Periyodik cetvel nedir? Periyodik cetvel tarihçesi

Periyodik cetvel uzun yıllar boyunca kimyayla uğraşan isimlerin birikimi sonucunda ortaya çıktı. Kimyasal elementlerin sınıflandırılması için kullanılan periyoduk cetvel tarihçesi ile ilgili bilgiler...

Periyodik cetvel nedir? Periyodik cetvel tarihçesi

Periyodik cetvelin babası olarak bilinen Dimitri Mendeleyev, Rus Kimya Topluluğu'na resmi periyodik cetveli sunarak uzun yıllardır üzerinde çalışılan tabloyu resmiyete kavuşturdu. Peki Mendeleyev, periyodik cetveli sunana kadar neler oldu? Periyodik cetvel tarihçesi şöyle:

 

Periyodik cetvel nedir?

Bilinen tüm elementler, artan atom numaralarına göre sıralandırılarak bir liste oluşturulur. Liste, benzer özelliğe sahip elementler bir araya gelecek şekilde düzenlenir. 1869 yılında Mendeleyev'in o dönemde bilinen tüm elementleri atom kütlelerinin büyüklüğüne göre sıralayarak oluşturduğu listeye periyodik cetvel denir.

 

Periyodik cetvel tarihçesi

Periyodik cetvel oluşturulurken uzun aşamalardan geçti. Resmi olarak babası Mendeleyev olarak kabul edilse de, yalnızca onun bulduğu söylenemez. Elementlerin keşfiyle ortaya çıkan listeleme ihtiyacı uzun bir süreç neticesinde periyoduk cetvele dönüştü.

Elementler bulunduktan sonra kimyayla uğraşan bilim insanları çok fazla element olmasından ötürü elementleri sınıflandırma ihtiyacı hissettiler.

1- Triadlar kuralı

Johann Wolfgang Döbereiner tarafından oluşturulan triadlar kuralı, bilinen ilk sistematik element sınıflandırma kuralı. Elementler benzer özelliklerine göre üçerli gruplar halinde sınıflandırıldı ve gruplardaki en hafif ve en ağır elementlerin ortalalaması, ortanca elementin kütlesini yaklaşık olarak verecek şekilde ayarlandı.

2- Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois

Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin esas alan ilk bilim insanı. Oksijenin atom kütlesi 16 olduğundan ötürü bir silindirin çevresi 16'ya bölündü.

3- John Newlands ve Oktavlar Kuralı

Elementler 11'li gruplara ayrıldı. 8'inci element 1'inci elemente, 9'uncu element 2'nci elemente benzeyecek şekilde sistematik olarak düzenlendir. Buna oktavlar kuralı denir.

4- Lothar Meyer

Julius Lothar Meyer, bilinen tüm elementleri kütle numaralarına göre sıraladı ve Mendeleyev'le aynı sonuçlara ulaştı. Aynı dönemde yaşayan Alman Meyer ve Rus Mendeleyev birbirlerinden habersiz aynı sonucu buldular.

 

Periyodik cetvel nedir? Periyodik cetvel tarihçesi

Periyodik cetvel denince akla ilk gelen isim olan periyodik cetvelin babası Mendeleyev, elementleri artam atom kütlelerine göre ve benzer özellikteki elementler alt alta gelecek biçimde sıraladı. İlk sistematik tabloyu yapan isim olduğu için de en çok bilinen kişidir.

Mendeleyev'in oluşturduğu cetvel 63 elemente sahip. Zamanla element sayısı arttı ve oluşturulan sisteme göre dizildi.

Bu makaleye ifade bırak