Alfabetik Rüya Yorumları

Rüyada Püskülcü Görmek

Rüyada püskül yapan kişi görmek, iyi değildir. Şerre, şek ve şüpheye işaret eder demişlerdir. Bazı yorumcular ise, püs­külcü görmeyi, öğretmene ve neslinin çoğalmasına işaret eder şeklinde yorumlamışlardır.Rüyada teşbihlere püskül yapan püskülcü görmek, iyilikle emretmeye, zikre, ibadetlere devama işârettir.Bazı kere de püskülcü görmek, öğretmene ve neslin çoğalıp artmasına işâret eder.Rüyada püskül yapan yahut bunu satan kimseyi görmek, şer ve şüphe ehli kimseye işârettir.nbsp;

Kaynak: ruyalar.net


Kazak Sezonu

Kazak Sezonu