Transmanyetik uyarım tedavisi beyindeki sinir hücrelerini manyetik alanlarla uyaran, invaziv olmayan ve depresyonun semptomlarını iyileştirmeye yarayan bir tedavi prosedürüdür. Bu prosedür genellikle diğer depresyon tedavileri herhangi bir iyileşme sağlamadığında tercih edilir. Transmanyetik uyarım seansında elektromanyetik bir bobin kafatasının üstüne alın bölgesine yakın bir yere yerleştirilir.

Elektromıknatıs acısız bir şekilde manyetik dalgaları ileterek beynin depresyona neden olan ve ruhsal durumunu etkileyen bölgelerindeki sinir hücrelerini uyarır. Bu tedavideki amaç bölgedeki sinir hücrelerini aktif hale getirerek depresyon aktivitesini düşürmektir.

Biyolojik olarak transmanyetik uyarım tedavisinin neden olumlu etkiler yarattığı tam olarak bilinmez ancak uyarım beynin çalışmasını etkileyerek depresyon semptomlarını düşürür ve kişinin ruh halini iyileştirir.

TMU hangi hastalıklar üzerinde etkindir?

Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) uygulanması yalnızca standart tedavilerle düzelme kaydedilememiş depresyon hastalarında veya elektrokonvülsif tedaviyi düşünebilen fakat bir başka alternatif denemek istenilen hastalarda uygulanır.

Tedaviye dirençli psikiyatrik vakalarda TMU mühim bir seçenek olarak karşımıza çıkar. Standart tedavilerle yeterli düzelme kaydetmeyen hastalara; negatif belirtili şizofreni, hallüsünatuar durumlar, bağımlılık, OKB ve dirençli diğer psikiyatrik bozukluklar için umut ışığıdır.

Uygulama Nasıl Gerçekleştirilir?

Tedavi birden fazla seans ile yapılır. Tedaviye başlamadan önce doktorun beynin hangi bölgesine ve ne kadar manyetik enerji uygulanacağına karar verir. İlk seans yaklaşık olarak 30 dakika sürer. Hasta oturur pozisyonda ve kulaklık takarken bu işlem gerçekleştirilir.

Uygulama esnasında tıklama sesleri ve alın bölgesinde baskı meydana gelir. Bu baskı uygulamadan sonra kısa bir süre devam eder ve son derece normaldir. İlk uygulamada manyetik dalga dozu parmaklar ya da eller etkilenen kadar yükseltilir. Buna motor eşiği adı verilmektedir ve bu eşik doğru dozu ayarlamak için referans noktası olarak kullanılır. Hastada görülen semptomlara ve yan etkilere göre uyarım miktarı değiştirilir.

Uygulama Sonrası

Uygulama sonrasında hasta gündelik hayatına kaldığı yerden devam edebilir. Transmanyetik uyarım işe yaradığında depresyonun semptomları hafifler ya da tamamen ortadan kalkabilir. Ancak bu birkaç haftalık uygulamadan sonra gözlemlenebilir. Tedavi sonrasında ilaç ve psikoterapi gibi depresyon için standart olarak kabul edilen tedavi yöntemlerine devam edilebilir.

Bu tedaviler transmanyetik uyarım tedavisi boyunca da uygulanabilir. Uygulamanın en sık görülen yan etkileri baş ağrısı, uyarım bölgesinde rahatsızlık, yüz kaslarında kaşınma, spazm ya da istem dışı kasılmadır. Çok nadir olarak nöbet geçirme, mani ya da duyma kaybı durumları yaşanır. Özellikle bipolar bozukluk olan kişilerde mani meydana gelebilir.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

www.buraktoprak.com

Facebook: @psikiyatristburaktoprak

Instagram: @psikiyatristburaktoprak

YouTube – Psikiyatrist Dr. Burak Toprak