Yaşam

Alfabetik Rüya Yorumları

Rüyada Rakam Görmek

Rüyada birden yetmiş sekize kadar olan rakamla­rı görmek, iyi talihe,özellikle kırk dokuz rakamı yüksek şansa işa­ret eder. Yetmiş sekizden sonraki rakamlar orta derecede talihe işarettir. Yalnız üç yüz kırk beş rakamı da tıpkı kırk dokuz gibi ta­lihi ifade eder. Kişinin rüyada herhangi bir sayı rakamı görme­si, rüya sahibinin işlerindeki pürüzlere işaret eder. Rakam­ların her birinin de ayrı yorumlan vardır. Daha geniş tabir ve yorumları için sayı kelimesinin yorumuna bakılabilir.

Rüya Tabiri Detayı İçin Tıklayınız...