“Ulusun, ulus gençlerinin, çocuklarının sağlıkları, sağlamlıkları, gürbüzlükleri; üzerine düştüğümüz çok gerekli bir diriklik işidir. Bu yüzden Devlet, yurttaşların eğitim ve öğretimiyle, sağlığıyla yakından ilgilenmek zorundadır. Bu alanlardaki işleri kişilere ya da ortaklıklara bütünüyle bırakabilmek için, bu işlerin devletin karışması ya da yardımı söz konusu olmadan, Devleti temel görevlerini yerine getirmede zor durumlarda bırakmayacağına emin olmak gerekir” M.Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde; Cumhuriyet Tarihi’nde sağlık teşkilatı yapılanmasını başlatan ve önemli roller alan sağlık bakanı Dr. Refik Saydam, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ilk dekanı Prof.Dr. Tevfik Selim Paşa, Türkiye’nin ilk kadın hekimi Dr.Safiye Ali ve Türkiye’de modern tıbbın inşaası, devamı ve gelişmesinde rol oynayan tüm hekimlerin, bilim ve devlet insanlarının anıları önünde saygıyla eğiliyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.