Geri Dön

Beşiktaş transfer haberleri futbol

Beşiktaş transfer haberleri futbol Beşiktaş futbol transfer haberleri, transferde son dakika gelişmeleri, futbolda bomba transferler.

Beşiktaş transfer haberleri futbol

Beşiktaş transfer haberleri futbol

Ronaldinho'dan Beşiktaş'a sürpriz mesaj

Lodeiro resmen bitti

Galatasaray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle

Ül­ke­sin­de Dün­ya Ku­pa­sı’nda oy­na­mak için Mi­ne­iro ile 1 yıl­lık mu­ka­ve­le uza­tan sü­per sam­ba­cı­nın, ağa­be­yi ara­cı­lı­ğıy­la me­saj yol­la­dı­ğı or­ta­ya çık­tı: Be­şik­taş’la yaz trans­fer dö­ne­min­de yi­ne gö­rü­şe­lim.

Be­şik­taş ve Türk fut­bo­lu­nun gün­de­mi­ni uzun sü­re iş­gal eden Ro­nal­din­ho trans­fe­ri ko­nu­sun­da Bugün önem­li de­tay­la­ra ulaş­tı. Bu trans­fe­rin ger­çek­leş­me­si adı­na Be­şik­taş için önem­li ini­si­ya­tif­ler kul­la­nan Fur­kan Şe­nol ve Ay­han Ye­şil­baş, Mi­ne­iro’ya sa­de­ce 1 yıl­lık im­za atan Ro­nal­din­ho ko­nu­su­nun bu trans­fer dö­ne­mi için ka­pan­dı­ğı­nı; an­cak ya­zın gün­cel­le­ne­ce­ği­ni söy­le­di­ler. Şe­nol, “Bir­kaç gü­ne ka­dar Ro­nal­din­ho’nun At­le­ti­co Mi­ni­ero’yla söz­leş­me ye­ni­le­me me­se­le­si ke­sin de­ğil­di. Bi­zi ara­dı­lar ve res­mi im­za­nın atıl­dı­ğı­nı söy­le­di­ler. As­sis, se­zon so­nu için Be­şik­taş’la ye­ni­den gö­rüş­mek is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di” de­di.

Ku­pa bas­kı­sı bit­miş ola­cak

Ro­nal­din­ho’nun ku­lü­büy­le bir yıl­lık söz­leş­me uzat­ma­sı­nın, Be­şik­taş’a yaz trans­fer dö­ne­min­de zor­luk ol­ma­ya­ca­ğı­nı ifa­de eden Şe­nol, “As­sis, İs­tan­bul’da ken­di­si ve ai­le­si için Be­şik­taş for­ma­sı, eş­ya­la­rı al­dı. Bu­ra­da ya­şa­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di­ler. Üs­te­lik, Dün­ya Ku­pa­sı bas­kı­sı da or­ta­dan kal­ka­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu. Sam­ba­cı, ye­ni­den se­çil­mek için bü­yük ça­ba sar­fet­ti­ği Bre­zil­ya Mil­li Ta­kı­mı’nın ho­ca­sı Sco­la­ri’nin de bas­kı­sı ile kar­şı kar­şı­ya kal­mış­tı. Ül­ke­sin­de Dün­ya Ku­pa­sı için gö­zö­nün­de bu­lun­mak is­te­miş­ti.

Rüş­tü’den Türk­çe öğ­ren­di

Şe­nol, “Ro­nal­din­ho ger­çek­ten Be­şik­taş’a gel­mek is­te­di­ği­ni, Bre­zil­ya’da­ki gö­rüş­me­de söy­le­di. Çar­şı Gru­bu’nu çok iyi bi­li­yor. Rüş­tü’yle Bar­ce­lo­na’dan ar­ka­daş. Rüş­tü’den Türk­çe ke­li­me­ler de öğ­ren­miş. Ağa­be­yi As­sis de Be­şik­taş’la an­laş­ma­yı çok is­te­di” di­ye ko­nuş­tu. As­sis’in bas­kı­la­ra di­re­ne­me­di­ği­ni bu ne­den­le Be­şik­taş’a bu trans­fe­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ro­nal­din­ho, Bre­zil­ya’da el üs­tün­de tu­tu­lan bir oyun­cu. Bre­zil­ya’da kal­ma­sı ko­nu­sun­da ta­raf­tar­la­rın yap­tı­ğı bas­kı­ya ağa­be­yi As­sis da­ha faz­la da­ya­na­ma­dı. Be­şik­taş’ta spon­sor­luk an­laş­ma­la­rı bi­raz ge­cik­ti” de­di.

Lodeiro resmen bitti
Botafogo yönetimi 'Lodeiro gündemi' ile özel olarak bir araya geldi. Toplantıdan Beşiktaş'ın teklifine 'hayır' kararı çıktı
Ronaldinho'nun ardından Beşiktaş'ın gerçekleştirdiği ikinci Brezilya seferi de hüsranla sonuçlandı. Bir süredir, Botafogo forması giyen Nicolas Lodeiro'yu renklerine bağlamak için uğraş veren siyah beyazlılara kötü haber geldi.
Konuyu değerlendirmek üzere özel olarak toplanan Brezilya kulübünün yönetiminin toplantısından, Beşiktaş'ın teklifini reddetme kararı çıktı. Uruguaylı futbolcunun da menajeri ile birlikte bizzat katıldığı toplantıda alınan kararda, siyah beyazlıların teklifinin yapısının ve teklifin miktarının yeterli görülmemesinin etkili olduğu bildirildi.
Ayrıca oyuncuyu 5 aylığına kiralamanın kulübe bir şey kazandırmayacağı, satın alma opsiyonu olarak belirlenen miktarın da yeterli bulunmadığı dile getirildi. Son dönemlerde Seedorf ve Rafael Marques gibi iki önemli oyuncusunu kaybeden takımda, bir önemli ismin daha gitmesiyle oluşacak güç kaybının önüne geçilmek istenmesi de, kararın bir diğer gerekçesi olarak gösterildi. Botafogo yöneticilerinin, oyuncunun Dünya Kupası'nda parlamasının ardından daha da değerli bir hale geleceğini de hesaba kattıkları belirtildi.
Galatasaray'dan Beşiktaş'ı çıldırtacak hamle
Ara transferde oldukça hızlı olan Galatasaray'ın, Everton'la yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılan Hollandalı savunma oyuncusu John Heitinga ile temasta olduğu öğrenildi.
İtalya’nın önemli spor kanallarından Sky Sport’a konuşan ve oyuncunun Çizme’deki haklarını elinde bulunduran menacer Fabio Parisi, “Türkiye’den Galatasaray, Heitinga’yı istedi” ifadesini kullandı. Bu sezon Everton’da sadece 4 maça çıkan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasına rağmen bonservis bedeli ödenmeden kulüpten ayrılması bekleniyor.
Stoper arayışında olan Beşiktaş yönetimi, Heitinga'yı da transfer listesine almıştı.

İşte LaLiga'da 20. haftanın yıldız futbolcuları!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber