AYFER TUNÇ'UN GERÇEKÇİ OLDUĞU KADAR ŞİİRSEL BİR YAKLAŞIMI VAR... axkit021.jpg Edebiyatın, yaşamın bir vazgeçilmezi olabildiği mutlu ülkelerde her kuşak, her kitaba, her an ulaşabilir oysa. Siz siz olun, "Mağara Arkadaşları"nı hazır yayımlanmışken mutlaka yakalayın.Ayfer Tunç, son yılların, adını Türk edebiyatının en seçkin yazarlarıyla yanyana anmak isteyeceğim nadir öykücülerinden biri. Edebiyat üretimi, çıtası aşağı-yukarı kaydırılabilen, çan eğrisi ile değerlendirilebilen bir etkinlik değil. Bir edebiyat Ahmet Hamdi Tanpınar'ı, Sait Faik'i, Memduh Şevket Esendal'ı, Haldun Taner'i, Nezihe Meriç'i, Bilge Karasu'yu, Tomris Uyar'ı ve o kalibredekileri çıkarmışsa, o edebiyatın çıtası yüksektedir artık. Böyle bir edebiyatın gerçek okurunun beklentisi yüksektir. Türk toplumu istatistiklerde ne kadar okuma-yazma ile arası pek hoş olmayan bir toplum olarak yer alsa da; gerçek edebiyat okuru örneklemine bakıldığında, Türk okurunun müşkülpesent olmaya hakkı vardır. Ben yazarlarımızı bu ölçütün mihengiyle değerlendirme yanlısıyım. İlk basımı 1996 yılında yapılmış olan "Mağara Arkadaşları"nı on yıl sonra yeniden raflarda görebilmek gerçekten sevindirici oldu. En eskilerden daha yenilere, pek çok yazarın kitaplarına ancak yeni baskı yaptığı sıralarda ulaşabiliyor okur. Filmler gibi, edebiyat eserleri de, sanki vizyona giriyor, bir süre vizyonda kaldıktan sonra kalkıyor ve 'kaçırılıyor' adeta. "Mağara Arkadaşları", yazarının "Aziz Bey Hadisesi", "Taş-Kâğıt-Makas", "Evvelotel" gibi, her biri edebiyatımızda özgün ve kalıcı bir değeri pekiştiren eserlerini önceleyen bir kitap. Yazarın dili, biçemi ve öykülemesi, daha on yıl öncesinin tarihini taşıyan bu kitabında bile yerleşmiş, olgunlaşmış ve kişiliğini bulmuş görünüyor. Yazarlığının bir acemilik dönemi olduysa bile, belli ki bunu okuruyla hiç paylaşmamış Ayfer Tunç! Türkçeyi bütün ifade olanakları, nüansları ve kıvraklığı ile her öyküsünde yeniden yoğuran yazar, edebiyatçılığında, gözlem gücünün ve "felsefe"sinin yanısıra ve özellikle, dile hâkimiyeti ile virtüozlaşabiliyor. Onu Türk anlatı edebiyatının ana gövdesine sıkı bağlarla eklemleyen başat özellikler bunlar bence.Kitabın en ilgi çekici öykülerinden biri olan, özellikle 'eskimiş' bir dille kaleme alınmış "Alafranga İhtiyar"dan bir alıntıyla ilişkilendirmek istiyorum bu düşüncemi. Üzerinden 30-40 yıl ancak geçmiş olan bir dönemde günlük hayatın çevriminde yer alan söz dağarcığına ve söylemlere yabancılaşmış olan bir edebiyat düşünmek güçtür. Ama biz güç olanı başarmış bir toplumuz! 40 yıl önce yazılmış bir metnin dilsel tadına varamayacaksak, nerede kalır edebiyatın edebiyatlığı? Alafranga İhtiyar... Alıntıda diliyle olduğu kadar, içeriğiyle de Türk edebiyatının temel meselelerinden birine parmak basıldığı görülecektir: "Refik Halid'in, Halid Ziya'nın, M.Ş.E.'nin, Reşad Nuri'nin, Hüseyin Rahmi'nin, Peyami Safa'nın ve bilhassa Tanpınar'ın kullandığı zengin lisanın kelimelerini dilimin ucunda ve hafızamın tozlanmış hatıralarında aramak, onların eserlerindeki şiirin hasretini çekerek, o şiirin uzun seneler sonra bize kalan kıymetli tortusunu; şiirden gittikçe uzaklaşan, kalınlaşan, kabalaşan, zamana göre yeniden şekillenmiş hayatımızın yeni lisanına bir nevi cilâ gibi sürüp parlatmak; o şiire ve vukufa ulaşmanın mümkün görünmediğini bile bile taklit etmek, çok hoşuma gidiyor." Ayfer Tunç'un malzemesi de, insandaki insan cevheri ile, hayatın insana, insanın hayata yansıttığı renkler ve ışıklar-gölgeler ile biçimlenmekte. Alabildiğine gerçekçi, bir o kadar da şiirsel bir yaklaşımı var malzemesine. Her ne kadar renklerin en koyuları, insan bucaklarının en kuytuları ve derin, yerleşik bir keder belirlemekteyse de bu malzemeyi, öykülerin hepsi inancı ve umudu tazeliyor. İnsana ve insanın değerini yücelten edebiyata olan inancı ve umudu. n İnanç ve umut