İşte Mesut Yılmaz'ın açıklaması

ESKİ BAŞBAKANLARDAN MESUT YILMAZ ‘IN
KANAL D MUHABİRİ IŞINSU TEZKAN TÜZ ‘E
VERDİĞİ MÜLAKATIN HAM METNİNİN DEŞİFRESİ
28 KASIM 2008YILMAZ: Geçmişte özellilik Milli İstihbarat Teşkilatı içinde amaçlara yönelik bir yapılanma olduğunu ben belirledim başbakan olduktan sonra bununla ilgili kurum içinde düzenlemeleri yaptım. Personel değişikliklerini gerçekleştirdim ama görüyorum ki bunun izleri hala devam ediyor yani bu kurum devletin kara kutusu olabilecek bir kurum İstihbarat Teşkilatı adeta bu olayların ortaya çıkmasına yardımcı olmak yerine bu olayların tam olarak ortaya çıkması konusunda endişe duyar bir konumda ve bu konuda da yargıya yardımcı olmak konusunda adeta bilinçli olarak uzak duruluyor.
Kaldı ki buna ilave başka bir endişem daha var Emniyet Teşkilatında bu kurumun asli amacına yani devlete kanunlar çerçevesinde hizmet eden bir kuruma başka amaçlara veya siyasi amaçlara başka grupların veya siyasi grupların amaçlarına uygun hizmet eden bir yapıya kaydığı konusunda çok ciddi iddialar söz konusu. Bu kurumlar bu tür bir yapıdan kurtarılmadıkça kendi içlerinde bu yapıdan kurtarılmadıkça siyasi münazaralardan tamamen arınmış hala tamamen gelmedikçe ben ne bu derin devletle olan hesaplaşmanın olumlu süreceğine inanıyorum ne de gelecek benzer bir olayın ortaya çıkmasının önlenebileceğine inanıyorum...

SORU: Emniyette şu an siz nasıl bir yapılanma tespit ettiniz illegal bir yapılanma mı var emniyette?
YILMAZ: Şimdi belli kurumların bunlar Emniyettir, Silahlı Kuvvetlerdir, İstihbarat Teşkilatıdır. Belli bir siyasi amaca belli bir siyasi gruba hatta siyasi iktidara hizmet eden kurumlar değil devlete doğrudan doğruya hizmet eden kurumlar halinde faaliyet göstermesi lazım. Siyasi iktidarında bu yapılanmayı sağlamak söz konusu ama bir takım olayları gözlediğimiz zaman bir takım ortaya atılan bilgilere itibar ettiğimiz zaman bunun böyle cereyan etmediğini görüyoruz maalesef belli grupların belli siyasi amaçların

SORU: Grup derken kimi kast ediyorsunuz?
YILMAZ: Belli şeyler söz konusu olabilir belli yapılanmalar söz konusu olabilir. Kendi açısından belli amaçlar güden gruplar söz konusu olabilir.

SORU: Fethullah Gülen grubu olabilir mi?
YILMAZ: F tipi yapılanma diye adlandırılan gruplar söz konusu olabilir. Bu iddialar, bu kurumların devlete hizmet eden gruplar olma imajından uzaklaşmasına neden oluyor. Bu imaj sağlanmadan da bu kurumların asli görevini yerine getirmeleri mümkün olamaz. İşte Hrant Dink olayında görüyoruz. İstihbarat da çok ciddi ihmaller çok ciddi kusurlar söz konusu oldu ve bu yüzden önlene bilecek bir cinayetin önlenememesi söz konusu oldu. Velhasıl Türkiye eğer derin devlet olayını batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi gelişmiş demokrasilerde olduğu gibi tümüyle ortadan kaldırmak istiyorsa İstihbarat kurumlarında Emniyette güvenlikle ilgili kurumlarda siyasi münazaraları dışarıda bırakan tamamen kendi amaçlarına odaklanan devlete hizmet eden bir yapılanmayı gerçekleştirmek zorunda.
Bu konuda da tabi esas sorumluluk hükümete düşüyor. Hükümetin bu sorumluluğunun bilincinde olduğundan çok ciddi kuşkum var.

SORU: Silahlı kuvvetler örnek olabilir mi bu yapılanmaya? Biraz daha siyasetin dışında gibi bir imajı var. Daha devletçi gibi…
YILMAZ: Eğer Emniyette MİT gibi diğer güvenlikle ilgili kurumlar tamamen devlete hizmet eder bir hale getirilmedikçe bunlarla Silahlı Kuvvetler özellikle jandarma arasında çok iyi bir koordinasyon sağlanmadıkça, yani devleti hizmete esas alan bir koordinasyon sağlanmadıkça bence bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz...

SORU: Siz nasıl bir yapılanma tespit etmiştiniz MİT'te? Çiller dönemiyle ilgili...
YILMAZ: Ben o zaman bunu kamuoyuyla paylaştım o zaman da bunun gereğini yaptık. Kontur terör grubu adı altında bir farklı yapılanma söz konusuydu, amacından farklı kullanılan bir yapı söz konusuydu. Onu tasfiye ettik onunla ilgili elemanları pasifize ettik ve MİT’in tam bir devlet kurumu olarak faaliyet göstermesini sağlayacak hale geldik. MİT’in kendisinde olan tüm bilgileri ama MİT’in tam olarak bilgileri amiri konumda olan benimle Başbakan’la tam olarak paylaştığını hiçbir zaman söyleyemem.

SORU: Bu durum hala devam ediyor yani. Siz bu duruma savaş açmış olmanıza rağmen kıramadınız bu durumu.
YILMAZ: Bu durumun devam etmesinin ötesinde bu durumun giderek daha da kangrenleştiği endişesini taşıyorum ve derin devlet kurumlarına da sirayet ettiği endişesini taşıyorum. Bir İstihbarat Teşkilatında görev yapan bir insanın daha sonra o İstihbarat kurumundaki belgeleri kendi özel arşivi gibi dışarıya götürmesinde internetten yayın yapmasında vesaire ben dünyadaki örneklerine tamamen aykırı bir durumun söz konusu olduğunu düşünüyorum. Hiçbir istihbarat örgütünde de böyle bir durumun yaşanmaması gerektiğini düşünüyorum. Velhasıl bence şu anda Türkiye maalesef bu mücadelesinde ümit verici değil tersine ümit kırıcı asıl hedeften uzaklaşan bir bilgi kaosu içerisinde bulunan bir ülke konumunda.

SORU: Bir iç çekişme mi var MİT'te? Yani Ergenekon bunu mu su yüzüne çıkardı? Bazı grupların kavgası var gibi duruyor. Hani herkes kafasına göre hareket ediyor gibi bir durum var.
YILMAZ: Yani bu bir sır değil artık bu herkesin bildiği bir sır veya yargıya bile intikal etti. Biliyorsunuz bu gün kurumla kişiler arasında bir dava söz konusu bugün yargılama hala devam ediyor. İşler bu duruma gelmişse bu hesaplaşmanın önce bu kurumların içyapısından başlaması gerekir. Bu kurumlar kendi içyapılarında bu hesaplaşmalardan kurtulmadıkça bu iç kavgalarından arıtılmadıkça daha genişletiyorum iç politikalarla bağlantılı çalışmaktan kurtarılmadıkça bu mücadeleden de netice alınmaz.

SORU: Bu dönemde bu illegal yapılanmanın başında kim vardı sizin tespit ettiğiniz? Mehmet Eymür’ü söyleyebilir miyiz?
YILMAZ: İsim vermek durumunda değilim ama şimdi Türkiye hukuk devleti olarak bugün kendi içindeki kendi bünyesindeki hukuk dışı bir takım işlerle hesaplaşma konumuna gelmişse burada sadece bu suç sayılan eylemleri bizzat gerçekleştiren değil onların faaliyetlerinden zamanında bilgisi olan bunları kollayan gizleyen bunların faaliyetlerinin yargıya intikalinin engelleyen herkesin sorumlu olması gerekir.

SORU: Ergenekon Susurluk’un devamı dediniz peki bu tablo da sizce bu dava sonuçlanırsa bile amacına ulaşacak mı Türkiye’de?
YILMAZ: Ben bu süreç içerisinde bu davanın amacına ulaşamayacağını iddia ediyorum. Amacına ulaşacak biçimden uzak olarak yürütüldüğünü söylüyorum. Alakasız kişilerin alakasız olayların bu davaya alet edilmesi suretiyle adeta asil faillerin himaye edildiği düşüncesindeyim. İkincisi kurumların bu konuda yargıya hiç yardımcı olmadığı düşüncesindeyim. Eğer devletin kara kutusu olabilecek kurumlar ellerindeki bütün verileri bu olayı ortaya çıkarmaya çalışan bu olayı aydınlatmaya çalışan yargıyla paylaşsalar eminim ki olaylar ve sorumlular kısa sürede ortaya çıkar. Bu bilgi karmaşası ortadan kalkar millette bilmece çözmekten kurtulur hükümetin evvela gölge etmemesi lazım yani siyasi amaçlı yapılanmalara itibar etmemesi lazım. Bunlara yönelmemsi lazım ben özellikle emniyette bunun tersinin yapıldığına düşünüyorum.

SORU: Hükümet eliyle bir takım siyasal oluşumlar destekleniyor mu?
YILMAZ: Evet…

ESKİ BAŞBAKANLARDAN MESUT YILMAZ ‘IN KANAL D MUHABİRİ IŞINSU TEZKAN TÜZ ‘E

VERDİĞİ MÜLAKATIN HAM METNİNİN DEŞİFRESİ

28 KASIM 2008

AFAD'ın deprem tatbikatı gerçeği aratmadıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kütahya'da 10 ilden ekiplerin katılımıyla düzenlenen "Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı" kapsamında deprem senaryolu saha tatbikatı gerçekleştirildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber