Instagram gençlerin ruh sağlığını altüst ediyor!

İngiltere’de gençler üzerinde yapılan bir araştırma sosyal medya ağlarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. Çalışmaya göre gençlerin ruh sağlığını en olumsuz etkileyen sosyal medya ağı Instagram, en olumlu etkileyen ise Youtube