Çocuğum parmak ucunda yürüyor

Yürümeye yeni başlayan çocuklarda parmak ucu yürüyüşü oldukça sık rastlanan bir durumdur ve genellikle 2 yaş itibariyle düzelme görürüz, ancak elbette bazı durumlarda parmak ucu yürüyüşü kalıcı olabilir.

Şayet çocuğunuz arada sırada parmak ucuna basarak yürüyor ve çoğu zaman topuğuna basarak yürüyor ise bundan endişe etmeyiz. Bu durum her hangi bir problemi işaret etmez ve normal çocuklarda da görülebilir.

Fakat 2 yaşından sonra hemen her zaman parmaklarının ucuna basarak yürüdüğü gözlenen çocuklar mutlaka bir uzman doktor tarafından görülmelidirler. Muayene esnasında bu durumun bir hastalık nedeni ile olup olmadığı kesinlik kazanır.

Yaşça daha büyük çocuklarda parmak ucuna basarak yürüme ve bunun tek taraflı olması hâli serabral palsi (beyin felci) , duchenne musküler distrofi, miyopati, nöropati, spinal disrafizm ya da otizm gibi gelişimsel bozukluklar veya nörolojik hastalıkların bulgusu olabilir.

Diğer bakımlardan sağlıklı bir çocukta kalıcı parmak ucu yürüyüşü, seri alçılama yöntemiyle tedavi edilir. Eğer durum ileri düzeyde ise cerrahi tedavi gerektirir.

Parmak ucunda yürümeye yol açan bir diğer durum ise aşil tendonu kısalığıdır ve bunun da tedavisi yine seri alçılama ile başlar, eğer bu tedavi cevap vermezse çözüm cerrahi yöntemlerdir.


Op.Dr. Gökçe MIK
Yetişkin ve Pediyatrik Ortopedi Uzmanı


www.gokcemik.com
FACEBOOK: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr.Gökçe Mık
INSTAGRAM: @opdrgokcemik
TWITTER: @gokce_mik