Satanist Tapınağı hakkında bilinmeyen 10 gerçek

Şeytanı ve şeytani simgeleri yücelten ve şeytana tapınmayı emreden öğreti olan satanizm, bir dönem ülkemizde de çokça konuşulmuştu. Satanizm ile sık sık özdeştirilen bir yer bile var: Satanist Tapınağı! (Satanic Temple). Peki Satanist Tapınağı'nın gerçekten satanizm ile bir ilgisi var mı?

Satanist Tapınağı hakkında bilinmeyen 10 gerçek

1. 3 büyük dinde geçen şeytana tapınmazlar

1. 3 büyük dinde geçen şeytana tapınmazlar

Satanist Tapınağı hakkında belki de bilinen en büyük yanlış, Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'te geçen şeytana tapındıklarıdır. Aslına bakılırsa satanistler için şeytan bir tür metafor. 

Satanizm mitine göre şeytan, otoriteye başkaldırıyı simgeliyor, akıl yolu ile sorgulamayı ve baskılara karşı direnmeyi temsil ediyor. Şeytan ayrıca batıl inançların ve doğaüstü güçlerin reddi anlamına geliyor.

Satanizmde şeytan figürü her ne kadar özgür olmayı tasvir ediyor gibi görünse de, satanistlerin uymak zorunda olduğu sert kurallar var. Satanistler 'Yedi Öğreti'ye uymak zorunda. 

2. Baphomet Heykeli

2. Baphomet Heykeli

Satanist Tapınağı'nın en yüksek profilli etkinliklerinden biri, kanatlı keçi adam olan Baphomet'in heykelini açık alanlara koymak. Ağustos 2018'de ABD'nin Arkansas eyaletinde Baphomet Heykeli etkinliği düzenlenmişti.

Baphomet Heykeli genellikle Hristiyanlık karşıtı bir yapıt olarak düşünülüyor fakat bu düşünce her durum için doğru sayılmaz. 

3. Baphomet nedir?

3. Baphomet nedir?

Keçi adam Baphomet figürü, Satanist Tapınağı'nın temel sembolü fakat şeytanı simgelemiyor. Baphomet figürünün ortaya çıkması, MS. 1100 tarihine rastlar. 

Baphomet figürü ilk olarak Tapınak Şövalyeleri tarafından kullanıldı. Fransız tarihçiler, Tapınak Şövalyeleri'nin Baphomet'e tapınması sebebiyle suçlandığını söyler. Baphomet adının Mahomet ya da Hz. Muhammet adlarının yanlış çevirisi sebebiyle ortaya çıktığına dair bazı iddialar var. Fakat bu iddiaları kanıtlayacak herhangi bir delil yok.

Baphomet'in keçi figürü halini alması ilk kez 1856 yılına rastlar. Okültizm'e inanan Eliphas Levi, Dogme et Rituel de la Haute Magie kitabında Baphomet'in tasvirini çizmişti. Levi'nin çizdiği Baphomet figürü, günümüzde de kullanılan keçi adam. Cinsiyetsiz olarak resmedilen Baphomet'in kollarında 'ayrı' ve 'bir araya gelme' anlamlarını taşıyan yazılar var. Baphomet hem insan hem de hayvan ve karnında Antik Yunan'da müzakere anlamına gelen ve harberciler tarafından taşınan sembolü taşıyor. Baphomet'in orta boynuzu 'bilgelik' anlamına geliyor.

Satanist Tapınağı da Baphomet figürü üzerinde bazı değişiklikler yaptı. Bunlardan en önemlisi, daha çok kadınsı özelliklerinin öne çıkarılması.

4. Şeytan Kilisesi'nin Satanist Tapınağı'yla bir ilgisi yok

4. Şeytan Kilisesi'nin Satanist Tapınağı'yla bir ilgisi yok

Şeytan Kilisesi, Satanist Tapınağı ile karıştırılmamalı. İki kurum da iki bağımsız yapı ve birbirlerinden hoşlanmazlar.

Anton LaVey tarafından kurulan Şeytan Kilisesi de Baphomet figürü kullanıyor, bireysel özgürlüğe önem veriyor ve intikam, tutku ve günaha davet gibi Dokuz Şeytani Öğütü var. Şeytan Kilisesi'ne göre bu öğütleri takip etmek bireye muhteşem hissetmesini sağlıyor. Şeytan Kilisesi, Satanist Tapınağı'nı sapkın ve sahte bir din olarak görüyor ve Satanist Tapınağı'na tapınan satanistlerin gerçek satanist olmadığını savunuyor. Şeytan Kilisesi için Satanist Tapınağı, satanizmin hiçbir öğretisini yerine getirmiyor.

5. Sahte terapiye karşıdırlar

5. Sahte terapiye karşıdırlar

Satanist Tapınağı lideri Lucien Greaves, 2013 yılında Vice Medya'ya verdiği röportajda, mücadele verdikleri en önemli şeylerden birini de anlattı. Bahsettiği şey, terapistlerin insanlara bastırılmış hafızalarını yeniden hatırlatmaya çalıştığı terapilerdi. Bu vakaya 'çözülmeli amnezi' adı veriliyor. Çözülmeli amnezi yaşayan kişi, travmatik bir olay sonucu çok acı çekiyor ve kendisine acı veren olayı hafızasından silip atıyor.

