Bu hafta öfke ve şiddet içeren konulara karşı sakin ve hazırlıklı olmaya bakalım.

İçinden geçtiğimiz günlerden başlamak üzere ve Eylül ayının sonlarına kadar oldukça tehlikeli ve kritik bir astrolojik görünümle karşı karşıyayız. Bu dönemde, savaş ve mücadele gezegeni Mars Saka burcunda güney ay düğümü ile üç kez birleşecek ve ilk birleşimi 14 Haziran’da başka bir deyişle bu hafta yaşayacağız. Bu kombinasyon özellikle öfkeli bir yıkıcılığa ve şiddet içeren durumlara işaret eder. Mars astrolojide doğası gereği koparıcı ve kolaylıkla yıkıcı olabilecek bir güç olarak görülür. Güney ay düğümü ise fiktif bir noktadır ve Ay’ın Dünya-Güneş yörünge eksenini güneye doğru kesen yeridir. Astrolojik anlamda bu nokta çözülmeyi, değişmeyi, bozulmayı ve inşa etmenin tersine yıkımı anlatır. Dolayısıyla, Saka burcunda yaşanacak bu görünüm pek çok noktada burcun olumsuz ve yıkıcı olabilecek gölgelerini ortaya çıkarabilecek güçte gözüküyor.

Mars’ın fiziksellik ve güçle alakalı olması ilk başta aklımıza kazaları ve şiddet taşıyan olayları getiriyor. İki ayırıcı temanın bir araya gelmesi olumsuz enerjilerin kontrolsüz şekilde patlaması ve etrafa hızla yayılması anlamına gelebilir. Bu birleşmenin Saka burcunda olması özellikle fikir dünyasında, katı tutumların ve sertliğin, yıkıcı bir tavrın öne çıkabileceğini gösteriyor olabilir. Saka, hava elementinden sabit bir burçtur ve olumsuz anlamda son derece radikal ve katı, inatçı ve başkaldıran, uyumsuz duran, koparıcı tavırların günlük hayatımıza yansıyabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda teknolojik konularda, özellikle hava ulaşımında ve telekomünikasyon alanında, sosyal medyada ve genel olarak internet üzerinde şiddet ve terör içerebilecek durumlarla karşılaşmak pek şaşırtıcı olmaz. Mars’ın geri hareketi nedeniyle, güney ay düğümü ile 18 Temmuz ve 22 Eylül’de de yanyana gelecekleri için, bu temalar tekrar tekrar önümüzdeki aylara yayılacak gibi gözüküyor.

Bu durumda, özellikle Saka burcunun astrolojik haritanızda hangi eve düştüğüne özellikle dikkat etmelisiniz. Sözünü ettiğimiz şiddet, ayırıcı tutumlar, tartışmalar ve çekişmeler o evin konuları içinde dikkat çekici olabilir. Bu durumda, yükselenler için kısaca ifade edersek, Koç’lar için gruplar ve arkadaşlıklar alanında, Boğa’lar için statü, unvan ve tanınma konularında, İkizler için akademik çevreler ve yabancılarla ilişkilerde, yolculuklarda, Yengeç’ler için risk içeren konularda, ameliyatlar ya da miras ve finansal konular içinde, Aslan’lar için evlilik, ortaklık ve davalarda, Başak’lar için sağlık ve çalışma koşullarında, Terazi’ler için aşk ve çocuklarla ilgili konularda, Akrep’ler için ev, güvenlik ve gayrimenkulerle ilgili gelişmeler içinde, Yay’lar için, iletişim, hareket, eğitim ve kardeşler alanında, Oğlak’lar için iş ve harcamalar, destekler konularında, Saka’lar için kişilik, sağlık, beden ve yeni adımlar atma konusunda ve Balık’lar için gizli düşmanlıklar ve elde olmayan nedenler yüzünden kayıplar konusunda ortaya çıkabilir.

Kısaca özetlemek gerekirse, oldukça stresli, öfkenin ve ayırıcı enerjilerin sabırsız bir biçimde ortaya çıkıp, etrafa dökülebileceği günlerden geçiyoruz. Sosyal alanda, gruplar ve medya içerisinde küçük bir kıvılcımın büyük bir yangına dönüşebileceğinin farkında olmalı ve mümkün olduğunda olumsuz olabilecek arzu ve isteklerimizi dengede tutmaya çalışmalıyız.