Sen Nesin Gecesi

Dikkat!!! Testus bir sınav değil... "Çoktan seçmeli test"lerle "gırgır" geçmeyi amaçlamakta... Testustaki şıklardan biri mutlaka doğru yanıt ve doğru olanı bazen şıkların en komiği... Yanıtlar her testusun altında, göz ucunda... Ezcümle, en iyi sınav testustan beter...

Oysa bütün sanatçılar ve özellikle yazarlar, yazdıkları ve söyledikleriyle birer uyarıcı ve tahrikçi değil midir? Tahrik gücü olan fikirler sayesinde insanlar yücelir, yeniliklere ve güzelliklere yönlenir. Fikir beyan etmek bir uyarma, bir tahrik değil midir? Fikirlerin serbestçe beyanından yana olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi en büyük tahrikçi değil de nedir! O zaman, Madımak Oteli faciasının biricik suçlusu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin ruhu ve 19uncu maddesi değil midir! Çünkü o maddede "Herkes görüşlerinde ve görüşlerini açıklamada özgürdür" denmekte.Öldürücü tahrikçiler ise hedeflerine hep yakarak varmak isterler. Çünkü onlara göre yangın her şeyi yok eder, bitirir, geriye kül ve korku kalır her zaman. Ahhh... Madımak Oteli kundaklandığında yitirdiğimiz 37 can için cayır cayır yanmamız gerektiğini hatırlatarak... Buyur ola tarihten tahrik ve kundaklar testusuna bu kez de... 1- Sivastaki 37 can yitirilen Madımak Oteli katliamının yargı süreci ne kadar sürdü?a. Halen sürüyor.b. Kundakçıların cezası bir celsede kesildi!c. 7 yıl 10 ayd. Hiçbir zaman sonlanmayacak mı?2- Madımak Oteli katliamından önceki günlerde Aziz Nesin hangi kitabı bastığı için yobazlar tarafından lanetlenmişti?a. Salman Rüşdünün "Şeytan Ayetleri" b. "Hazreti Ali ve Kerbela Vakası"c. "Yakılacak Kitap"d. "Nazım Hikmet Bütün Eserleri"3- Madımak Oteli katliamından sonra olayların "Aziz Nesinin konuşmalarından kaynaklandığını" söylemekten çekinmeyen ve onu ağır tahrik yapmakla suçlayan politikacı kimdi?a. Başbakan Tansu Çillerb. Başbakan Yardımcısı Erdal İnönüc. İçişleri Bakanı Gazioğlud. Hepsi4- Aziz Nesin bundan 45 yıl önce İstanbul tarihinde görülmüş en büyük tahrik, tahrip ve yağmalarından biri olan 6-7 Eylül Olaylarını yaşamış ve yazmıştı. Selanikte Atatürkün evi bombalandı tahrikiyle galeyana getirilen "bazı İstanbullular" Beyoğlundaki azınlıkların mallarını yağmalamıştı. 1986da Sabahta yayınlanan hatıralarında Aziz Nesin bu olayı Pariste 1572de bir yortu sırasında yaşanmış hangi büyük katliama benzetiyordu?a. Sen Nesin Gecesib. Sen Bartelmi Gecesic. Bin Bir Gecesic. Hiçbir Gecesi5- 6-7 Eylül olaylarını başlatanın Demokrat Parti yanlısı İstanbul Ekspres adlı gazete olduğu söylenir. Madımak Oteli faciasının hangi gazetelerin tahrikiyle başladığı iddia ediliyordu?a. Geceyarısı Ekspresb. Sivas Ekspresc. Bizim Sivasd. Hakikat6- 6-7 Eylül ertesinde sıkıyönetim komutanı ve dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayarın ortak imzasıyla yayınlanan tebliğde, "suçlu" ilan edilmişti. Kimdi?a. Aziz Nesinb. İstanbulun varoşlarında oturanlarc. Komünistlerd. Mutlaka Aziz Nesindir.7- 1933te tarihi Alman meclis binası olan Reichstag Sarayı kundaklanmıştı. Hitler hemen komünistleri suçladı. Yıllar sonra bir Nazi, Reistagı kendisinin yaktığıyla böbürlendi. Kimdi?a. Goebbelsb. Goeringc. Himmlerd. Eichmann8- 1970de Taksimdeki Atatürk Kültür Merkezi yandığı gün hangi oyunlar oynanmaktaydı?a. Cadı Kazanıb. Dördüncü Muratc. Yangın Vard. Aşkımız Aksarayın En Büyük Yangını9- 1908de İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra Osmanlı meclisi bugünün en ünlü İstanbul otellerinden birinde açılmıştı. 