Ücretsiz elektrik doğalgaz sözü

CHP’nin seçim beyannamesinde vaatler şöyle: 16,7 milyon kişiye sosyal destek sağlanacak; 3,2 milyon yurttaş ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak; sosyal yardımlar iki katına çıkarılacak; yoksullara ücretsiz elektrik ve doğalgaz sağlanacak

Ücretsiz elektrik doğalgaz sözü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açış konuşmasıyla açıkladığı seçim beyannamesinde, talep eden tüm yurttaşlara anadil öğrenimi verilmesi, musluktan içilebilir su verilmesi, çocuk cezaevlerini kapatılması, yoksulluk sınırı altındaki yurttaşlara elektrik ve doğalgaz verilmesi vaatleri yer alıyor.

Bildirgede öne çıkan vaatler ise şöyle:

- Barışçıl toplantı ve gösteri hakkının kullanılması yasal güvence altına alınacak. Bu hakkı kullanan yurttaşların devlet tarafından makul şüpheli görülmesini önleyeceğiz.
- Memurların siyasi partilere üye olması yasağı kaldırılacak.
- Baraj yüzde 5’e düşürülecek.
- Kolluk güçlerinin biber gazı kullanımına son verilecek.
- TİB yeniden yapılandırılacak.
- MİT Yasası’nın kamu personeline mutlak dokunulmazlık kazandırmasına son verilecek.
- Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay üyelerini yüksek yargının önerdiği adaylar arasından ve TBMM’de nitelikli çoğunluk ve geniş bir uzlaşı ile seçeceğiz.
- Adalet Bakanlığı’na bağlı adli kolluk kurulacak. Gizli tanık uygulamasına son verilecek.
- Cumhurbaşkanı’na hakaret suçunun, yurttaşları sindirme amacıyla kullanılmasını mümkün kılan yasalar kaldırılacak.
- Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı tüm ayrımcılıklara karşı kararlı şekilde mücadele edeceğiz.

Cemevine yasal statü

- Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm inançlara eşit mesafede duracak şekilde yeniden yapılandırılacak.
- Cemevleri yasal statüye kavuşacak. Zorunlu din dersleri kaldırılacak.
- Talep eden tüm yurttaşlara anadil öğrenimi olanağı sunulacak.
- Koruculuk sistemi kaldırılacak.
- Adları değiştirilen yerleşim yerlerinin eski adlarının, yeni adlarıyla birlikte kullanılmasına olanak tanınacak.
- Köyleri boşaltılan yurttaşların mağduriyetleri giderilecek.
- Dersim arşivleri tarihçilerin erişimine açılacak. Madımak Oteli, Hoşgörü Müzesi yapılacak. Diyarbakır Cezaevi, İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi’ne dönüştürülecek.
- Farklı sermaye gruplarının haksız vergi cezalarıyla sindirilmeye çalışılmasına son verilecek.
- Merkez Bankası keyfi müdahalelerden bağımsız hale getirilecek, kurumun itibarı iade edilecek.
- Doğa duyarlılığını ve enerji verimliliğini artıracak yüksek katma değerli bir üretim stratejisi hayata getirilecek.
- Çiftçinin üretim amaçlı olarak kullanacağı mazotun litresi 1,5 TL’ye düşecek.
- Esnaf, düşük faizli ve uzun vadeli kredilerle kira öder gibi dükkan sahibi olacak.
- ÇED ölçütlerine uymayan ekosistemi tahrip eden hiçbir HES projesine onay verilmeyecek.
- Elektrik yoksulluğu çeken yurttaşların asgari tüketimleri kamu güvencesi altına alınacak, dört kişilik yoksul bir aile için aylık 230 kw/saat elektrik ücretsiz sağlanacak.
- Yüksek kükürtlü ve ısıl değeri düşük kömür dağıtımı yerine altyapı bulunan her yerde yoksul ailelere ücretsiz doğalgaz temin edilecek.

