SAĞLIK TURİZMİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜKTE

 
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizmi Daire Başkanı Mehmet Ali Aydın'ın Sağlık Bakanımıza yaptığı sunumun ardından;
Yeni "Sağlık Turizmi Yönetmeliği" Sağlık Bakanımızca da onaylanıp, yürürlüğe girmek üzere Başbakanlığa gönderilmişti.
 
 
Önemli ihtiyaca cevap verecek olan mevzuat; 
13 Temmuz 2017 Tarihli ve 30123 Sayılı Resmi Gazete ile Yeni "Sağlık Turizmi Yönetmeliği" yürürlüğe girmiştir. 
  
Yönetmeliğin Amacı; Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
 
 
KAYNAK;  Mehmet Ali AYDIN 
               
Head of the Health Tourism Department-Ministry of Health of Turkey/Sağlık 
Turizmi Daire Başkanı-T.C.Sağlık Bakanlığı
"Sağlık Turizmi Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Hayırlı olsun. New Regulation on Health Tourism is came into effect."