Pareto İlkesi Nedir?
80/20 kuralı, Asgari Çaba İlkesi, Dengesizlik İlkesi olarak da bilinen bu prensip İtalyan ekonomist Vilfredo Pareto tarafından bulunmuştur. Bu ilke şunu açıklar: ortaya çıkan sonuçların %80'i, nedenlerin sadece %20'sinden kaynaklanır. Buna göre eğer bir işin en önemli %20'lik kısmını çok iyi yaparsanız, işin %80'inini bitirmiş olursunuz. Bu şaşmaz bir matematiksel kuraldır ve hayatımızın her alanında etkilidir. Buna göre sizlere ufak bir tüyo vermek istiyorum: Eğer gelirinizin %20'lik kısmını biriktirirseniz oldukça güzel kazançlar elde edersiniz.

Örnekler:
İlkenin, günlük hayatımızda pek çok örneği bulunmaktadır. Baktığımızda en temeli; sorunların %80'i nedenlerin %20'sinden oluşur. İlkenin çıkış noktası olan 19.yüzyıl İngiltere'sinin servet ve gelir dağılımını inceleyen Pareto'nun ülkenin %80 zenginliğinin , nüfusun %20'sine ait olmasını görmesi bir diğer örnektir ve bu günümüzde de devam etmektedir.

Diğer örnekler:
Bağışların %80'i toplumun %20'si tarafından yapılır.
Trafik kazalarının %80'i sürücülerin %20'sinden kaynaklanır.
Microsoft en fazla raporlanan hataların %20'sini çözerek, çökmelerin %80'inin engellenmesinin mümkün olduğunu belirtmiştir.
Bir şirkete gelen şikayetlerin %80'i, müşterilerin %20'sinden gelir.
Örnekler çoğaltılabilir.

Hz. Yusuf ve Pareto İlkesi:
Hz. Yusuf, krallığın yedi yıl sürecek kıtlığını önlemek adına ülkenin hazinelerini yönetmekle görevlendirildi. Buna göre, Hz. Yusuf bir plan yaptı. İlk yedi yıl bereket görecek olan Mısır'ın, elde edeceği mahsullerinin %20'sinin krallığa getirilmesini istedi. Bunun üzerine Mısır halkı, elde ettiği mahsullerin %20'sini krallığa getirmeye başladı. Yedi yıllık bereketli günlerin sonunda diğer yedi yıllık kıtlık dönemi başladı. Ancak Mısır, bu kıtlıktan etkilenmedi ve yapılan mahsul birikimiyle tüm krallık kurtuldu. Bilinen ilk Pareto İlkesi uygulayıcısının Hz. Yusuf olduğu düşünülüyor.

Psikolog/Yazar Seray Küçük

Online Psikolojik Danışmanlık: 05522682410

https://www.instagram.com/seraykucukkk/

https://psikologseraykucuk.weebly.com/