Gözden geçirilecek

- Nükleer teknolojiye, kategorik olarak karşı olmamakla birlikte, mevcut nükleer enerji teknolojilerine dayalı sorunları giderememiş riskli santrallerinin kurulmasına izin verilmeyecek.
- İhalesiz olarak gerçekleştirilen ve ÇED sürecinde ciddi hukuki sorunlar bulunan Akkuyu santralı anlaşması yeniden gözden geçirilecek, hukuk çerçevesinde mümkün olursa iptal edilecek.
- Taşeronlaşma sona erdilecek. Rödovans uygulamasına son verilecek.
- 16,7 milyon kişi ve 3,75 milyon haneye sosyal destek sağlanacak. 5 milyon vatandaş sosyal yardım kapsamına alınacak. 9,6 milyon vatandaşa ilk kez düzenli nakit desteği verilecek. Hanelere 360 TL kira ve fatura desteği, kadın istihdamını desteklemek için 400 TL kreş desteği verilecek.
- 3,2 milyon yurttaş ücretsiz olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak.
- Sosyal yardımlar iki katına çıkarılacak. Aile sigortası projesi kapsamında geliri 720 TL’nin altında olan hane kalmayacak.
- Emeklilerin sağlık harcamalarındaki tüm katkılar, kaldırılacak.

Gençlere vaatler

- İhtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu verilecek. Üniversite harçları tamamen kaldırılacak, üniversiteyi kazanamayan gençlere 240 TL üniversiteye hazırlık desteği verecek.
- Yoksul üniversite öğrencileri için kent içi ulaşım ücretsiz olacak.
- Askerlik süresi kısalacak. Üniversite öğrencileri yaz tatillerinde taksitle askerlik yapabilecek.

Suriyelilere vergi

- Haksız rekabete yol açan, Suriyeli göçmenlerin vergiden ve yasal yükümlülüklerden muaf iş yapmaları önlenecek.

Gebelik desteği

- Aile sigortası programı ile yoksul çocukların sağlık, beslenme, kreş ve eğitim başta olmak üzere tüm gereksinimleri karşılanacak. Doğan her yoksul çocuğa, mama ve bebek bezi de dahil olmak üzere ilk 6 aylık tüm hijyenik ihtiyaçlarını sağlayan “bebek sandığı” verilecek. Hamile kadına 240 TL “gebelik desteği” verilecek.
- Çocuk Mahkemeleri ve yargılama süreçleri yeniden yapılandırılacak. Çocuk tutukluluğuna son verilecek, çocuk cezaevleri kapatılacak.

Gereksiz harcama yok

- Başta makam araçları ve kamu hizmetleri için kiralanan binalar olmak üzere her türlü gereksiz ve kayırmacı harcamanın önüne geçilecek.
- Bir yıl okul öncesi, 8 yıl ilköğretim olmak üzere toplam 9 yıl temel eğitim ve 4 yıl ortaöğretimden oluşan 1+8+4 eğitim sistemi hayata geçirilecek.
- Felsefe ve Demokrasi Kültürü dersleri tüm okullarda okutulacak.
- İnkılâp Tarihi dersinin liselerde Cumhuriyet Dönemi Tarihi olarak yeni ve zengin bir içerikle okutulması sağlanacak.
- Temel eğitime başlama yaşı çocuk gelişimi için en uygun dönem olan 7 yaşına yükseltilecek.
- Kanser tarama TIR’ları ile tüm kanser taramaları ücretsiz ve yerinde gerçekleştirilecek.
- Tüm evlere musluklardan sağlıklı ve içilebilir su verilecek.
- 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu projeleri gözden geçirilecek.
- 3. İstanbul Havaalanı’nın mevcut konumu, teknik uygunluk, çevresel etki ve fizibilite açısından yeniden değerlendirilecek.

‘Başbakan izni’ tartışması

Bildirgede, “İstihbarat Birimlerinin Hukuki Sorumluluğu” başlığı altında, “MİT’in şahsileşmiş bir iktidarın istihbarat ve komplo aracına dönüşmesinin önüne geçeceğiz. MİT Müsteşarı’nın yargılanması için gerekli olan idari izni, cumhurbaşkanından alarak, yetkiyi başbakana vereceğiz” ifadesi kullanıldı. Ancak Başbakanlık’ın mevzuatların güncel halinin yer aldığı “mevzuat.gov.tr”deki bilgiye göre, halen yürürlükteki 2937 sayılı kanunun 26. maddesinin birinci fıkrası, yargılama izninin zaten Başbakan’da olduğunu gösteriyor. Kanunun ilgili maddesinde, “MİT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri arasından Başbakan tarafından görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı ya da 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıyla haklarında soruşturma yapılması Başbakanın iznine bağlıdır” ifadesi yer alıyor.

Fuat Oktay: Kaldığımız yerden devam ederizCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "120 saatlik ara istediler, 'buyurun' dedik. Eğer o süre dolduğunda verilen sözler yerine getirilirse zaten Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşmış demektir. Hayır değilse, kaldığımız yerden çok daha kararlı şekilde devam ederiz" dedi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber