Obezite ameliyatları kalp krizi riskini azaltır

Obezite son dönemlerin en popüler ve medyatik konusu. Hal böyle olunca her olumsuz örnekte obezite cerrahisi günah keçisi ilan edilir oldu. Kalça eklemi, diz protezleri, yemek borusu kanseri yada kalp bypass ameliyatlarındaki ölüm riski obezite cerrahisi ölüm riskinden çok daha fazla olmasına rağmen, obezite medyatik olduğu için daha çok gündem oluşturuyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı değerli iş adamı Mustafa Koç’un geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmesinin ardından obezite cerrahisi yine bir takım medyadaki yazılarda suçlandı.

Obezite kalp hastalıkları, şeker ve tansiyonun en önemli nedeni

Obezite kalp damar hastalıkları, tip 2 diyabet, hipertansiyon ve kanser gibi insan ömrünü kısaltan ikincil hastalıkların oluşumuna neden olmaktadır.

Ocak 2016 yılında yayınlanan bir makalede,obezlerde yüksek oranda saptanan leptin hormonunun kalp krizi riskini arttırdığı gösterilmiştir. Bu ve benzeri bilimsel çalışmalar obezite ve onun neden olduğu hormonal değişikliklerin kalp damarlarında hasara neden olduğunu gösteriyor. Obezite kalp damar hastalıkları ve buna bağlı ölüm riskini çok arttırır.

Metabolik Sendrom ve Ani Ölüm

Metabolik sendrom, insu¨lin direnciyle bas¸layan obezite, glukoz intoleransı veya şeker hastalığı, dislipidemi, hipertansiyon ve koroner arter hastalıgˆı (KAH) gibi sistemik bozuklukların birbirine eklendigˆi o¨lu¨mcu¨l bir hastalıktır.

Ocak 2016 International Journal of Cardiology de Kurl ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada; metabolik sendromu olan orta yaş erkek bireylerde ani kalp ölümü (sudden cardiac death) riskinin daha fazla olduğu gösterilmiştir.

Obezite ameliyatları kalp krizi riskini azaltır ve yaşam süresini uzatır

Kwok ve arkadaşları tarafından yapılan ve 2014 yılında ‘’International Journal of Medicine’' da yayınlanan; 1984-2011 yılları arasında ABD, Kanada, İtalya, Avustralya ve İsveç’i kapsayan, 195.408 hastayı içine alan dünyadaki en büyük çalışma; obezite cerrahisinin kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini %50 azalttığını ortaya koymaktadır.

Boido ve arkadaşları tarafından yapılarak 2015 yılında ‘’Journal of Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease’’ de yayınlanan başka bir çalışmada; obezite cerrahisinin inflamasyonu , hipertansiyonu, sol ventrikül hipertrofisini (kalp büyümesini) ve damar sertleşmesini (aterosklerozu) azaltarak kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini azalttığını ortaya koymuştur.

Obezite cerrahisi (tüp mide yada diğer by pass yöntemleri) kalp krizine asla neden olmaz. Aksine hastaların kalp krizi geçirme , beyin kanaması geçirme ve bunlara bağlı sakatlık ve ölüm riskini % 50 azaltır.

Obezite ve tip 2 şeker hastalığı kalp damarlarınıza hasar vermeden obezite ameliyatı olmak hem kalp kirizi ve gereksiz bypassları önler hem de yaşam sürenizi uzatır. Bu ve benzeri spekülasyonlar obezite cerrahisine ihtiyacı olan gerçek hasta vatandaşları korkutur ve obezite cerrahisinden uzaklaştırır.

Doç. Dr. Aziz Sümer

Genel Cerrahi Uzmanı

Obezite ve Diyabet Cerrahisi

Mail:drazizsumer@gmail.com

İletişim: 0 536 649 78 02