hayyam doğduğu topraklar da İran Nişaburda 4 Aralık 1131'de hayatını kaybetmiştir.

İnsanlık tarihi açısından büyük öneme sahip olan Ömer Hayyam'ın geride bıraktığı eserlerle anılmaya devam ediliyor.

Bu habere ifade bırak
  • 0Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 0Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy0