Hindistan'ın incisi, cennet misali ülke Keşmir, tarih boyunca seyyahların güzelliğine hayran kaldıkları, şairlerin şiirlerine konu olmuş destansı bir ülkedir. Ancak maalesef bu ülkenin halkının kaderi, kendi doğal güzellikleriyle örtüşmemektedir. Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Keşmir bulunduğu coğrafi konum yüzünden büyük öneme haizdir ve bu yüzden stratejik oyunların kurbanı olagelmiştir.

Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Keşmir, Pakistan ve Hindistan'ın ayrılma kararı almasından sonra Hindistan'ın bölünme için alınan kararlara uymaması yüzünden paylaşılamamış ve bugüne kadar iki ülke arasında gerilimlere ve hatta savaşlara sebep olmuştur. Şüphesiz bu anlaşmazlığın en büyük sıkıntısını Keşmir halkı çekmek zorunda kalmıştır.

Bölgede birçok insan hakları ihlalleri yaşanmasına rağmen neredeyse tüm dünyanın, özellikle de insan hakları konularında hassas olduğu empoze edilen batının bu çilekeş insanların acılarını görmezden geldiği aşikardır.

Sevindirici bir şekilde ülkemizde bu probleme gösterilen ilgi yanında Keşmir halkına destek ve Keşmir halkının çektiği acılara son verecek bir çözüm bulunması için arayışlar gün geçtikçe artmaktadır. Yine de konu hakkında insanların doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bu hususta Türk halkının bilinçlenmesini sağlayacak çok değerli bir çalışma Prof. Dr. Halil Toker tarafından hazırlandı. "Sebepleri ve Sonuçları ile Keşmir Meselesini Anlamak" adını taşıyan bu çalışma Demavend Yayınları tarafından kitap olarak basıldı.

Değerli bir bilim adamı olan Prof. Dr. Halil Toker; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. Özellikle Güney Asya Bölgesi üzerine yüzlerce tarihi ve kültürel içeriğe sahip esere imza atmış olan Halil Toker, bu kitabıyla Keşmir meselesinin tarihi sürecini, geldiği noktayı bilgilendirici olduğu kadar açık ve net anlaşılır bir tarzda okuyucuya aktarmaktadır.

1846 yılında Keşmir'in İngilizler tarafından 7.500.000 Rupi karşılığında gerçekten taşıyla, toprağıyla, üzerinde akan nehirleriyle ve hatta sınırları içerisinde yaşayan halkıyla birlikte nasıl satıldığını anlatarak başlayan kitapta ünlü filozof-şair Muhammed İkbal' in şu dizeleri yer almaktadır:

"Köylüyü, tarlayı, ırmak ve caddeleri sattılar

Bir ulusu sattılar, hem de ne ucuza sattılar!"

Keşmir halkının defalarca bir kağıt parçasıyla satılıp yine bir kağıt parçasıyla devralınışı, Müslümanların oyuna getirilişi, 1947-1971-1999 savaşları ve Birleşmiş milletlerin aldığı ancak bir türlü uygulanmayan kararlar gibi önemli konu başlıklarının bulunduğu kitapta ayrıca çok çarpıcı istatistiksel bilgiler de verilmektedir. Örneğin; Haziran 1989 ila 31 Aralık 2016 tarihleri arasında yaşanan insan hakları ihlallerinin sonucu şu vahim tabloyla karşılaşılmıştır:

Toplam ölü sayısı: 94.597

Tutukluluk sırasında ölüm: 7077

Tutuklanan sivil sayısı: 139.519

Dul kalan kadın sayısı: 22.831

Yetim kalan çocuk sayısı: 107.603

Tecavüz ve cinsel saldırı mağduru: 10.825

Yakılıp yıkılan bina sayısı: 107.731

Kitabın sonunda ise 8 Temmuz 2016'da Burhan Vani'nin Hindistan güvenlik güçleri tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara Hindistan güvenlik güçlerinin verdiği sert yanıt sonucu yaşanan olaylar ile ilgili resimlere yer verilmiştir.