Sportif A.Ş.'de tehlike büyük

Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif A.Ş. üç dönem daha zarar açıklarsa kulübün şirket üzerindeki imtiyazı ortadan kalkacak.

Sportif A.Ş.'de tehlike büyük

NEVZAT DİNDAR

Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na 30 Aralık 2012’de eklenen maddeye göre, 5 yıl üst üste zarar açıklayan halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazlar sona eriyor. Sportif A.Ş. 01.06.2017-31.05.2018 dönemine kadar kâra geçmezse mevzuata göre şirketin yönetimi değişecek.

Mali yönden zor günler geçiren Galatasaray’ın büyük riskle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

Cim-Bom’da 25 Ekim’de yapılacak seçim bir numaralı gündem maddesini oluştururken kulübün mali yapısı iki başkan adayına da seçilmeleri durumunda adeta ateşten bir gömlek giydirecek. Çünkü Galatasaray Sportif A.Ş. zarar etmeye devam ederse kulübün şirketteki oy hakkı ve yönetim kurulundaki temsil imtiyazı ortadan kalkacak.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28. Maddesi’nin 2. Fıkrası, kurulun belirlediği esaslar çerçevesinde, faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı hâller saklı kalmak kaydıyla, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı açıklayan halka açık ortaklıklarda, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazların kalkacağına dikkat çekiyor.

Galatasaray Sportif A.Ş.’nin finansal tablolarında geriye dönük olarak en son 01.06.2009-31.05.2010 dönemi finansal tablosunda 76 milyon 387 bin 704 TL dönem kârı açıklamıştı. 7 Eylül 2010 tarihli şirket birleşmesinin ardından aynı döneme ait kâr tutarı konsolide olarak eksi 87 milyon 596 bin 687 TL (dönem zararı) olarak yeniden ilan edilmişti. Bu tarihten sonra en son mali tabloların açıklandığı 01.06.2013-31.05.2014 dönemine kadar şirket her dönemde konsolide olarak zarar bildirdi.

Kâr açıklamak zorunda

Bununla birlikte beş yıl üst üste zarar halinde imtiyazların kalkmasını öngören SPK düzenlemesi 30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

Beş yıllık sürenin bu tarihten itibaren hesaplanacağına dikkat çekiliyor. Buna göre Galatasaray Kulübü Derneği’nin, Galatasaray Sportif A.Ş.’deki imtiyazının korunması için Sportif A.Ş.’nin kanun yürürlüğe girdikten sonraki ilk raporlama dönemi olan 01.06.2013-31.05.2014 döneminden beş dönem sonraya karşılık gelen 01.06.2017-31.05.2018 dönemine kadar en az bir dönem kâr açıklaması gerekiyor.

İşte SPK maddesi

TBMM Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nda (1/638) söz konusu maddenin gerekçesi ise aşağıdaki şekilde belirtilmişti:

“Söz konusu düzenleme ile imtiyazsız pay sahiplerinin korunması ilkesi gözetilerek; imtiyaza sahip grupların diğer ortakların da menfaatine uygun davranmasının, belirli pay gruplarının aday gösterdiği yönetim kurulu üyelerinin gözetiminin daha etkin bir şekilde yapılmasının ve nihayetinde etkinsiz yönetimlerin değiştirilerek şirketi daha iyi yönetecek kişilerin göreve gelmesinin sağlanması amaçlanmıştır.”

Aykut Kocaman: “Kaybetmiyorduk ama kazanma ile ilgili sıkıntımız vardı”

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber