Psikonöroimmünoloji; zihinsel rahatlama sonucu (stresin azaltılması ve ortadan kaldırılması) sonucunda bedensel bir takım sorunların üstesinden gelinmesi esasına dayanır. PNI bu doğrultuda uygulanan özel bir terapi yöntemidir. Tamamen kişiye özel olarak gerçekleştirilen PNI, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

PNI terapi pek çok farklı vakaa için uygulanabilir ancak temelde; sinir sistemi, sindirim sismtemi ve hormon dengeleri ve insan psikolojisi arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Rahatsızlığın başlangıcı, kronikleşme aşamaları, özetle serüveni üzerine tespitlerde bulunan PNI, başta stres olmak üzere, anksiyete, korkular, gerginlik, öfke patlamaları, kalp hızının ve kan basıncının artışı, terleme ve benzeri durumların fizyolojik olarak insanda oluşturduğu etkilere odaklanır ve olumsuzlukların kısmen ya da tamamen ortadan kaldırılması için çalışır.

Öte yandan PNI terapi yöntemi; bağışıklık sistemi organlarını donatan sinirlerin oluşturduğu fiziksel bağlantılar ve interlökinler, nörotransmitterler ile hormonları içeren moleküler bağlantıları esas alarak değerlendirmelerde bulunur.

PNI Terapinin Uygulama Alanları
PNI terapi çalışmalarının büyük kısmı; stres yönetimi ya da stres azaltıcı amaçlar doğrultusunda immün fonksiyonları ya da immün sistemindeki strese bağlı değişikliklerin düzeltilmesiyle ilişkilidir. Temelde bu durumla ilişkili sorunlarda PNI Terapi yöntemine başvurulur; Depresyon başta olmak üzere, kilo kontrolü, kronik uykusuzluk ve yorgunluk gibi durumları için etkin bir yöntem olduğu söylenebilir.

Bunların yanı sıra;
    İnsülin Direnci
    Polikistik Over Sendromları
    Romatoid Artrit
    Ankilozan Spondilit
    Diyabet
    Gastrit
    Multiple Skleroz
    Astım
    Alerji
    Ülseratif Kolit
    Sedef
    Egzama
    Migren
    İrritabl bağırsak rahatsızlıkları

PNI terapi yardımcı bir yöntemdir ve mutlaka alanında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir. PNI terapinin bir yardımcı yöntem olduğu unutulmamalıdır. Mutlaka uzman hekim tavsiyesi ile PNI terapi uygulama ihtisasına sahip kişiler tarafından yapılmalıdır.

PNI Aynı Zamanda Özel Bir Araştırma Alanıdır
PNI bir terapi yöntemi olmasının yanı sıra TIP alanında pek çok farklı konuyla ilgili de özel bir araştırma alanı olarak literatüre katkı sağlamaktadır. Kanser vakaları ve bağışıklık sistemini baskılayan durumların tespiti ve bağışıklık sistemini güçlendirecek yöntemlerin keşfinde de yardımcı bir yöntemdir. PNI ayrıca; biofeedback ve stresi azaltma konusunda da TIP dünyasına büyük katkıları mevcuttur.