Fizyoterapist

Fizyoterapistler Birinci Basamak İş Yükünü Azaltabilir

Araştırmalara göre, fizyoterapistler, kas-iskelet sistemi (MSK) hastalarını değerlendirerek ve yöneterek, G.P. (Aile hekimi-Pratisten) iş yükünü önemli ölçüde azaltabilir. NHS yetkililerine göre, yılda yaklaşık 90 milyon randevu ile MSK (Kas iskelet sistemi problemleri) koşulları İngiltere'deki GP konsültasyonlarının %30'unu oluşturuyor.

Geçen ay British Journal of General Practice (vol. 69 no. 682 e314-e320) yayınlanan bir araştırmaya göre, bel ağrısı, osteoartrit veya osteoporoz gibi konular için tipik olarak GP'yi (Aile hekimi) gören hastaların büyük çoğunluğu, 'minimum GP desteği' ile fizyoterapist tarafından etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Araştırmacılar, 2015 yılında başlatılan ve randevuların sonuçları, GP desteği, hizmet kapasitesi, fizyoterapi ve ortopediye sevk oranları, steroid enjeksiyonu sayıları ve ortopedi önerilerinden elde edilen sonuçlar hakkında veri toplayan İskoçya'da yapılan genel bir uygulama fizyoterapi hizmetini değerlendirdiler. Toplam 8,417 hasta teması sağlanmış ve fizyoterapistler vakaların sadece %1'inde GP incelemesi istemiş. Hastaların sadece %12'si reçeteye ihtiyaç duymuş. Ortopediye sevk oranları, çalışmaya katılan iki GP uygulama gurubunda önemli ölçüde düştü, birinde %37, diğerinde %64 azalma oldu. Genel olarak, vakaların %87'si birinci basamakta idare edildi.

Bu sonuçlar, bir fizyoterapistin kas iskelet sistemi rahatsızlığı olan hastalar için bağımsız ve etkili bir şekilde GP' ye alternatif olarak ilk temas noktası uygulayıcısı olabileceğini göstermektedir. Araştırmacılar ayrıca, direk fizyoterapistte giden hastaların yüksek düzeyde memnuniyet bildirdiklerini gösterdiler.