Bugün Terazi burcunda gerçekleşen dolunay hem ilişkilerimizi, hem de sorumluluklarımızı aynı anda harekete geçiriyor.

Bugün Terazi burcunda gerçekleşen dolunay hem ilişkilerimizi, hem de sorumluluklarımızı aynı anda harekete geçiriyor. Dolunaylar duygusal açıdan yüklü ve farkındalığımızın yükseldiği zamanlardır. Böyle zamanlarda idrak yollarımız açılır. Bu dönemde öncü burçlarda görülen vurgu karar verme ve harekete geçme ihtiyacına vurgu yapıyor. Terazi’deki dolunay ise yakın bir ilişki içinde daha duyarlı olmamızı bekleyen koşullara işaret etmekte. Bugünler pek çok açıdan disiplinli ve mücadeleci olmayı gerektirmekte. Özellikle iş hayatında ve sorumluluklar dünyasında daha gerçekçi hatta katı davranmamız gerekiyor olabilir. Yükselen burcu Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak olanlar bu temayı son zamanlarda çok daha belirgin biçimde hissediyor olabilirler. Mars ve Satürn Oğlak burcunda ilerlerken enerjimizi daha iyi odaklayabilir ve isteklerimiz yönünde çok kararlı biçimde ilerleyebiliriz.

Ancak Terazi burcundaki dolunay hassas noktamızı da aydınlatmakta. Dilerseniz bu hassasiyeti ve farkındalığı yükselen burcunuza göre ele alalım: Yükselen Koç’lar bu dönemde ister istemez evlilik, yakın beraberlikler ve ortaklaşa konular içinde eş ya da ortaklarını daha iyi dinlemek durumunda. Eşin durumu, koşulları yüzünden daha objektif bir açıdan bakmak gerekebilir. Boğa’lar için bugünlerde iş ve çalışma ortamlarında ilişkilere ve dengelere daha diplomatik ve düşünceli biçimde bakılabilir. Aynı zamanda günlük işler, bedensel sağlık ve düzen konuları da hassasiyet ve belki de endişe içeriyor olabilir. İkizler bugünlerde heves ettiği konularda, yaratıcı alanda daha fazla şey yapabilir. Ancak bir yandan da parasal konulara ve yükümlülüklere dikkat etmek durumunda. Çocuklar ve aşk konusu, harcamalar öne çıkmakta. Yengeç’ler açısından hayatın her cephesinde çok hızlı davranma ve kararlı davranma gereği görülmekte. Ev ve yerleşime yönelik uğraşlar özellikle dikkat çekerken, ilişkileri ve sorumlulukları da ihmal etmemek gerekiyor. Aslan’lar iş hayatındaki yoğunluk, enerji ve zaman alan, organize olmayı gerektiren çabalar içindeler. Çalışma konuları ve sağlık hassasiyet yaratırken, gelecek beklenti ve ümitlerini de düşünmek durumundalar. Başak’lar finansal konularda özellikle başkalarının kararlarından fazlasıyla etkilenebilirler. Sevdikleri ile ilgili işlerde fazla sorumluluk ya da bazı hoşnutsuzluklar söz konusu olabilir. Ortak maddi konulara eğilme gereği var.

Yükselen Terazi’ler iş hayatından çok ev ve ailevi işler, sorumluluklara zaman ayırmak durumundalar. Ayrıca bugünlerde dışsal faktörler, ilişkiler onları duygusal açıdan oldukça meşgul ediyor olabilir. Kişisel hassasiyetler öne çıkıyor. Akrep’ler için bugünlerde eğitim, zihinsel uğraşlar ve düşüncelerde kararlı olma gereği söz konusu. Ancak bir yandan da duygusal ilişkiler arka planda önemli bir hassasiyet getiriyor olabilir. Yay’lar bu dönemde iş ve parasal alanda daha dikkatli, çalışkan ve gerçekçi olmak durumundalar. Kısıtlamalar gündeme gelebiliyor. Yine de gelecek yönünde düşünmek ve ortak planları gözden geçirmek gerekebilir. Oğlak’lar açısında kişisel alanda önemli girişimler, atılım ve mücadeleler söz konusu. Benzer şekilde iş hayatında durumları daha hassas ve dışsal etkilere açık olabilir. Bu dönemde özel hayatlarını ihmal etmemeliler. Saka’lar açısından iş hayatında belirsizlikler ve kabullenme getiren koşullar olmakla birlikte, uzaklardan gelebilecek haberler ve iletişim yeni ve olumlu bir bakış açısı getirebilir. Balık’lar bu dönemde gelecek beklentilerinde ve iş hayatında daha gerçekçi ve kararlı olabilirler. Ancak dolunay ortak bir para, gayrmenkul ya da mirasa yönelik bir konuda hassasiyet ve yeniden değerlendirmeye neden olabilir.

Kısaca bu dolunay sırasında ilişkilerimizde, ortaklı bir konu üzerinde önemli bir karara varmak ve aynı zamanda sorumluluklarımızı da yerine getirme ihtiyacı hissedebiliriz.