Müttefik faşizm

İkinci Dünya Savaşı’nın müttefik ülkeleri ABD, Fransa ve İngiltere’yle savaşan Almanya, İtalya ve Japonya’dan ibaret mihver ülkeleri faşistti. Savaş biteli 53 yıl oldu. Şimdi, bir zamanların müttefikleri, faşist oluvermişler. Nasıl mı? Faşizm testusuna buyurun, anlatacağım...

Müttefik faşizm

Müttefik faşizm

İkinci Dünya Savaşı’nın müttefik ülkeleri ABD, Fransa ve İngiltere’yle savaşan Almanya, İtalya ve Japonya’dan ibaret mihver ülkeleri faşistti. Savaş biteli 53 yıl oldu. Şimdi, bir zamanların müttefikleri, faşist oluvermişler. Nasıl mı? Faşizm testusuna buyurun, anlatacağım...

Testus Irkçıdeğilus / AHMET TURHAN ALTINER

Faşizm pek çok çelişkili duygudan meydana gelen ölümcül durum diye tanımlanmıyor mu? Çeşitli öfkeler, düşmanlıklar, kompleksler faşizm yumağının karmakarışık iplikleri değil mi? "Faşizmin Kitle Ruhu Anlayışı" adlı yapıtında Dr. Wilhelm Reich’a göre faşizm, ortalama adamın akıldışı nitelikteki bütün tepkilerinin toplamı. Akıldışı düşüncenin en son noktası faşizm. Bu, faşizmin kitle psikolojisi açısından analizi. Sosyo - ekonomik tahlilde ise faşizm kapitalizmin geri kalmış yüzü değil mi? Mihver Devletleri, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında müttefik devletlere karşı savaşan faşist devletlerin adıydı. Müttefik ülkeler denen ABD, Fransa ve İngiltere’ye karşı savaşan Almanya, İtalya ve Japonya’dan ibaret Mihver Ülkeleri faşistti. İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinden tam 53 yıl geçti. Şimdi gelinen noktada, bir zamanların müttefikleri, faşist olmuş çıkmışlar. Nasıl mı?
İkinci Dünya Savaşı’nın şiirsel direnişçileri partizan Fransızlar, faşist Le Pen’i yükseltiyor. Büyük savaşta dünyayı Alman Nazizminden "kurtaran" ABD, ilk önce Vietnam’ı ve çeşitli Güney Amerika ülkelerini... Şimdi Arapların ve "kötüler"in bulunduğu her yeri kana bulamakta değil mi? Savaşın en büyük kurbanı Yahudilerin ülkesi İsrail toplu Arap mezarları kazmakta değil mi? Eski faşistlerden İtalya ve Almanya’yı, Avusturya ve İspanya’yı geçin... Danimarka’da da, Belçika’da da faşizm tırmanmada... Avustralya’dan Hindistan’a, Rusya’ya... Japonya’dan ABD’ye kadar faşizm ayakta. Ammaa; Fransızlar, Yahudiler, Amerikalılar diye genellemek doğru mu? Sartre ile Petain, Rosenberg’ler ile McCarthy, Şaron ile İsrail’in ilerici aydınları, Le Pen’e oy verenler ile ellerinde "utanç" yazılı pankartlarıyla faşizmi protesto eden Fransızlar bir mi?
Bir yanda globalizasyona uyum sağlamaya çalışan kapitalist ülkelerdeki işsizler... Diğer yanda ekonomide kârlılığı artırmak için özgürlükleri kısılmasından yana oligarşiler... Bir tarafta insanca var olmaya çalışmak... Öbür tarafta, İtalyan yazar Umberto Eco’nun bir makalesinde faşizmin göstergelerini sıraladığı gibi... Entelektüel ve kültür düşmanlığı, uydurma gelenekselcilik, tekdüzecilik ve birörneklik, ırkçılık, kadın düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, savaş deliliği, aşağılık kompleksi, komplo takıklığı, kendinden zayıf olana nefret, sadece kahraman yaratmaya yönelik eğitim, cinsel saplantılar, bireyin yok olması ve yerine büyük halkı temsilen lidere tapınma... Bin bir suratlı faşizm sendromunun içimizde çöreklenebilecek semptomlarına dikkat ola bu testusta bu kez de...

1- Unutmadan soralım "Mihver" ne demek?
a. Faşist
b. Savaş
c. Cermen malı miğfer
d. Eksen

2- Peki, müttefik tam olarak ne demek?
a. Eli tetikte
b. İttifak halinde, bağlaşık, aralarında anlaşma olan
c. Uluslararası
d. Ekonomileri tıkırında

3- Bugün Le Pen’in zaferiyle Fransa’da yükselen çığlıkların "zenofobi"den kaynaklandığı söyleniyor. Faşizmin önemli özelliği bir semptomu, "zenofobi." Acep neyin korkusudur zenofobi?
a. Zenne, yani kadın cinsinden korku
b. Hadım edilme korkusu
c. Yabancı para korkusu
d. Yabancı korkusu, yabancılardan nefret etme

