Uranüs Boğa’nın dünyada yansımaları

Önümüzdeki yıllar her açıdan ani değişiklere gebe gözüküyor

2026 yılına kadar Boğa burcunda ilerleyecek Uranüs kuşkusuz dünyanın genel gidişatında da farklı temalar getirecek. Hatırlar iseniz 2010 yılında Uranüs Koç burcuna ilerledikten sonra Arap baharı adı verilen bir süreç başlamış, Batılı ülkeler özellikle Ortadoğu’ya daha fazla müdahil olmuşlar, Tunus’tan Mısır’a kadar pek çok ülkede yönetim el değiştirmiş, uzun süredir güç sahibi olan liderler devrilmişti. Koç öncü nitelikte bir burç olarak liderler ve yeni başlangıçlarla ilgili olduğu için, yepyeni bir düzen tesis edilmeye başlanmıştı. Boğa ise sabit nitelikte bir burçtur ve dolayısıyla, bu süreçte atılan adımlar ve değişikliklerin şimdi daha fazla yerleşmesi, somutlaşması gündeme gelecektir. Bir başka deyişle, önümüzdeki 7 yıl boyunca, değişim ve yenilenme, radikal tavırlar ve reformist hareketler daha fazla yoğunluk kazanacak, sürekli bir hareket, istikrarsızlık ve anilikler dünyanın ana gündemi haline gelecektir. Kuşkusuz, 2020 sonundaki Jüpiter-Satürn birleşimine kadar bu süreç büyük belirsizlikler, yönsüzlük, liderlerin tutarsız ve zayıf kalmalarından ötürü önemli karmaşalara da yol açacağa benziyor.

Böyle bir dönemde, dünya tarihinde şimdiye kadar hep sağlamlık göstermiş unsurların sürekli bir sallantı ve değişiklik göstereceğini söyleyebiliriz. Tarihsel açıdan bu süreç özellikle 2020-2021 yıllarında sert değişiklikler, artan radikalizm ve yeni bir yapılanma sürecinden geçeceğimizi göstermekte.

Diğer yandan Boğa burcu, toprak elementi olarak, ekonomik değerler, sermaye, zenginlik ve topraktan gelen maddi kaynaklarla doğrudan ilişkili bir burçtur. Kuşkusuz petrol ilk akla gelen ve dünya siyasetini de yakından etkileyen ekonomik bir kaynak ve belki de bu süreçte bir yandan petrolün yerine ikame edilecek yeni kaynaklar ortaya konarken, petrole ve toprağa dayalı (örneğin kömür ve diğer değerli madenler) kaynaklar açısından önemli gerginlikler ve çatışmalar gündeme gelebilir. Bu bakımdan, İran’ın durumu çok dikkat çekici görülmekte zira İran Islam Cumhuriyeti’nin haritasında Boğa burcu yönetimi ilgilendiren 10. Evde yer alırken, artan belirsizlikler ve sertleşen siyaset yüzünden önemli bir dengesizlik kaynağı olarak öne çıkabilecektir.

Boğa aynı zamanda parasal unsurları da simgeldiği için, ticaret ve alışveriş aracı olarak yine dünyasal olayların arka cephesinde çok önemli değişikliklerin, ani ekonomik çalkantıların da kaynağı olarak dikkat çekebilir. Bankalar yanında, inşaat sektörü, tarım ve madencilik alanlarında hem yenilikler, buluşlar hem de önemli sallantılar söz konusu olabilir. Bu gelişmeler, hatırlar iseniz, 2007 yılında Pluton’un Oğlak (yine toprak elementi) burcuna ilerlemesi ile büyük bir değişim, ayıklanma, çökme ve yeniden yapılanma süreci başlatmıştı. Dolayısıyla, şimdi 2007’de tüm dünyada başlayan finansal sıkışmanın yeni bir aşamasına doğru ilerliyor olabiliriz. Bu süreçte hem yeni teknolojiler bankacılık sektörünü yeni buluşlar ve ürünlerle (örneğin bitcoin benzeri değişim araçları) kökten değiştirmeye başlarken, ABD’nin para birimi doların da risk altına girebileceğini söyleyebiliriz. Nitekim, başta Çin, Hindistan ve Rusya olmak üzere, ABD ile gittikçe karşı karşıya gelen ekonomiler, doların gücünü zayıflatabilirler. Kuşkusuz bu durum, 2020 sonrasında yeniden şekillenecek olan dünya siyasetinin önemli bir konusu haline gelebilir.

Uranüs ülkemizi de etkiliyor

Ulkemiz 29 Ekim 1923 tarihinde Akrep burcunda doğmuş olduğu için, önümüzdeki birkaç yıl içinde, özellikle 2019-2020 yıllarında Uranüs ülkemiz Güneş’ine çok dikkat çekici bir karşıt açı oluşturacak. Dolayısıyla bu sürecin ülkemiz yönetimi ve yönü açısından son derece ani olaylar, güçlü değişimler getireceğini söylemeliyiz. İçinde yaşadığımız dönemde şekillenmeye başlayan yeni siyaset düzeni ülkemiz açısından önemli değişiklikler ve kuşkusuz tepkiler ve dengesizlikler de yaratabilir. Uranüs sürprizler içerdiği kadar sertlikler de içeren bir gezegendir. Güneş ise lideri ve yönetimi ilgilendiren bir tema olarak, 2019-2020 geçişinde pek çok şeyin yeniden tanımlanacağını ve daha köşeli ve radikal tavırların öne çıkabileceğini anlatıyor.