1910da çıra gibi yakılan bu sarayı kestirebilecek misiniz?a. Galata Sarayıb. Dolmabahçe Sarayıc. Harikzedegan Sarayıd. Çırağan Sarayı10- Osmanlı Devletinin ikinci şeyhülislamıydı. İkinci Murat ve Fatih Sultan Mehmet zamanında tam 29 yıl şeyhülislamlık yapmış ve Sadrazam Mahmut Paşanın emriyle, saraya sızmaya çalışan "hurufi" tarikati mensuplarının yakılmasına fetva vermişti. İran kökenli bu yakıcı şeyhülislam kimdi?Not: Hurufilik tanrıyı, insanı ve genel olarak varlığı harfler ve sayılarla açıklayan tarikata. Molla Şemsettin Fenarib. Molla Hüsrevc. Molla Güranid. Molla Fahrettin Acemi11- İstanbulda 1987de eski adı Şan Tiyatrosu olan Bostancı Gösteri Merkezinde yangın çıktı ve bina yandı bitti kül oldu. Kundaklanarak yakıldığı iddia edilen tiyatroda o sıralar "Muzır Müzikal" adlı bir oyun oynanıyordu. Kimin oyunuydu acep?a. Aziz Nesinb. Ferhan Şensoyc. Haldun Dormend. Tekin Akmansoy12- Şan Tiyatrosu yangınından sonra açılan davada "tedbirsizlik, dikkatsizlik ve ihmal" suçundan yargılanan işletmeci savunmasında, yangından bir ay önce iki kişinin sahneye tecavüze yeltendiğini söyleyince yargıç ne demişti?a. Sahnenin etrafına bariyer koysaydınız.b. Boşanmak isteyen hanginiz?c. Böyle tehlikeli oyunu niye oynuyorsunuz?d. Hiçbiri13- Yine Şan Tiyatrosu ile ilgili bir soru. Bir haberde "İslama aykırı oyunlar sergileyen Şan Tiyatrosu, Türkiyedeki inkilapçı Müslümanlar tarafından sabote edildi," deniyordu. Bunu yumurtlayan kimdi?a. Cemalettin Kaplan sesib. Amerikanın Sesic. Sahibinin Sesid. İran İslam Cumhuriyetinin Sesi14- Gelelim hemen herkesin aklına ilk gelen kundak sorusuna. Kollektif iddiaya göre Büyük Kundakçı İmparator Neron, Romayı yakmıştır. Aslında hem şair, hem lir ustası hem de iyi bir araba yarışçısı iken kaderin cilvesiyle imparator seçilen, hobisizlikten sıkılarak şehri yaktığı ileri sürülen Neronun gerçekte bir "piroman" yani ateş delisi olmadığında ve Romayı onun yakmadığında birleşiyor şimdi tarihçiler. Örneğin Ana Britannicadaki tarihçilere göre Roma cayırdarken Neron neredeymiş?a. Doğunun Roması İstanbulda, Sen Nesin Vakfındab. Yeni adı Nero Claudius Caesar Augustus Germanicusu ezberlemek ve doğru yazabilmek için dil kursundac. Romadan 56 km uzaklıktaki ikinci villasındad. Roma itfaiyesinin açılış töreninde Bu haftanın birinci günü olan 2 Temmuz 2001den tam sekiz yıl önce... Sivasta Madımak Otelinde... Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında büyük bir yangın faciası yaşandı. Galeyana getirilmiş yobazlar tarafından ateşe verilen otelde kalan davetli otuz yedi aydın, sanatçı ve yazar boğularak can verdi. Hatırlayacaksınız, suçlu derhal bulunmuştu! Suçlu, bir kundakçı yobazdan yediği yumruklara rağmen yangından tesadüfen kurtulmuş olan biriydi! Bu olaydan iki gün önce yapmış olduğu bir konuşmadaki görüşleri yüzünden Aziz Nesin suçluydu! Tahrikçi oydu! Yanıtlar: 1) c, 2) a, 3) c, 4) b, 5) c ve d, 6) c, 7) b, 8) a ve b, 9) d, 10) d, 11) b, 12) c, 13) d, 14) c

16 Ekim 2019 Magazin Bülteni.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber