Korku imparatorluğu

Buyur ola korku kültürünün fizyolojisi, psikolojisi, ekolojisi ve sosyolojisi testusuna bu hafta

a.t.altiner@superonline.com Bush yönetiminin 2001 yılında imzaladığı antiterör ve yurtseverlik yasasının 11 Eylül 2006 itibarıyla durumunu Amerikalı birkaç yazara sorduğumda gelen yanıt çok acı. Etnik kimliğe dayalı fişleme (racial profiling) ve kalıp-yargılama (stereotyping) sessizlik içinde devam ediyormuş. Suspus beyaz çoğunluk da nasibini alıyor zahir. Cep telefonları bulunduğunuz yeri saptıyor, kameralar her hareketinizi izliyor, metro kartları her şeyi hatırlıyor. Güvenlik adına her ne pahasına olursa olsun gözetlenen toplum! Korku kültürü insanları birbirine yabancılaştırıyor. Sessizlik bilgisizliğe, bilgi yanılsatılmaları korkunun pekişmesine, korku nefrete, nefret şiddete dönüşüyor. Netice: Toplumu korkutacaksın sonra da dilediğin yeri işgal edeceksin.Noam Chomsky ve Barry Glassner gibi Amerikalı düşünürlere göre korku kültürü iktidar tarafından üretiliyor. Frank Furedi adlı Macar asıllı İngiliz sosyoloğa göreyse doğal korkunun medya ve hakim güçler tarafından abartılmasıyla pasifleştirilen bireylerden oluşuyor korku kültürü... Açık Radyo'da "Ruhun Labirentleri" programının yaratıcısı sevgili dostum, ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Kemal Sayar'a korku sarmalını bana tanıttığı için şükranlarımla. Buyur ola korku kültürünün fizyolojisi, psikolojisi, ekolojisi ve sosyolojisi testusuna bu kez de.1- Korkunun fizyolojiyle ilgisinden başlayalım. Korku durumunda beynin en çok aktive olduğu, kendi küçük, komuta gücü büyük merkeze ne denir? a. Hipokampusb. Yerleşkec. Soğanilikd. Amigdala2- Beklenmedik tehlike karşısında korkarız. Kalbimizin atışı hızlanır. Avuçlarımız terler. Ağzımız kurur. Heyecanlanırız. Korkunun fizyolojisine devam: Amigdalanın emriyle bütün sistemimize hangi hormon salgılanır?a. Testosteronb. Kortizonc. Adrenalind. İnsülin3- Herkes her zaman, her yerde korkuya aşağıdakilerden hangisiyle tepki verir?a. Saldırb. Kaçc. Donup kald. Hepsi4- Korkunun psikolojisine geçelim. Korku ile endişe arasında ne fark var?a. Korku doğrudan işaret edebildiğimiz, nesnel, görünen bir tehlikeye karşıdır. Endişenin ise sebebi belirsiz, mantıksız, öznel ve gizlidir.b. Korku kişinin karşılaştığı tehlikeyle orantılı bir tepkiyken, endişe tehlikeden bağımsızdır. c. Kişi büyük bir tehlike karşısında etkin ve yürekli olabilir. Ama endişe karşısında kişi çaresizdir. d. Hepsi5- Gerçekten tehlike olmasa bile devam eden, herhangi bir şeye karşı mantık dışı, yoğun, olağanüstü korkuya ne denir?a. Hobi b. Fobic. Öcü d. Bush6- Her geçen gün kimlikler daha çok vurgulanıyor. Yaşam alanları küçülüyor. Herkesin herkese duyduğu, farklı olana husumet şeklinde görülen yabancı korkusunun uluslararası terminolojideki fobi adı nedir?a. Homofobib. Kakofobic. İslamofobid. Ksenofobi7- Korku, beklenmedik ve öngörülemeyen bir durumla karşılaşan insanın defans mekanizması. Oysa, "Korku Kültürü"nün yazarı sosyolog Frank Furedi'ye göre günümüzde yaşadığımız korkuların çoğu kendi kişisel deneyimlerimizden kaynaklanmıyor. Batı toplumları bir korku kültürünün etkisine giriyor. Bunun temelinde, insanın gündelik yaşamını tehdit eden yok edici güçlerle kuşatılmış olduğu inancı var. Aşağıdakilerden hangi istenir durum bile artık risk altında sayılıyor?a. Aşık olmakb. El sıkışmakc. Eşlerle ortak banka hesabı açmakd. Hepsi8- Korku politikası terörle ilişkilendiriliyor. "Sıradan insanlar doğaldır ki savaşmak istemezler... Ama ne de olsa politikayı belirleyen ülkenin liderleridir ve ister demokraside, ister faşist diktatörlükte, ister parlamentoda, isterse komünist bir diktatörlükte, insanları sürükleyip götürmek basit bir iştir. Yapmanız gereken tek şey, onlara saldırıya uğradıklarını söylemek ve pasifist aydınları vatansever olmamakla, ülkeyi saldırı karşısında savunmasız bırakmakla itham ederek etkisizleştirmektir... İktidarın sırrı korku üretmek ve kullanmaktır. Bu her ülkede aynı sonucu verir." Kim demiş?a. George W. Bushb. Donald Rumsfeldc. Herman Göringd. Usame Bin Ladin 11 Eylül 2001 sabahı New York Manhattan'da Dünya Ticaret Merkezi kulelerinden kuzeydekine saldırı 08.45'te gerçekleşmişti. Bu darbeden 18 dakika sonra ikinci bir uçak güneydeki kuleye çarpmıştı. Güney kule saat 09.59'da, ilk çarpılan kuzey kule 10.30'da çökmüştü. 3 bin kişi ölmüştü. Hafızalarda bu dakikaların tutulması çok önemliydi. Birilerinin iddiasına göre o dakikalardan sonra dünya artık eski dünya olmayacaktı. O andan bugüne değişen ne oldu? Bir zamanlar yaratılan müzmin komünist korkusu şimdi terörist korkusuna mı dönüştü?

15 Eylül 2019 Magazin Bülteni15 Eylül 2019 Magazin Bülteni

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber