Ege

14.07.2012 - 02:30

Özel banka, oda ve borsa çalışanlarının sigortaları

Sitene Ekle
Emeklilik Rehberi  |  Necati Çetiner ege@milliyet.com.tr Tüm Yazıları »

Değerli Okurlarım, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında; bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri bulunmaktadır. 
5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi gereğince; 01/01/2008 tarihinden itibaren 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek 5510 sayılı Kanun kapsamına alınır. Üç yıllık süre Bakanlar Kurulu kararı ile en fazla iki yıl daha uzatılabilir amir hükmü yer almakta iken, 1/3/2012 tarihli  6283 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, iki yıl ibaresi dört yıl şeklinde değiştirilmiştir. Bu tarih son belirlemelerle, 01.01.2015 tir.

I-Devir tarihi itibariyle de sandık iştirakçileri Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

II- Devir İşleminin Tamamlanma Sürecinde İştirakçi İşlemleri:
Devir işlemi tamamlanıncaya kadar, sandık iştirakçileri, sandıktan aylık ve gelir alanlar ile bunların hak sahiplerinin sağlık ve sosyal sigorta yardımlarının sağlanması ile primlerinin tahsil edilmesine, ilgili sandık mevzuat hükümlerine göre devam edilecektir. Vakıf senetlerinde 5510 sayılı kanuna aykırı hükümler varsa kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası hariç diğer 5510 sayılı kanun uygulanacaktır.
İsteğe bağlı sigortaya devam edenler hakkında, devir işlemi tamamlanıncaya kadar sandık mevzuatı hükümleri uygulanmaya devam edilecek bu sigortalılar devir tarihine kadar 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
Sandık iştirakçilerinin borçlanma işlemleri hakkında 01/10/2008 öncesi hükümler doğrultusunda işlem yapılacak, devir tarihine kadar kanunun 41 inci madde ile getirilen hükümler bu sigortalılar için uygulanmayacaktır.
Sandıktan malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanlardan yüzde 30 oranına kısa vadeli sigorta kollarına ait oran ilave edilmek suretiyle bunları çalıştıran işverenler tarafından aylık prim ve hizmet belgesi ile kuruma bildirilecektir.
01/10/2008 tarihi itibariyle 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışması bulunanların 01/10/2008 tarihi itibariyle, bu tarihten sonra aylık bağlananların ise (b) bendi kapsamında çalışmaya başladıkları tarihten itibaren yüzde 15 oranını geçmeyecek şekilde aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilerek ilgili sandıkça kuruma bildirilecektir.
506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine tabi sandıklar devralınacakları tarihe kadar geçecek olan sürede kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına olan sürede kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ilişkin 5510 sayılı kanunla getirilen yükümlülüklerden muaf tutulduklarından sandık iştirakçileri için vakıf senetlerindeki iş kazaları ve meslek hastalıkları oranı ile yüzde 11 oranındaki hastalık sigortası primlerinin tahsiline devam edilecektir.
Geçici 20’nci madde sandıkları devroluncaya kadar sigortalılar ve hak sahipleri hakkında genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmayacak, sandık iştirakçilerinin sağlık yardımlarından yararlanılmasında 01/10/2008 öncesi mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
5838 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna 01/08/2009 tarihinde eklenen 1’inci madde gereğince 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesine tabi sandıklar Kuruma devir tarihine kadar iştirakçilerinin sandıkla ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerini en geç on gün içinde SGK’na yapacaklardır.
Söz konusu hüküm gereğince 506 sayılı kanunun geçici 20’nci maddesinde yer alan sandıklar 01/08/2009 tarihinden itibaren işe aldıkları ve işten ayrılan sigortalıları sigortalı işe giriş bildirgesi ve sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile SGK na bildirecekler, bildirimlerin yasal sürede ve e-sigorta yoluyla yapılmaması halinde idari para cezası uygulanacaktır.

III- Sonuç
506 sayılı kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandık iştirakçileri, SGK’na devredildikten sonra devir tarihi itibariyle kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacak olup, bunların devir tarihine kadar bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
 

Bir futbol maçında takımların kaçar oyuncu değiştirme hakkı vardır?
A
2
B
3
C
1
D
4
©Copyright 2012 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.