15.04.2019 15:47 | Son Güncelleme:
AA

Son dakika... YSK'dan Maltepe kararı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Maltepe 1. ve 2. ilçe  seçim kurullarının, sayılan oyların iptali yönündeki kararını kaldırmasına ilişkin kısa karar tamamlandı.

İstanbul Maltepe'de oyların yeniden sayımına ara verildi, 122 sandığın sayımına yarın devam edilecek.

YSK'nin kısa kararı, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları ile  İstanbul İl Seçim Kuruluna gönderildi.

CHP'nin başvurusu üzerine alınan kararda, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim  kurullarının dün aldığı kararların, "tam kanunsuzluk" nedeniyle kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki  Kanun'un ilgili maddeleri gereğince YSK kararlarının kesin olması nedeniyle bu  kararlara uyulmasının zorunlu olduğu vurgulanan kararda, aksine uygulamaların  aynı kanunun "Kurulların tedbirlerine riayetsizlik" başlıklı 134. maddesi ve  devamı maddelerine göre seçim suçunu oluşturacağının bilinmesi gerektiğine işaret  edildi.

YSK'nin 11-12 Nisan'da aldığı kararlar gereğince sayım işlemlerinin  kaldığı yerden devam etmesi gerektiğine, Maltepe ilçe seçim kurullarının dün  aldığı kararlardan önce ilçe seçim kurulları gözetiminde yapılan yeniden oy  sayım, döküm ve tasnif işlemlerinin geçerli sayılmasına, bu işlemlerin tekrarının gerekmediğine hükmedildi.

Gerekçeli kararın daha sonra gönderileceği bildirildi.

298. sayılı Kanun maddeleri

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki  Kanun'un "Kurulların tedbirlerine riayetsizlik" başlıklı 134. maddesi ve devamı  maddelerinde, kurulların tedbirlerine ve kurul üyelerinin kurul kararlarına  riayetsizliğine ilişkin hükümler yer alıyor.

Kanunun 134. maddesinde, seçim işlerinin cereyanı sırasında, seçimin  düzenli yürütülmesini sağlamak maksadıyla Kanunda yazılı kurullar veyahut kurul  başkanları tarafından alınan karar ve tedbirlere, ihtara rağmen riayet etmeyen  kişilere 200 lira idari para cezası verileceği hükmü bulunuyor.

Aynı maddede, herhangi bir şekilde alınan karar ve tedbirlerin  uygulanmasını zorlaştıran veyahut karar ve tedbirlerin neticesiz kalmasına  sebebiyet verenlere 6 aya kadar hapis cezası verileceği de belirtiliyor.

Kanunun 135. maddesinde ise  kurulların çoğunlukla vermiş oldukları  her çeşit kararlara riayet etmeyen kurul üyelerinin, 3 aydan 1 yıla kadar hapis  cezası ile cezalandırılacağı öngörülüyor.

Kurullara seçildiği halde haklı sebep olmaksızın vazifesi başına  gelmeyenlerin 50 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacağına  ilişkin hükmün de bulunduğu Kanunun 136. maddesinde, seçim başladıktan sonra  kuruldaki görevlerini haklı bir sebep olmaksızın terk edenlerin 3 aydan 1 yıla  kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtiliyor.

Kanunun 137. maddesinde, "Seçim kurulları başkan ve üyelerinden  herhangi biri veya bu Kanunda yazılı işlerden biriyle görevlendirilen kimseler  sandık seçmen listelerini, aday listelerini, seçime ait kağıt ve paketleri ve oy  pusulalarını, oy sandıklarını, oy zarflarını veya maddi ve mali vasıtaları ve  bilcümle seçim araç ve gereçlerini vaktinde yerlerine göndermezler veya  gönderilmesine mani olurlar veya teslim etmezler veya teslim almazlarsa, iki  yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü yer alıyor.

Maltepe'deki dün geceki süreç

AK Parti'nin itirazı üzerine, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları  tarafından dün gece, bugüne kadar yapılan tüm sayımlar oy çokluğuyla iptal  edilmiş, sadece ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli  olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları  tarafından bizzat yapılması kararlaştırılmıştı.

CHP, İstanbul Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının, bugüne kadar  terminallerde yapılan tüm sayımların iptali yönündeki kararına itiraz etmişti.

Bu habere ifade bırak
  • 53Mutluyum
  • 0Şaşkınım
  • 0Kararsızım
  • 10Kızgınım
  • 0Üzgünüm
Toplam Oy63