Türkiye Mezunları Sağlık Sektörü Konferansı

Türkiye Mezunları, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı, Ankara Sanayi Odası ASO işbirliğiyle, Ankara Valiliği ve Sağlık Bakanlığının katkısıyla “Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Sağlık Sektörü Konferansı” nda Ankara da kamu ve özel Sağlık Sektör Temsilcileri, STK lar birlikteydi. 56 ülkeden 200 katılımcı Türkiye Mezununun Ankara iş dünyası ve STKlarla işbirliğiyle verimli çıktılar alınan konferansta B2B görüşmeleri ülkeler arasındaki ticari ve sağlık alanında işbirliğine katkı sağladı.

Konferansın birinci gününde ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı Gürsel Baran, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Şuayip Birinci, Somali Sağlık Bakanı Fevziye Abikar, Libya Sağlık Bakanı Ömer Beşir El-Tahiri, Kırgızistan Sağlık Bakanı Talantbenk Batıraliyev katılırken, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr İhsan Şahin “Sağlık Sektöründe Ankara” konulu sunum yaptı. Akşam yemeğiyle sektör paydaşları ve Türkiye Mezunları Sheraton Otel profesyonelliğiyle ağırlandı.

Konferansın ikinci günü B2B görüşmelerinde Fransa, İsviçre, Tacikistan, Gana, Sudan, Azarbaycan, Katar İngiltere, Yunaistan, Kazakistan, Kosava, Makedonya, Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Etiyopya, Afganistan, Pakistan vs 56 ülke masalarında karşılıklı iş görüşmeleri yapıldı.

Öğleden sonra yapılan oturumlar Sağlık Turizmi, İlaç Eczacılık, Sağlık Yatırımları, Medikal Tıp 4 ana konu üzerinde sektör paydaşlarının fikir paylaşımlarının yapıldı. Dr İhsan Şahin’in yönetimindeki kapanış oturumunda ABD'de Philadelphia eyaletinde bulunan Drexel Üniversitesi'nden Prof Dr Banu Onaral, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığından Dr Hüsrev Diktaş, Zürih Üniversitesinden Prof Dr Mutlu Özcan ın açıklamalarıyla konferansta çıkan sonuçların ilgili bakanlık ve iş alanlarındaki sektör paydaşlarıyla gelişim amacıyla iletileceği belirtildi.

Konferansta Türkiye Mezunlarının buluşması yanısıra, işbirliğiyle Sağlık Sektörü çalışan ve Yatırımcılarına yeni çıktılarını iletirken, Sağlık Sektörü gelişimine katkı sağlayan verimlilikte elde edilmiştir.