Kız ve Erkek Çocuklarında Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Belirtileri Farklı mıdır?

DEHB tanısı konan erkekler, kızlardan üç kat daha fazladır, çünkü erkekler hiperaktivitenin klasik belirtilerini kızlara göre daha açık gösterirler.

Kızınızın DEHB'si olabileceğinden şüpheleniyorsanız, DEHB'nin kızlarda neye benzediğini bilmek önemlidir böylece kızınız, ihtiyaç duyduğu yardımı en doğru ve en etkili şekilde elde edebilir.

Dikkatsizlik: DEHB'si olan pek çok kız için yoğunlaşmanın sürdürülmesi sürekli bir mücadeledir. Hem evde hem de okulda görevlerini tamamlamak için yeterince uzun süre odaklanmakta zorluk çekebilirler. DEHB'si olan bazı insanlar, kendilerini ilgilendiren şeylere sonsuzca odaklanabilme yeteneğine sahiptirler, ancak daha az ilginç olan ama daha önemli görevler dikkatlerini çekmez: Bir kız, ilgisini çeken yeni bir kitap kapağını okuyabilir, ancak tek sayfalık kitap raporunu tamamlayamaz.

Dikkat Dağınıklığı: DEHB'li kızların dış uyaranlar tarafından kolayca dikkati dağılabilir. Bilinçsizce kendi düşüncelerine daldıkları için gözlerinin önünde olan biteni gözden kaçırabilirler.

Hiperaktivite : Bazı kızlar daha fazla “klasik” hiperaktivite belirtileri gösterirler: aşırı derecede aktif olmak, sessiz kalmak için kendini aşırı kontrol etmek gibi. Bununla birlikte, çoğu, daha sessiz belirtiler gösterir örneğik sandalyesinde kıpırdanarak oturmak, ellerini hareket ettirmek gibi.

Dürtüsellik: Bu da kızlarda erkeklerden biraz farklı görünüyor. Kızlar, duygularını işlemek için aşırı duygusal olabilirler. “Kızlar konuşkan ve sözlü olarak dürtüsel olma eğilimindedir” diyor Chesapeake Merkezi ADHD'nin müdürü Kathleen Nadeau. “Onlar genellikle karşıdakinin konuşmasını böler ve sırayla konuşmaya uymakta zorluk yaşarlar.” Sosyal olarak uygun olan, olmayan davranışları ayırt etmede , uygun şekilde yorum yapma ve arkadaşlık kurma ve bu arkadaşlıkları yönetme konusunda sorun yaşarlar.

Bigi İşleme ve Yürütücü İşlevlerde Görülen Problemler : DEHB olan kızlar zayıf zaman yönetimi gösterebilir ve çok adımlı talimatları ve görevleri tamamlamayla mücadele edebilir. Önemli eşyaları genellikle kaybolur, bazen şaşırtıcı yerlerde bulunur: Telefonum buzdolabında mıydı? Ödevleri tamamlama, söylenen mesajları aktarma, zamanlama gibi konularda problemler yaşarlar.

DEHB olan kızlar, başarılı olmak için DEHB olmayan akranlarından daha çok çalışırlar fakat başarılı olamadıklarında DEHB'li kızlar kendilerini sıklıkla işe yaramaz olarak nitelendirirler. Tanı konulmamış ama DEHB’si olan kızlar DEHB belirtilerini kontrol edemedikleri karakter kusurları olarak algılarlar.

DEHB’si olan kızlar depresyon, anksiyete, kendine zarar verme ve diğer içselleştirme bozuklukları için daha yüksek risk altındadır.

Araştırmalar, kız çocuklarının düşük benlik saygısı gibi içselleştirilmiş işaretler gösterme olasılıklarının daha fazla olduğunu, erkek çocuklarında ise hiperaktivite gibi dışsal belirtilerin görülme olasılıklarının daha fazla olduğunu göstermiştir. Erkeklerin agresifliklerini davranış problemleri ile gösterdiğini kızların ise sözel olarak bunu gösterdiği gözlemlenmiştir.

DEHB olan kızlar hiperaktivite belirtileri sergileyebilir. Çoğu durumda, belirtiler erkeklere göre daha azdır ve erkek çocuklarındaki gibi net çizgilerle kendini göstermez çünkü genellikle bir kız çocuğu çok hareketli olduğu zaman “erkek çocuğu gibi yerinde durmuyor denilir ve hiperaktivite düşünülmez.

DEHB’si Olan Kızlar

Hayâl alemine sık sık dalar gibidirler.

Anksiyete belirtileri gösterirler.

Depresyon belirtileri gösterirler.

Son derece konuşkandırlar.

Dinlemiyor gibi görünürler.

Duygusal olarak aşırı duyarlı olurlar.

Akademik olarak vasat bir başarı sergilerler.

Çok kolay vazgeçer ve geri çekilirler.

Sözel olarak agresif olurlar.

Erken tanıma ideal olmakla birlikte, herhangi bir yaşta teşhis edilmek, ihtiyaç duyulan hizmet ve anlayışa kapı açabilir. Semptomlar yaşlandıkça değişir ama bir kız, çocukluk döneminde dikkat çekici bir DEHB belirtisi göstermediği için, ona sahip olmadığı anlamına gelmez.

Sonuçta, kızınızın DEHB’si olduğunu düşünüyorsanız, onunla konuşun.