4- "Allah’ım, bu ne kadar faşist bir ülke!" ABD için bunu diyen kim?
a. Jean-Jacques Chirac
b. 1993 ve 1995 arasında CIA başkanlığı yapmış olan R. James Woolsey
c. Şarlo
d. Wilhelm Reich

5- 1930’larda yazılmış bir kitap var: "Faşizm". Gerçekte bu kitap faşizmin isim babası sayılabilecek İtalyan diktatörü Benito Mussolini’nin söylediklerinden toparlamış. Bu kitaptan bir alıntı veriyorum. Bu alıntı içindeki bir anahtar kelimeyi (...........) biçiminde boş geçtim. Ne olduğunu aşağıdakiler arasından çıkarabilecek misiniz?
"Gerçekte bir faşist için her şey (...........) içindedir, (...........) ile vardır... Ve ne insani ne de ruhi hiçbir şey (...........) dışında mevcut değildir, mevcutsa da hiç bir değeri yoktur... Her değerin sentez ve ünitesi olan faşist (...........) halkın bütün hayatına tercüman olur, geliştirir ve ona hükmeder."
a. Seks
b. Tanrı
c. Çete
d. Devlet

6- En faşist ruhlu kişilerin geçmişlerinin bir yerinde en tavuksal (!!!) işlerle ilgili oldukları söylenir. Hayrettir, bu sorudaki ünlü Nazi, geçmişinde tavuk çiftliği işletmiş. Fırsatını yakalayınca bu kişi, Hitler’in SS ve Gestapo şefi olup pek çok kişinin tavuk gibi boğazlanmasına neden olmuş. Kışşşlayarak, kimdi kestirebilecek misiniz?
a. Adolf Ahtavuk
b. Arpa Eichmann
c. Heinrich Gıtgıt Himmler
d. Joseph Göbbels

7- "Kültür sözünü duyunca tabancama sarılmak geliyor içimden" sözünün hangi kültür düşmanı İkinci Dünya Savaşı faşistine ait olduğu kestirebilir misiniz, acep?
a. General Franko
b. General Pinochet
c. General Hermann Göring
d. General Elektrik

8- Sansürün her türlüsü faşistçedir. Ammaaaa, "Hitler’e benzetme sansürü"nü hiç duymuş muydunuz? Gayretkeşliğe bakın ki 7 Aralık 1942’de bir Türk gazetesi, birinci sayfasında "Büyük Diktatör" filminden Şarlo’nun Hitler rolündeki resmini yayınladığı için 3 ay kapatılmış. İroniye dikkat lütfen. Almanlardan Almancı Türk sansürcüler, Şarlo’nun yaptığı diktatör kompozisyonunun Hitler olduğunu bizzat kendileri kabullenmiş olmuyorlar mıydı? Peki, kapatılmış olan gazete hangisiydi, kestirebilecek misiniz?
a. Tan
b. Vatan
c. Akşam
d. Cumhuriyet

9- Mihver devletlerinin faşist hükümetleri girdikleri savaşları her zaman kaybettiler. İtalya, Almanya, Japonya hep kaybettiler. Neden?
a. Komşunun tavuğu onlar için daima kazdır, başkasının daha zengin olduğuna inanır ve kendilerinden utanırlar, komplekse kapılırlar. Bu yüzden ne kendilerinin ne de düşmanlarının güçlerini hiçbir zaman tam olarak kestiremezler. Örneğin Hitler ne İngiltere’nin ne Rusya’nın gücünü kestirememişti.
b. Faşizm kapitalizmin geri kalmış yüzüdür. Emperyalist ülke olma arzuları faşist hükümeti savaşa sürükler ama genelde o bir bataryadır, bir süre sonra pilleri biter. Savaştığı emperyalist ülkeler ise birer jeneratördür, enerjileri tükenmez. Bu yüzden batarya durumundaki faşist ülke pilleri bittiğinden her zaman çuvallamaya mahkumdur.
c. Ölmeye, ölmeye gittikler için sayıları tükenir ve sonunda hep kaybederler.
d. Hepsi veya hiçbiri

10- Bakalım içimizdeki faşist semptomları ayıklayabilecek misiniz? En faşist aşk ne ki?
a. Kıskançlık
b. İnsanı mülk olarak gören her nevi kadın-erkek ilişkisi
c. Her büyük erkeğin ardında bir küçük kadın vardır nanesi
d. Hepsi

11- İtalyan faşistlerinin üniforması neydi?
a. Türban
b. Kara gömlek
c. Kirli eldiven
d. Beyaz çorap

12- Bugünlerde Alman hükümeti tarafından yasaklanmasına rağmen Almanya’da gençler tarafından peynir ekmek gibi satın alınan kıyafet neymiş?
a. Poşu
b. Viking boynuzu
c. SS subayı üniforması
d. Ku Klux Klan tişörtleri

13- En faşistçe küfür nedir?
a. Cinsel birleşmeyi birinin diğerini cezalandırması olarak gören bütün seksist küfürler
b. a’nın
c. b’nin
d. Aynısı...

Yanıtlar: 1) d, 2) b, 3) d, 4) b, 5) d, 6) d, 7) c, 8) b, 9) a, b, 10) d, 11) b, 12) d 13) a

PAZAR


13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber