Alfabetik Rüya Yorumları

Rüyada Fare Görmek

Rüyada küçük fare görmek, gizli gizli çalışan ve kü­çük zararlar veren bir düşmana, fare tutmak, öldürmek bir düşma­nınızı yeneceğinize, kır faresi evinize hırsız gireceğine bir çok fare arasında olduğunuzu görmek, gizli düşmanlarınızın çok ve kalaba­lık olduğuna, fare yemek, düşmanınızın malından ufak istifadeler­de bulunacağınıza, farelerin bir şey yediğini görmek, düşman şer­rine uğrayacağınıza işaret eder.Fare rüyasının çeşitli yorumları bulunmaktadır. Rüyada birçok fare görülmesi, bol rızka, bol kazanca ve geçim bol­luğuna işarettir. Zira fareler yiyeceği bol olan yerlerde oy­naşır. Rüyasında kendi evinde farelerin oynayıp cirit attı­ğını gören kişinin, rızkı bol ve kazancı çok olur, o sene içinde ucuz ve bolluk içinde bir hayat süreceğine işarettir.Ebu Said'in yorumuKişinin rüyada dişi bir fare görmesi, yalancı ve ahlaksız (günahkar) bir hizmetçi kadına işarettir.Rüyada erkek bir fare görmek, hile ve tuzak kuran bir hırsı­za, eve hırsız gireceğine veya o evde hırsız bulunduğuna işaret eder şeklinde yorumlanır.Kişinin rüyada büyük bir fare görmesi, çok mala işarettir.İsmail Eşas'ın yorumuKişinin rüyada kuyruğu kesilmiş veya kopmuş (kuyruksuz) bir fare görmesi, ahlaksız, soyu bozuk edepsiz bir kadına işarettir şeklinde yorumlanır.İmam-ı Nablusi'nin yorumuRüyada görülen fare, huyu bozuk, fitneci, devamlı hır gür çıkaran, bozguncu bir kadı­na işaretle tabir olunur. Bazı kere de, rüyada fare görmek, bağırıp feryat eden, lanetlik bir kadına işaret eder, ya da bir hırsıza işaret eder şeklinde yorumlamıştır. Çünkü fare­ler, yedikleri şeyleri hep çalarak yerler denmiştir.Tâbir cihetinden farenin dişisi ile erkeği arasında fark yoktur.Rüyada fare görmek, kötü ve fesatçı bir kadına yorumlanır.Evde dolaşan çok fare rızka, ucuzluk ve bolluğa yorulur.Rüyada evinde farelerin oynaştığını gören kişinin rızkı da çok olur. Çünkü fareler rızk olan yerde bulunur.Fare deliği, ağıza da yorumlanır. Bundan dolayı delikten bir hayvan çıktığını gören kişi­nin ağzından o hayvan ayarında bir söz çıkar.

Kaynak: ruyalar.net


Triko Sezonu

Triko Sezonu