Endişeleriniz hakkında açık, dürüst bir konuşmaya sahip olmak, hiç bir kitabın veya web sitesinin sağlayamayacağı netliği ortaya çıkarabilir.

Sosyal ve akademik olarak ayakta kalabilme becerisi konusunda bunalmış olup olmadığını veya endişe duyup duymadığını sorun.

Onu tanı ve tedavi sürecine dahil etmek, kendi durumunu yönetmesini sağlama becerisi kazandıracaktır.

DEHB'si olan kızlar bazen arkadaşlıklar kurmak ve sürdürmek için mücadele ederler ve kızın sosyal dünyasının acımasız karmaşıklıkları bunaltıcıdır. DEHB ile Kız ve Kadınlar Ulusal Merkezi'nin kurucu ortağı ve yöneticisi Dr. Patricia Quinn, DEHB'li kızların kendilerini rahat hissetmelerini ve güçlü yönlerini hissetmelerini sağlayan sosyal ortamları bulmalarına yardımcı olmayı tavsiye ediyor. “Kızınız sosyal olarak garip diye nitelendiriliyorsa, sosyal olarak kabul edileceği ortamlar bulmaya çalışın.

Kızınızın okul sonrası aktivitelere katılmasını teşvik edin, içe dönük bir yapısı varsa kendi ilgi alanlarına odaklanan kulüpler veya sanat dersleri veya kitap grupları gibi bireysel alanlara izin veren grup etkinlikleri sosyal bir ortamda güvenli, rahat ve kendinden emin hissetmeyi öğrenmesine yardımcı olur. Aynı şekilde, eğer kızınız dürtüsel ya da hiperaktif ise, tiyatro ya da spor gibi bir miktar enerjiyi serbest bırakabileceği sosyal durumlar, işleri daha rahat bir hale getirebilir.

Ve erkeklerin tanısı daha fazla olduğu için, birçok kız DEHB'si olmasına rağmen bazen kendini yabancılaşmış hissetmesi daha kolaydır. Kızınızın, DEHB'si olan diğer kızlarla bağlantı kurarak, deneyimlerini normalleştirmesine yardımcı olun. DEHB ile ilgili kitaplara göz atın ve birlikte okumayı ve konuşmayı deneyin. DEHB’si olan ile diğer kızlarla tanıştırmak, özellikle de problemleri hakkında açık olanlarla, kızların kendilerini daha az yalnız ve daha umutlu hissetmelerini sağlayabilir.

Kızınızın neye ihtiyacı olduğuna dair net bir anlayışa sahip olduğunuzda, yeteneklerini güçlendiren ve daha az yetkin olduğu alanlarda destek sunacak durumlar yaratmak için birlikte çalışabilirsiniz. Dr. Nadeau buna “çevre mühendisliği” diyor.

Örneğin, Dr. Nadeau, “Dışadönük, hiper, konuşkan kızlar bir çalışma grubunda yer almaktan yararlanabilir. Eğer tek başına çalışmak bir kabussa, sosyalleşmek kolaydır ve sosyalleşerek ders çalışmalarına yardımcı olabilirsiniz, yapıcı olmanın bir yolunu bulursunuz. ” diyor.

Benzer şekilde, daha içe dönük ya da odaklanmak için mücadele eden kızlar, en az dikkat dağıtıcı olan sessiz ve sakin bir ortamda iyi yapabilirler. (Bunu yazarken, beyaz bir duvarla karşı karşıyayım (görsel uyaranlar benim için çok dikkat çekicidir) ve telefonumda beyaz bir gürültü uygulaması kullanıyorum - ki bu, çalışmayı bitirene kadar tüm aramaları görmezden geliyor - dikkat dağıtıcı sesleri engellemek için)

Araştırmalar, DEHB'li kızların, özellikle tanı konmamış olanların, düşük benlik saygısı yaşadıklarını göstermektedir. DEHB'nin duygusal yan etkileri, herhangi bir akademik zorluktan daha şiddetli olabilir. Artık DEHB'li kızların daha yüksek oranda kendine zarar verme, madde bağımlılığı ve intihar girişimi olduğunu biliyoruz. Kızınızı nasıl hissettiği hakkında konuşmaya teşvik edin ve gerekirse daha fazla yardım isteyin.

Güçlü yanlarını vurgulamak, benlik saygısını kaybetmek ve kızınızın kendini daha pozitif bir ışıkta görmesine yardımcı olmanın bir yoludur. “yi olduğu şeylere bakın, başarı alanları yaratın.

DEHB'ye sahip olmak sinir bozucu ve üzücü olabilir. DEHB olan kızlar genellikle zorlukları saklar, en aza indirir veya telafi ederler, hatta yardım istemek için utanırlar.

Yardım isteyerek onun rahat olmasını sağlamak için kızınızla birlikte çalışın. DEHB'si olan kadınların ihtiyaçlarını kabul etmeleri çok zor olabilir ve sesini bulmak için zaman ve pratik ister.

Kızınız için ayağa kalkmak sadece ihtiyaç duyduğu hizmet ve ihtiyaçları karşılamasına yardımcı olmayacak, aynı zamanda DEHB'nin utanılacak bir şey olmadığı mesajını da iletecektir.

Aileler İçin En İyi Tavsiye

“Çocuğunuzun özgüvenini sağlam tutun.” Akıllı olduğunu ve ne olursa olsun onu sevdiğinizi bildiğinden emin olsun.

www.baksukonusanlara.com

Instagram:@bak_su_konusanlara