Ay hayatımızda kozmik bir hafıza olarak çalışır

Bu yazıda sizlere pek bilinmeyen ancak harita yorumunda önemli bir detaydan söz edeceğim. Astroloji öğrencileri bilirler, Güneş ve Ay arasındaki ilişki kişinin motivasyonu ile ilgili dikkat çekici bilgiler verir. Yeniayda doğmakla, küçülen ayda ya da dolunayda doğmak birbirinden oldukça farklı hayat itilimlerini ve psikolojilerini yansıtırlar. Doğum haritamızda Ay’ın büyümekte ya da küçülmekte olmasının yanı sıra hangi gezegene doğru yöneldiği de çok önemlidir. Burada yönelmek kelimesi herhangi bir açı kurmak anlamına gelmiyor. Ben özellikle Ay’ın ardışık birleşimlerinin kişinin hayat motivasyonunda ve genel yöneliminde çok önemli bilgiler verdiğini görürüm. Bu durumda, Ay’ın önünde birleşeceği gezegenlere bakarak bazı önemli ipuçları elde ederiz. Örnek vermek gerekirse, Ay Terazi burcunun 6 derecesinde olsun. Eğer haritanızda, Terazi’de 12 derecede Merkür, 26 derecede Jüpiter, Akrep burcunun 7 derecesinde Satürn var ise, bu durumda, Ay önce Merkür’le, sonra Jüpiter’le ardından da Pluton’la birleşecek demektir. Aslında bu gezegenlerle birleşiyor olması kişinin gelecek dönemlerinde hangi konularla daha fazla ilgilenebileceğinin de bir işaretidir. Ancak kişisel motivasyonu sağlayan en önemli gösterge yaptığı ilk birleşmedir.

Bunun yanısıra, Ay’ın kendi konumundan önce en son birleştiği gezegen de kişinin sahip olduğu kapasite açısından yine dikkat çekicidir. Örneğin sözünü ettiğimiz haritada Terazi’nin 5 derecesinde Venüs var ise, Ay daha önce Venüs’le birleşmiş ve ardından Merkür’e yöneliyor demektir. Dolayısıyla, Venüs’ün enerjisini Merkür’e aktardığını, örneğin güzellik ve uyum enerjisini, iletişime, yazıya ve konuşmaya yönelttiğini söyleyebiliriz. Kısaca, Ay’ın bir önceki birleşimi ve bir sonraki birleşimi (Ay fazına ek olarak) kişisel donanım, yetenekler, birikimler ve yönelimler açısından yorumlanabilir. Bunu örnekler vererek ele alalım.

Örnekler

Örneğin Madonna’nın haritasında Ay 11 derece Başak burcundadır, öncesinde 5 derece Başak’ta Merkür, sonrasında ise Terazi’nin 26 derecesinde Jüpiter vardır. Bu durumda, Madonna’nın haritasında Merkür’den Jüpiter’e doğru bir yönelim vardır. Bu O’nun zekasını, organize yeteneklerini, 2.evde yani kazançlar evindeki Jüpiter’e doğru yönelttiğini ve kişisel zekasını kazanma yönünde güçlü bir şekilde kullanabildiğini anlatır. Hitler’in haritasında Ay’ın bir önce birleştiği gezegen, ani durumları, başkaldırıyı ve devrimci konuları anlatan Uranüs’tür. Bir sonraki birleşimi ise hırslı Oğlak burcunda düşen Jüpiter’dir. Bu durum Hitler’e bireysel arzularını siyasi açıdan (Oğlak) kontrolsüz bir ilerleme, genişleme hırsı, motivasyonu getirmiştir. İlginç bir şekilde, Alman edebiyatçı ve deha, Goethe’nin haritasında da Ay önce, Saka burcundaki Uranüs’le birleşmekte ve daha sonra 5. Evde/Balık burcundaki Jüpiter’e ilerlemektedir. Bu durumda, kişisel dehanın, evrensel temalara, hayal gücüne ve yaratıcılığa (5. Ev) ilerlediğini, motivasyon kazandığını görebiliriz.

Bir haritayı yorumlarken, Ay bize çok önemli ipuçları sunar. Ay sadece duygular, hassasiyetler demek değildir. Ay aynı zamanda kozmik hafızayı ve bizim için geçmiş ve gelecek arasında köprü kuran imkanları anlatır. Ay’ın Güneş’le ilişkisi yani Ay fazı dışında, gerisinde ve ilerisinde hangi gezegenlerin olduğunu görmek, yorumlamak harita yorumunda bize anahtar olabilecek bilgiler sağlar.