Astrolojik haritaları yorumlarken, farkında olmadığımız ancak çok önemli olan noktalar var.

Astrolojik haritaları yorumlarken, farkında olmadığımız ancak çok önemli olan noktalar var. Bu biraz da içinde bulunduğumuz hayatın koşullamalarından ve algılarımızın da buna göre şekillenmiş olmasından kaynaklanıyor. Halbuki astrolojik haritamız hakkımızda muazzam bilgilerle donatılmış durumda. Bu konular arasında önemli bir başlık ise, kısmet ve niyetlerimiz. Kısmet kültürümüzde son derece yerleşmiş kavram ve günlük hayatımızda da sık sık kullanıyoruz. Bu bizim payımıza düşen anlamına geliyor, zira kısmet sözcüğünün “kısım”, parça ile ilişkisi var. Helenistik astrolojide (MÖ 2. yy-MS. 7.yy) kısmet kavramı iki ışığında, Güneş ve Ay’ın yükselen burçla geometrik bağlantısı üzerinden tanımlanmış, hatta tüm gezegenler için de 7 hermetik nokta olarak kullanılıyordu. Daha sonra Araplar bu noktalar üzerinde fazlasıyla durdular ve günümüzde de bu nedenle, Şans noktası başta gelmek üzere, bu noktalara Arap noktaları adını verdiler ancak bu noktaların kökleri daha önceye dayanmaktadır.

Şans noktası aslında kısmetimize, bize sunulan paya, zenginliğe ait bir göstergedir. Burada bu noktaların formülleri üzerinde durmayacağım zira pek çok kaynakta bulabilirsiniz. Öyle anlaşılıyor ki hayata eşit şartlarda gelmiyoruz, hepimizin belirli olanakları, rahatlıkları ya da zorlukları var. Çoğunlukla bu nokta kazançlarımız, fırsatlarımızla ilişkilidir ve neredeyse pasif bir şekilde elde edilir. Örneğin Sakıp Sabancı’nın şans noktası Akrep burcunda (mücadele) ortaklıkları ve yatırımları anlatan 8. evdedir. Madonna’nın kısmeti yükselen burçta, birinci evde (kendi olmak, kişilik) ve Başak (zeka ve yetenekler) burcundadır. Yine örneğin, Jacqueline Kennedy Onassis’in haritasında bu nokta Aslan (dikkat çekme, parlama) ve 10. Evdedir. (şöhret, statü)

Niyetler de önemli

Şans noktası hayatımızda bize sunulan imkanları anlatırken, Ruh noktası, Güneş’e ait bir nokta olduğu için, niyetlerimizi, eylemlerimizi ve bu nedenle de kariyer ve iş eğilimlerimizi açıklar. Bu aktif bir noktadır ve bulunduğu burcun ve evin konularında kişinin nasıl bir motivasyona sahip olduğunu anlatır. Kuşkusuz burada detaylara giremiyorum, bu noktalar değerlendirilirken, noktanın düştüğü burcunda yöneticisine ve var ise, birlikte olduğu gezegenlere de bakılmalıdır. Niyetimizi, kendini var etme isteğimizi, bir ölçüde ruhumuzun dinamizmini gösteren bu nokta, örneğin Sakıp Sabancı’da Aslan burcunda (baba/yönetici, sahne figürü olmak) ve doğal yaratıcılığı açıklayan 5. Evde yer alıyor. Benzer şekilde Madonna’da da Aslan burcunda ancak bu kez kolektif temaları da içine alan 12. Eve düşmüş durumda. Jacqueline Kennedy Onassis de ise, yenilikçi, akılcı Saka burcunda ve kökleri ve evi açıklayan 4. Evde duruyor.

Kısaca söylemek gerekirse, haritalarımızda önemli detay bilgiler vardır ve bu bilgiler hayatımızın akışı içerisinde zamanı geldiğinde ortaya çıkarlar. Şans noktası olarak bilinen noktada kendimizi gerçekleştirirken, optimum bir alan bulmuş oluruz, bu alan sahip olduğumuz yetenekler, kazançlar ve imkanlarla ilişkilidir. Ruh noktası ise ne tür motivasyonlar ve aksiyonlar içinde olduğumuza ait bilgiler verir. Hayatın bütünü içinde bu noktaların yerleşimleri büyük bir önem taşır. Sözün özü, belki de dilimizde de yer alan kime niyet, kime kısmet sözünün astrolojik karşılığı bu olsa gerek.