www.milliyet.com.tr

ABD'de eğitim kampı var
Gülen cemaati için hazırlanan askeri istihbarat raporuna göre İslam ülkeleri hariç dünyanın her yerinde örgütlenmiş durumdalar. Bazı kamu görevlileri ise İngiltere'deki lojmanda konuk ediliyorlar


Tolga ŞARDAN

       Askeri istihbarat birimlerinin hazırladığı değerlendirme raporunda, Fethullah Gülen cemaatinin yurt dışında örgütlenirken, İngiltere ve ABD'nin etkin olduğu bölgeleri tercih ettiği, herhangi bir İslam ülkesi veya kuruluşuyla ilişki kurmaya ihtiyaç duymadığına dikkat çekildi.
       Yeterli cemaat bulunmamasına karşın ABD'de eğitim kurumları açtığı belirtilen cemaatin, bu ülkede bir "kamp alanı" bulunduğu kaydedildi. Raporda, "İngiltere'de cemaate ait binada Türkiye'den giden kamu görevlilerinin konuk edildiğine ve eğitildiğine" de işaret edildi.
       Askeri istihbarat raporunda, Gülen cemaatinin yurtdışı örgütlenmesi ayrıntılarıyla anlatıldı. Raporda, örgütlenmenin planlı bir şekilde yürütüldüğü belirtilerek şöyle denildi:
       "Örgütlenmede, sosyo - ekonomik ihtiyaçları fazla olan yeri, bir alanı taban kazanma için kullanmak, bu alandaki Türk soylu potansiyelin tarihi ve dini bağlarından faydalanmak, aynı zamanda İran'ın bu bölgelerdeki Şiilik propagandasının etkisini kırmak amaçlanmıştır."

Almanya'da pasif

       Cemaatin faaliyet gösterilecek her ülke için ayrı strateji belirlediği kaydedilen raporda, "Öncelikli olarak dini ağırlıklı açılımlar yerine eğitim ve ticari yönelişler benimsenmiştir" tespitine yer verildi. Raporda, cemaatin daha çok İngiliz - Amerikan ilgi alanlarında etkinlik gösterdiği, Almanya'da ise özellikle pasif kaldığı belirtildi.
       Raporun "Batı Avrupa Faaliyetleri" başlıklı bölümünde, cemaatin İngiltere, Almanya, İsviçre, Belçika, Hollanda ve Danimarka'daki faaliyetlerinin temsilcilik düzeyinde sürdürüldüğü kaydedildi. Rapora göre, Gülen cemaatinin Avrupa ülkelerindeki faaliyet ve örgütlenmesi şöyle:
       * İngiltere: Örgüt sahip olduğu hizmet binasında "Fountain" isimli dergiyi çıkartmakta, aynı zamanda bu bina çeşitli maksatlarla Türkiye'den gönderilen kamu görevlileri için eğitim ve konaklama merkezi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, bilimsel yayıncılıkta söz sahibi olmak amacıyla "International Academic Association" (Uluslararası Akademisyenler Birliği) adlı bir dernek mevcut olup, özel okul yapımı için Londra'da arazi satın alınmıştır.
       * Almanya: Bir dil okulu, bilgisayar ve lise hazırlık kursları verilen bir eğitim merkezi, "Türk Akademisyenler Birliği" ve "Stutgart İslam Dini Birliği" isimli kuruluşlar, bir radyo istasyonu, bir hastane ile bir ana okulu mevcuttur. Zaman Gazetesi, bu ülkede basılarak faaliyet gösterilen diğer Avrupa ülkelerinde de dağıtılmaktadır.
       * ABD ve Kanada: Kurulan bir vakıf aracılığıyla, Türk asıllı kişilerin bulunduğu yerlerde faaliyetlerde bulunulmaktadır. Ayrıca, bir mescit, dersane olarak nitelendirilen evleri, bir kamp alanı ve bir öğrenci yurdu mevcuttur. ABD'de basılan Zaman gazetesi, Kanada'da da dağıtılmak suretiyle faaliyetlere başlanılmıştır.
       * İsviçre: Bir vakıf.
       * Hollanda: Bir vakıf, bir eğitim merkezi
       * Balkan Ülkeleri: Arnavutluk'ta bir kolej ve bir ilkokul, Romanya'da iki lise ve bir ilkokul, Moldavya'da iki okul, Bulgaristan'da üç imam - hatip lisesi ve bir vakıf, Makedonya'da bir kolej.
       * Ortadoğu ve Afrika: Kuzey Irak'ta bir lise, bir kolej ve bir dil merkezi, Fas'ta bir okul, Sudan'da Afrika İslam Üniversitesi'nde "Türk Dili Enstitüsü" adı altında bir birim, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir bilgisayar merkezi açılmıştır.
       * Uzakdoğu: Pakistan, Bangladeş ve Endonezya'da birer okul, Tayvan ve Güney Kore'de birer dil merkezi faaliyete geçmiştir. Hindistan'da ise ticari faaliyetle bulunmayı amaçlamaktadırlar.

İslam ülkeleriyle bağ kurmuyor

       Raporun son bölümünde, bir dış destek aldığı bugüne kadar saptanamayan Gülen cemaatiyle ilgili şu değerlendirme yapıldı:
       "Herhangi bir İslam ülkesi veya kuruluşuyla köklü ilişki ve bağ kurmaya ihtiyaç duymamakta, daha ziyade İngiliz - Amerikan ilgi alanı veya etkinliğindeki bölgelerde faaliyet göstermekte, yeterli cemaat bulunmamasına rağmen ABD'de dahi eğitim birimleri açmasına karşın, Orta Avrupa ülkelerinde, özellikle Almanya'da pasif kalmakta, İran'a karşı kesin bir tavır ortaya koyarken, Batı yanlısı Suudi Arabistan'a karşı trafsız kalmaya özen göstermektedir."


 • Liderlerin ruhani destekçisi
 • ABD'de eğitim kampı var
 • Taliban'la ortak şeriat okulları
 • Beş kıtada 40 bin öğrenci
 • Özbek krizinde cemaat ismi
 • 13 basamaklı örgüt piramidi
 • Taşralı öğrencilere 'ışık evleri tuzağı'
 • İdam talebi gündemde
 • Kırmızı bülten çıkabilir
 • Yanlış yapanı 'aforoz' ediyor
 • Kulin: Aylin, Gülen'in müridi olamaz
 • Ecevit biliyordu
 • Cemaat içeriden çökertildi
 • Fethullah'ın "himmet zinciri"

  TEPKİLER
 • Ecevit, Gülen'in yanıtını bekliyor
 • Babadan Gülen'e sitem
 • İslamcı basın
 • Yılmaz, Bahçeli, Kutan ve sivil toplumun tepkileri

  ANALİZ
 • Gülen'in taktikleri
 • Orduyu ikna edemedi

  PORTRE
 • Askerliğe meraklı
 • | ANA SAYFA |