Cumhurbaşkanı yetkilerini isterse devredecek

Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek olan Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine sahip olacak, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının uyumlu çalışmasını sağlayacak. Yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde astlarına devredebilecek...

Cumhurbaşkanı yetkilerini isterse devredecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 1 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı da düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararnamede yer alan, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatıyla ilgili bazı düzenlemeler şöyle:

- Cumhurbaşkanı, devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek. Cumhurbaşkanı, başdanışman ve danışman atayabilecek. Yürütme yetkisine sahip olacak cumhurbaşkanı, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin edecek. Yetkilerinden bir kısmını gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak belirterek astlarına devredebilecek. Cumhurbaşkanı, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren konularda, dış ülkelerde veya uluslararası kuruluşlar nezdinde özel bir görevi ifa etmek üzere özel temsilci görevlendirebilecek. Bu şekilde görevlendirileceklere büyükelçi unvanı verilecek.

En yüksek devlet memuru

- En yüksek devlet memuru olan İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nın en üst amiri olacak. İdari İşler Başkanı, bütün birimlerin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olacak. TBMM ile olan münasebetlerin yürütülmesi, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması temin edecek prensiplerin tespiti için çalışma yapacak. İdari İşler Başkanı, iç güvenlik, dış güvenlik ve terörle mücadele konusunda koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar ile yapılan çalışmaların kamuoyundaki tesirlerini izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütecek.

Kadroları belirleyecek

- Merkez teşkilatın kadroları, cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. Merkez teşkilatında, kadrolu personel, kadroya bağlı süreli personel, kadroya bağlı olmayan süreli personel, kısmi zamanlı personel, sözleşmeli personel görev yapacak.

Yeni bağlananlar kurum ve kuruluşlar

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı faaliyet gösterecek kurum ve kuruluşlar ise şunlar: Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu.

Dört yeni ofis

- Cumhurbaşkanlığı’na bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu. n Ofislerde geçici veya sözleşmeli olarak personel istihdam edilebilecek.

- Ofisler, görev alanlarıyla ilgili araştırma ve inceleme ve diğer çalışmaları yapabilmek için gerekli olan bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruluşlarından isteyebilecek. Ofisin her türlü personeli, bu yoldan sağlanan bilgilerden sır mahiyetinde olanları açıklayamayacak, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamayacak.

En yaşlı yardımcı vekâlet edecek

Kararnameye göre cumhurbaşkanı yardımcıları, cumhurbaşkanı tarafından verilen görevleri yapacak ve Cumhurbaşkanı’na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, yenisi seçilinceye kadar en yaşlı cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığı’na vekâlet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, cumhurbaşkanının görevlendirdiği yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanacak.

9 yeni kurul

- Cumhurbaş-kanlığı’nda oluşturulan kurullar şöyle: Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Ekonomi Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Hukuk Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Sağlık ve Gıda Politikaları, Sosyal Politikalar ve Yerel Yönetim Politikaları.

Üniversite mezunları idari hakim olabilicek

- KHK’larla, üniversite mezunlarına idari yargıda hakim olma yolu açıldı. Daha önce idari hakimliği sadece hukuk ve iktisadi-idari bilimler fakültesi mezunları yapabiliyordu. n Valilerin hükümetin ve devletin ildeki temsilcisi olduğu yönündeki düzenlemede ise “Cumhurbaşkanı’nın temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır” değişikliği yapıldı.

Avcılar'da silahlı kavga: 3 ağır yaralıİstanbul Avcılar'da 2 gurup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber