Orkidede sarı yaprak en sık rastlanan sorundur diyebiliriz. Peki orkidelerde yaprak sararmasına karşı ne yapılabilir?
 
Orkide yaprakları sararması sebepleri şunlar olabilir:
 
Aşırı sulama nedeniyle orkidelerin yaprakları sararmış olabilir. Güneşe fazla maruz kaldıysa yaprakları sararır.
 
Mantar veya bakteriyel hastalıklar orkidenin yapraklarını sarartır.
 
Sulama sebebiyle yaprakları sarardıysa 1-2 hafta sulamayın. Sonra sulamaya normal düzeninde devam edebilirsiniz. Aşırı sulama orkidenin yapraklarını sarartır.
 
Güneşe direkt maruz kaldığında orkidenin yaprakları sararabilir. Güneşe bağlı yaprak sararmasında güneş gören alan beyazdır ve etrafı yanık kahverengi olur. Aydınlık ama direkt güneş görmeyen bir yere alarak sorunu çözebilirsiniz.
 
Mantar veya bakteriyel hastalıklar söz konusu ise yaprağın tamamı değil bölgesel sararması söz konusudur. Bu tür bir sararma varsa orkidenize hastalıklara karşı etkili ilaçlarla müdahale etmeniz gerekir.