Hayvan Şiddeti

Nedir?

Hayvan zulmü (şiddeti) genellikle aktif ve pasif olarak iki ana kategoriye ayrılır. Aktif zulüm bir kişinin kasten bir hayvana zarar verdiği kötü niyetli davranışları ifade eder. Kasıtlı zulüm eylemleri genellikle en rahatsız edici davranışlardan bazılarıdır ve ciddi psikolojik sorunların belirtileri olarak düşünülmelidir. Bu tür davranışlar genellikle sosyopatik davranışlarla ilişkilidir ve çok ciddiye alınmalıdır. Pasif zulüm, suçun eylemin kendisinden ziyade bir eylem eksikliği olduğu ihmal durumlarıyla belirlenir. Ancak hayvan ihmali bir hayvanın şiddetli bir şekilde acı çekmesine neden olabilir. İhmal örnekleri açlık, dehidrasyon, parazit istilası, tasmanın bir hayvanın derisinde yetişmesine izin verme, kötü hava koşullarında elverişli barınma sağlayamamak ve bir hayvanın tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunda veterinerlik hizmeti almasını sağlamamak olabilir.

Sebepleri

Kellert ve Felthous (1985) ve Merz-Perez, Heide ve Silverman'ın (2001) belirttiği gibi, hayvan zulmünü gerçekleştirme nedenleri çeşitli ve karmaşıktır. 1987’ben beri Amerikan Psikoloji A. Hayvanlara yapılan fiziksel saldırının gençlerde ve yetişkinlerde antisosyal davranış bozukluğunun bir belirtisi olarak görmüştür.

Ayrıca Agnew (1998), hayvan istismarı sebeplerinin sosyal psikolojik bir modelini ortaya koymuştur; bunlar toplumsal konum” (cinsiyet, yaş, ırk, eğitim), empati, öz kontrol ve zarar verici davranışın sonuçları hakkındaki cehalet gibi bireysel özellikler.

1985 yılında Kellert ve Felthous bir araştırmaları sonucu dokuz hayvan zulmü motivasyonunu rapor etmiştir: bir hayvanı kontrol etmek, bir hayvana karşı misilleme yapmak, bir tür veya ırka karşı önyargıyı tatmin etmek, bir hayvana karşı saldırganlığını ifade etmek, kendi saldırganlığını geliştirmek, insanları eğlence amaçlı şok ettirmek, başka bir kişiye karşı misilleme yapmak, düşmanlığı bir kişiden bir hayvana vermek ve spesifik olmayan sadizmi harekete geçirmektir.

Çözüm Yolları

Hayvan istismarını önlemek için Amerikan Hayvan İstismarını Önleme Derneği (ASPCA) şu çözüm yollarını sunmuştur:

Çevrenizdeki hayvan istismarının farkında olun.

Hayvan istismarını tanımayı öğrenin.

İşkence amaçlı şok ettirmek, başka bir kişiye karşı misilleme yapmak, düşmanlığı bir kişiden bir hayvana vermek ve spesifik olmayan sadizmi harekete geçirmektir.

Hayvan istismarını bildirirken mümkün olduğunca fazla bilgi sağlayın.

Diğer insanlar için iyi bir örnek oluşturun. Evcil hayvanınız varsa, onlara her zaman sevgi ve iyi bakım göstermelerini sağlayın.

Çocuklarınıza hayvanlara karşı sevgi ve saygı göstererek davranmaları hakkında konuşun.

  • Kaynakça
  • Agnew, R. (1998). The causes of animal abuse: A social-psychological analysis. Theoretical Criminology, 2(2), 177-209.
  • Kellert, S. R., & Felthous, A. R. (1985). Childhood cruelty toward animals among criminals and noncriminals. Human relations, 38(12), 1113-1129.
  • Merz-Perez, L., Heide, K. M., & Silverman, I. J. (2001). Childhood cruelty to animals and subsequent violence against humans. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 45(5), 556-573.
  • Reasons for Abuse. Retrieved from http:// wildlife-rescue.org/services/advocacy/animal-abuse/