Stres, korku, öfke gibi durumlarla tetiklenen kriz her ne kadar psikolojik bir rahatsızlık olsa da fiziksel belirtilerle kendini göstermektedir. Bu yüzden fiziksel sebepli hastalıklarla karıştırılabilmektedir. Ancak uzman gözetiminde hastalık anlaşılabilmekte ve destekle aşılabilmektedir.  

Kimlerde görülür?

Günümüzde her 10 kişiden birinin ömründe en az bir defa panik atak krizi geçirdiği bilinmektedir. Görülme oranı ve sıklığıysa gelişmiş ülkelere gidildikçe artmaktadır. Kadınlarda erkeklere göre görülme olasılığı daha fazladır.  

Panik atak genetik midir?          

Henüz kalıtsal aktarımı sağlayan gen tam manasıyla bulunamamış olsa da panikatak yaşayan bireylerin çoğunun aile üyelerinden en az birinin panikatak geçirdiği vakalara rastlanılabilmektedir. 

Belirtileri 

Çarpıntı, titreme, soğuk terleme, nefes darlığı/boğulma hissi, nefesin kesilmesi, hazımsızlık ve bulantı, baş dönmesi, uyuşma, krizin göstergeleridir. Bu belirtilerden en az dört tanesi birlikte görülmekteyse, bir panikatak krizinin ortasında olunduğu düşünülebilir.   
                                
Her krizde aynı belirtiler aynı süreyle görülmeyebilir. Ayrıca tüm bu belirtiler kişiden kişiye göre de değişebilmektedir. Kriz başlangıcından zirveye ulaşıp sönmesine kadar geçen süre kişiye göre 1 saate dahi ulaşabilmektedir.  

Panik atak öldürür mü?   

Kimilerinde krizler öyle boyutlarda gözlemlenmektedir kikişiler kalp krizi veya felç geçirecekleri hatta ölecekleri sanısına kapılabilirler. Bu sanılar krizlerin boyutuna göre kişilerde değişiklik gösterebilir. 

Geçirilen krizler kalp krizi ya da felç gibi ciddi rahatsızlıklara yol açmazlar. Ancak geçirilen her krizle insan hayatı bir işkenceye dönebilir.  

Panik atak rahatsızlığı olan insanlar ilk birkaç krizden sonra öyle boyutlara ulaşabilmektedir ki muzdarip olanlar kendilerini korumak için evden yalnız çıkmama, evden çıkmama, kapalı alanlarda hiçbir şekilde bulunmama gibi tedbirlerle kendilerini korumaya çalışırlar. 

Toplumdan izole olmaya başlamaları söz konusudur. Ancak kişi her ne kadar kendini korumaya aldığına inansa da, yeni bir kriz korkusu yine yeni bir krizi tetikleyici nitelikte olabilmektedir.  

Panik atak tedavisi                                                                                                              

Kendinizi korumaya alabilmek için sakinliğinizi korumalısınız. Bu tarz rahatsızlıkların herkesin başına gelebileceğini kabullenerek, insanların eleştirel bakışlarını görmezden gelerek tedavi için ilk adımı atmalısınız. Başvurduğunuz servisin gözetimi altında gerekirse önerilen ilaçları alarak ve tedavi yöntemlerini uygulayarak bu krizlerle baş edebilirsiniz.