Yaşam
Mutlak hükümdar, bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kişi anlamında kullanılan terim hangisidir?