Verdiği röportajda Lucien Greaves, travmatik olayları bireye tekrar hatırlatma terapisinin komplo teorisyenlerinin ekmeğine yağ sürdüğünü ve terapi uygulanan bireyleri yanlış şeylere sevk ettiğini söyledi. Greaves'e göre bu tür terapiler, bireylerin işlemediği suçları işlemiş gibi hissetmesine ve uzaylılar tarafından kaçırıldıklarına inanmasına yol açıyordu.

Greaves ayrıca bu tür terapilerin satanist ritüeller üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını ve terapinin sanki bir tür satanist etkinliğiymiş gibi pazarlanmaya çalıştığını belirtti.

6. Suçlamalar

6. Suçlamalar

Satanist Tapınağı içerisinde de normal hayatta olduğu gibi çekişmeler yaşanıyor. Satanist Tapınağı'ndan istifa eden Jex Blackmore Ağustos 2018'de, bu sürtüşmelere atıfta bulunan bir notu kaleme aldı.

Blackmore'a iddialarına göre Satanist Tapınağı aslında 'Yedi Öğreti'ye uymak yerine sayısız tehdit, baskı ve zulmün uygulandığı bir yerdi ve benzer muamelelere kendisi de maruz kalmıştı. 

Blackmore ayrıca Satanist Tapınağı liderlerinin sürekli bireyin cinsiyeti, ırkı ve cinsel tercihi gibi gözetilmemesi gereken kıstaslar üzerinde durduğunu öne sürdü. Blackmore, Satanist Tapınağı'nın para kaynaklarını har vurup harman savurduğunu da açıklamıştı.

7. Dayanışma

7. Dayanışma

2015 yılında dünya genelinde çok sayıda terör saldırısı düzenlendi. Satanist Tapınağı da terör olayları sebebiyle Facebook hesabında dikkat çeken bir mesaj yayınladı.

'Minneapolis bölgesinde Müslüman olan ve evinden çıkmaya korkan herhangi biri varsa bize ulaşmaktan çekinmesin. Kimliğimizi açıklamadan gitmek istediğiniz yere kadar size eşlik etmekten memnuniyet duyarız. Koca oğlanlar gitmeniz gereken yere kadar sizinle yürüyecek.'

Facebook hesabından paylaşılan mesaj bir süre sonra silindi. Satanist Tapınağı liderleri ile yapılan röportajda bu mesaj hatırlatıldı. Liderler, sonunu getiremeyecekleri bir hizmeti sunmak istemedikleri için mesajı sildiklerini açıkladı. 

Satanist Tapınağı liderleri, Müslümanlık ve terörün aynı şeyler olmadığına dikkat çekti ve inanç özgürlüğüne vurgu yaptı.

8. Protestolar

8. Protestolar

Satanist Tapınağı, geleneksel satanizm ayinleri ya da hayvan kurban etme gibi ritüeller yapmasa da, satanizmi dikkat çekmek için kullanıyorlar. 2013'te Westboro Baptist Kilisesi'ne karşı, kilisenin kurucusu Fed Phelps'in annesinin mezarında ölmüş heteroseksüel ruhu eşcinsele çevirme ayini olan Pink Mass gerçekleştirerek bir tür mücadeleye giriştiler. Yapılan ayinin sebebi, kilisenin eşcinsellik karşıtı söylem ve eylemlerine verilen bir tür tepkiydi ve kilise, Fred'in annesinin ruhu eşcinsel ruha dönüştürüldüğü için insanlara karşı eşit olma fırsatını elde etmişti.

9. Twitter

9. Twitter

2018'in ilk başlarında Lucien Greaves ve Satanist Tapınağı, oyuncu Corey Feldman'ın Satanist Tapınağı merkezlerini yakmayı konu edinen bir tweeti RT'lemesi ile Twitter'ı hedef tahtasıan oturttu. Satanist Tapınağı, tweet ile ilgili şikayette bulundu fakat tapınağın hesabı askıya alındı. Satanist Tapınağı bu önlemi din ayrımcılığı olarak değerlendirdi ve yasal yollara başvurmaya karar verdi.

Greaves ünlü avukat Marc Randazza ile anlaştı. Marc Randazza daha önce de Neo-Nazi grupları, Alex Jones ve diğer yüksek profilli sağcıların avukatlığını üstlenmişti.

Greaves bir süre suskunluğunu korudu. Twitter'ın verdiği karara karşı yazılan metinde iki teknik eksiklik vardı. Bunlar, Los Angeles Satanist Tapınağı'nın adını Satanist Kolektif olarak değiştirmesi ve Londra'daki merkezin Uluslararası Satanist Tapınağı olmasıydı. Bu iki sorun yüzünden Randazza davaya başlayamadı.

10. Satanist Tapınağı ne işe yarar?

10. Satanist Tapınağı ne işe yarar?

Satanist Tapınağı, bildiğimiz şekilde satanizmi savunmuyor, ritüelleri yerine getirmiyor ve şeytana tapınmıyorsa ne iş yapıyor?

Satanist Tapınağı birbirinden ilginç kampanyalara imza atıyor. Bu kampanyalardan biri de çocukları koruma projesi. Kampanya kapsamında okul çağındaki çocuklara tanık oldukları haksızlıkları raporlamaları isteniyor. 

Instagram.com/mehmetcankmrc
twitter.com/mehmetcankmrc
YouTube.com/mehmetcankomurcu 

Bu makaleye ifade bırak