Lipödemin Temel 11 Bulgusu ve Görülme Sıklıkları

Lipödemin 11 temel bulgusu ve bu bulguların lipödemli kadınlarda görülme sıklıklarına bir bakalım:

1. Alt kısımda orantısız yağlanma (% 100): Vücudun alt tarafı, üst kısma göre orantısız bir şekilde daha kalındır. Bu kalınlık önce kalça, basen ve uyluktan dizlere kadar başlar, ilerleyen evrelerde dizaltı bölgesi de etkilenebilir. Vücudun alt kısmına kilo almak çok kolayken, bu bölgelerden kilo vermek neredeyse imkansızdır. Bu bölgelerde biriken yağlar sıkı bir diyet ve düzenli egzersize dahi dirençlidir.

2. Kalıtsal olma (% 95): Ailevi, genetik ve ilerleyici bir durumdur: Etkilenen ailenin bir veya daha fazla kadınında (anne veya baba tarafındaki kadınlarda) az veya çok benzer şikayetler vardır. Gerekli önlemler alınmazsa daima ilerler.

3. Asimetriler (% 95): Lipödemli hastaların hemen hepsinde iki taraf arasında bir asimetri söz konusudur. Birçok hastada çapraz bir asimetriye rastlanmaktadır. Örneğin sol kalçası ve baseni sağa göre daha geniş olan bir hastanın genellikle sağ bacağı sol bacağına göre daha kalındır.

4. Kolay morarma (% 95): Etkilenen bölgeler çok kolay morarır, ve bu morlukların iyileşmesi daha uzun sürer.

5. Kadınlık hormonuyla ilişkisi (% 90): Genellikle şikayetler ergenlikte başlar, gebelik ve menapoz gibi hormonal dengelerin değiştiği dönemlerde ise alevlenir.

6. Hassasiyet (% 85): Etkilenen bölgeler, yani yağ biriken yerler dokunmaya karşı hassastır. Bu hassasiyet bazı hastaları yerinden zıplatacak kadar ciddi olabilir.

7. Ayaklarda üşüme (% 75): Yaz kış demeden hastaların ayakları üşür, ısıtamazlar.

8. Gevşek eklemler (% 70): Lipödemli kadınların eklemleri gevşektir. Jimnastik, pilates gibi sporları çok iyi yaparlar.

9. Bacaklarda yüzeyel, ince varisler (% 65): Evre ilerledikçe bacaklarda deri altında ince, zararsız varisler oluşmaya başlar.

10. Ağrı (% 60): Hastalığın evresi ve hastanın yaşı arttıkça yağ biriken bölgeler ağrılı olmaya başlar. Bu ağrılar gece uyku uyutmayacak derecede aşırı olabilir.

11. Üst kolda yağlanma (% 50): Lipödemli kadınların yaklaşık yarısında üst kol bölgesi de etkilenir.