Geri Dön

Alex Telles, PSG'ye gidiyor!

Adı bir ara cid­di ola­rak Se­ri­e A de­vi Ju­ven­tus ile anı­lan Al­ex Tel­les için Galatasaray'ın Fran­sız eki­bi PSG ile anlaştığı ileri sürüldü. Sarı-kırmızılı takımın 7 milyon euroluk bonservis bedelini kabul ettiği öğrenildi.

Alex Telles, PSG'ye gidiyor!

Ga­la­ta­sa­ra­y’­ın, Fran­sız­la­r’­dan ge­len 7 mil­yon eu­ro­luk bon­ser­vis be­de­li tek­li­fi­ni ka­bul et­ti­ği öğ­re­nil­di. Trans­fe­rin önü­müz­de­ki gün­ler­de res­mi­ye­te dö­kül­me­si bek­le­ni­yor. Bi­lin­di­ği üzere As­lan, se­zon ba­şın­da Fran­sız ta­kı­mı Tro­ye­s’­ten Lio­nel Ca­ro­le­’u Tel­le­s’­e al­ter­na­tif ol­sun di­ye trans­fer edil­miş­ti.

Tek­nik Di­rek­tör Ham­za Ham­za­oğ­lu­’nun sam­ba­cı­nın gi­di­şin­den son­ra ilk iki haf­ta­da ye­dek bek­le­yen Ca­ro­l’­e sol be­ki ema­net ede­ce­ği be­lir­ti­li­yor. Öte yan­dan Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Dur­sun Öz­bek ya­rın çe­ki­le­cek Şam­pi­-yon­lar Li­gi grup ku­ra­la­rı için Fran­sa­’nın Mo­na­co ken­ti­ne gi­di­yor. (Bugün)

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber