Şok iddia! Mustafa Denizli 2 ay önce 'evet' dedi

Galatasaray’ın dün sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adamla 15 Eylül’deki Atletico maçı öncesi el sıkışıldığı öğrenildi.

Şok iddia! Mustafa Denizli 2 ay önce 'evet' dedi

Galatasaray’ın dün sözleşme imzaladığı deneyimli teknik adamla 15 Eylül’de oynanan Atletico maçı öncesi el sıkışıldığı öğrenildi. Bu karşılaşma sonrası takım çıkışa geçince plan askıya alındı. Ligde üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası Mustafa Denizli yuvaya döndü.

Galatasaray yönetimi olaylı bir şekilde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra Mustafa Denizli ile 1.5 yıllığına anlaştı. Ancak Sarı-Kırmızılı yönetiminin efsane çalıştırıcıyı takımın başına aylar önce getirmeyi planladığı öğrenildi.

Galatasaray'da sezon başında yaşanan kötü gidişat sırasında Denizli isminin yönetim tarafından yüksek sesle konuşulmaya başlandığı iddia edildi. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin 15 Eylül’de oynanan Atletico Madrid maçı öncesi deneyimli teknik adamın Ulus'taki evinde bir araya geldikleri belirtildi. İdarecilerin, deneyimli teknik adamı takımın başına geçmesi için ikna ettiği ve prensip anlaşmasına varıldığı da öğrenildi.

ÖZBEK GEÇEN SEZON DA İSTEMİŞTİ

An­cak At­le­ti­co Mad­rid kar­şı­laş­ma­sı son­ra­sı Ga­la­ta­sa­ray'ın çı­kı­şa geç­me­si­nin yö­ne­ti­min pa­nik­le­me­si­ne ne­den ol­du­ğu kay­de­dil­di. Ba­zı yö­ne­ti­ci­le­rin baş­kan Dur­sun Öz­bek'e “Ta­kım çı­kı­şa geç­ti. Şim­di ya­pı­la­cak bir de­ği­şik­lik tep­ki­le­re ne­den ola­bi­li­r” di­ye­rek trans­fe­rin er­te­len­me­si­ne ne­den ol­duk­la­rı be­lir­til­di. Bi­lin­di­ği gi­bi Duy­gun Yar­su­vat dö­ne­min­de tek­nik di­rek­tör Pran­del­li ile yol­lar ay­rıl­mış ta­kı­mın ba­şı­na Ham­za Ham­za­oğ­lu geç­miş­ti. Yar­su­vat yö­ne­ti­min­de ikin­ci baş­kan olan Öz­be­k’­in, Ham­za­oğ­lu'nun ta­kı­mın ba­şı­na geç­me­me­si yö­nün­de gö­rüş ver­di­ği bi­li­ni­yor. Öz­bek, o dö­nem de De­niz­li'yi ge­tir­mek için gi­ri­şim­ler­de bu­lun­muş­tu.

HAMZAOĞLU BiLiYORDU

Geçtiğimiz yıl Galatasaray'a 3 kupa kazandıran Hamza Hamzaoğlu'nun yeni sezon içinde sert tavırları ve açıklamaları dikkatlerden kaçmamıştı. Ancak başarılı çalıştırıcının yönetimin iki ay öncesinden Mustafa Denizli ile görüştüğünü öğrendiği ve bu nedenle böyle bir davranış içine girdiği belirtildi.

(Bugün)

Isla'nın eşi Gala Caldirola, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber